مسائل مستحدثه
نشست تخصصی«چالش‌های فقه در دوران معاصر»/ 2
 ضرورت تغییر ادبیات فقه برای مفاهمه و مبادله با علم حقوق
وسائل ـ رییس میز توسعه و توانمند سازی علوم اسلامی با تأکید بر ضرورت جهانی سازی ادبیات و نظریات دانش فقه، گفت: ادبیات علمی ما باید قابل مفاهمه و مبادله با فقه سایر مذاهب باشد تا از پیشینه و دستاورهای آن بتوان استفاده کرد همچنین قابل مبادله و مفاهمه با دانش های حقوق و علوم سیاسی و مدیریت باشد.
اطلاع رسانی| درس خارج آسیب های اجتماعی در قم برگزار می شود
 اطلاع رسانی| درس خارج آسیب های اجتماعی در قم برگزار می شود
وسائل- تشکل فراگیر تبلیغ گروهی طلاب اعلام کرد که برای نخستین‌بار جلسه درس خارج فقه آسیب‌های اجتماعی را در این مجموعه برگزار می‌کند.
مسائل مستحدثه| در اسلام از رفتارهایی که موجب مؤانست و مؤالفت با کفّار می‌شود، نهی شده است.
آیت الله سیفی مازندرانی/ 9
 مسائل مستحدثه| در اسلام از رفتارهایی که موجب مؤانست و مؤالفت با کفّار می‌شود، نهی شده است.
وسائل ـ آیت الله سیفی مازندارانی گفت: روایات مستدَل در کافر اهل کتابی بر چهار طائفه هستند، طائفه اول روایاتی هستند که دلالت دارند بر امر امام (علیه السلام) به غسل دست کسی که با کتابی مصافحه می‌کند و نفی این حکم برای کسی که از پشت لباس مصافحه را انجام می‌دهد. شیوه استدلال به این روایات این است که حکم امام به غسل ید عند مصافحه الکتابی، دالّ بر نجاست دست اوست، و در عنوان سئوال این روایات، حکم مصافحه استعلام شده و جواب نیز طبعاً باید مطابق با عنوان سئوال باشد.

ضرورت تغییر ادبیات فقه برای مفاهمه و مبادله با علم حقوق
نشست تخصصی«چالش‌های فقه در دوران معاصر»/ 2
 ضرورت تغییر ادبیات فقه برای مفاهمه و مبادله با علم حقوق
1397/06/21
وسائل ـ رییس میز توسعه و توانمند سازی علوم اسلامی با تأکید بر ضرورت جهانی سازی ادبیات و نظریات دانش فقه، گفت: ادبیات علمی ما باید قابل مفاهمه و مبادله با فقه سایر مذاهب باشد تا از پیشینه و دستاورهای آن بتوان استفاده کرد همچنین قابل مبادله و مفاهمه با دانش های حقوق و علوم سیاسی و مدیریت باشد.
اطلاع رسانی| درس خارج آسیب های اجتماعی در قم برگزار می شود
 اطلاع رسانی| درس خارج آسیب های اجتماعی در قم برگزار می شود
1397/06/21
وسائل- تشکل فراگیر تبلیغ گروهی طلاب اعلام کرد که برای نخستین‌بار جلسه درس خارج فقه آسیب‌های اجتماعی را در این مجموعه برگزار می‌کند.
مسائل مستحدثه| در اسلام از رفتارهایی که موجب مؤانست و مؤالفت با کفّار می‌شود، نهی شده است.
آیت الله سیفی مازندرانی/ 9
 مسائل مستحدثه| در اسلام از رفتارهایی که موجب مؤانست و مؤالفت با کفّار می‌شود، نهی شده است.
1397/06/06
وسائل ـ آیت الله سیفی مازندارانی گفت: روایات مستدَل در کافر اهل کتابی بر چهار طائفه هستند، طائفه اول روایاتی هستند که دلالت دارند بر امر امام (علیه السلام) به غسل دست کسی که با کتابی مصافحه می‌کند و نفی این حکم برای کسی که از پشت لباس مصافحه را انجام می‌دهد. شیوه استدلال به این روایات این است که حکم امام به غسل ید عند مصافحه الکتابی، دالّ بر نجاست دست اوست، و در عنوان سئوال این روایات، حکم مصافحه استعلام شده و جواب نیز طبعاً باید مطابق با عنوان سئوال باشد.
معرفی کتاب|احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى
 معرفی کتاب|احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى
1397/05/24
وسائل- بشریّت همیشه مُحتاج تعالیم حَقّه الهى بوده، تا بتواند به آرامش برسد و مسیر تکامل را طى نماید و امروز پیمودن این راه فقط در پرتو فقه شیعى ممکن است و آنان که از پرتو فقاهت دور شدند، در ظلمت دنیا اسیر شیطان و شیطان صفتان گشته، دنیا و آخرت خود را تباه شده دیدند.
مسائل مستحدثه| مسلمان منافقی که نوکر کفار شود پلیدی اش از کافر بیشر است
آیت الله سیفی مازندرانی/ 8
 مسائل مستحدثه| مسلمان منافقی که نوکر کفار شود پلیدی اش از کافر بیشر است
1397/05/20
وسائل ـ آیت الله سیفی مازندارانی در جلسه هشتم درس خارج فقه مسائل مستحدثه در سال 1395، لفظ نجس را مورد بررسی قرار داد و چهار معنی برای لفظ نجس بیان کرد.
مسائل مستحدثه| استدلال به شیطانی بودن اصلاح ژنتیک، دلیل محکمی از آیات ندارد
آیت الله غرویان /12
 مسائل مستحدثه| استدلال به شیطانی بودن اصلاح ژنتیک، دلیل محکمی از آیات ندارد
1397/05/20
وسائل - آیت الله غرویان گفت: استدلال به شیطانی بودن عمل تراریختگی مربوط به دیگر ادیان بوده مثلا در عالم غرب و مسیحیت کتب و تألیفاتی در زمینه منع استفاده از آنچه در خلقت خدا تصرّف می کند نوشته شده نظیر کتاب «بازی در نقش خدا» و همچنین کتاب «قرن بیوتکنولوژی» که در همان راستا به رشته تحریر در آمده است.
معرفی کتاب | پوشش در آیینه فقه‏
 معرفی کتاب | پوشش در آیینه فقه‏
1397/05/20
وسائل- از مسائل مهم درباره بانوان، «مسئله پوشش» است. این مسئله در نگاه کلان، چنان اهمیتى دارد که گاه، صبغه فرهنگى و ملى هم به خود مى‏ گیرد و مى ‏توان با عنایت به آن، نگرش فکرى و اعتقادى افراد و گروه‏ها را تعیین نمود.
مسائل مستحدثه| قول خبره در موضوع تراریخته و اصلاح ژنتیک حجت است
آیت الله غرویان /11
 مسائل مستحدثه| قول خبره در موضوع تراریخته و اصلاح ژنتیک حجت است
1397/05/18
وسائل - آیت الله محسن غرویان به بررسی روش شناسی قول خبره در موضوعاتی که شناخت آن ها به مکلّف واگذار شده پرداخت و گفت: ما به طور کلّی قول خبره در هر کاری را حجّت شرعی می دانیم و در بحث موضوع تراریخته و اصلاح ژنتیک نیز همینطور است.
مسائل مستحدثه| عدم منع استفاده از کارشناس کافر و نابالغ در تشخیص منفعت و ضرر
آیت الله غرویان /10
 مسائل مستحدثه| عدم منع استفاده از کارشناس کافر و نابالغ در تشخیص منفعت و ضرر
1397/03/21
وسائل - آیت الله غرویان گفت: به حکم عقل و عقلاء اگر انسان باید در صدد دفع ضرر محتمل باشد و با ضمیمه کردن قاعده کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع به این قاعده می توان از حکم عقل به حکم شرع نیز دسترسی پیدا کرد.
 مسائل مستحدثه|بررسی حکم سقط جنین
حجت الاسلام آل بویه / 2
  مسائل مستحدثه|بررسی حکم سقط جنین
1397/03/21
وسائل ـ سقط جنین از منظر شرع مبین اسلام حرام بوده و تنها موارد خاصی همچون عسر و حرج، بیماری منجر به فوت مادر و نیز ناراحتی های روانی و مشقت فراوان آن موجب رافع این حرمت خواهد بود.
مسائل مستحدثه| برخی از والدین فرزندان خود را به خاطر جنسیت سقط می کنند
حجت الاسلام آل بویه/1
 مسائل مستحدثه| برخی از والدین فرزندان خود را به خاطر جنسیت سقط می کنند
1397/03/21
وسائل _ طبق ادله قرآنی و روایی، سقط جنین (رویان) حرمت داشته و نظر مشهور فقها بر این است که با دمیده شدن روح، حتی در صورت عسر و حرج، امکان سقط جنین نیست.
مسائل مستحدثه| پلیدی دولت‏هایی مثل سعودی و داعش، از پلیدی کفّار بیشتر است
آیت الله سیفی مازندرانی/ 7
 مسائل مستحدثه| پلیدی دولت‏هایی مثل سعودی و داعش، از پلیدی کفّار بیشتر است
1397/03/08
وسائل ـ آیت الله سیفی مازندارانی در تبیین معانی چهارگانه واژه نجِس گفت: لفظ نجس ممکن است در چهار معنای به کار برده شوند که عبارتند از: نجاست عرفیه (مقابل تمیزی)، پلیدی، نجاست حدثی و نجاست خبثی که متعیّن از معنای نَجس در آیه انما المشرکون نَجس، اشتراک معنوی بین دو معنای اخیر است.
مسائل مستحدثه| در تعارض قدماء و متأخرین از اهل لغت، قول قدماء مقدم است
آیت الله سیفی مازندرانی/ 6
 مسائل مستحدثه| در تعارض قدماء و متأخرین از اهل لغت، قول قدماء مقدم است
1397/02/29
وسائل ـ آیت الله سیفی مازندارانی در ضرورت مراجعه به اقوال قدمای اهل لغت در تفسیر قرآن و احادیث گفت: در بین لغویون قول افرادی مثل خلیل و ابن اعرابی و لیث و ... بر لغویّین متأخّر، مقدّم است.
نشست علمی| امروزه طیف گسترده‌ای از جامعه درگیر مسائل تغییر جنسیت هستند
در کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی ـ کمیسیون فقه و اصول مطرح شد
 نشست علمی| امروزه طیف گسترده‌ای از جامعه درگیر مسائل تغییر جنسیت هستند
1397/02/27
وسائل – حجت الاسلام محمد مهدی کریمی‌نیا، مسئله تغییر جنسیّت را یکی از مسائل مستحدثه عنوان کرد و گفت: امروزه طیف گسترده‌ای از جامعه نظیر خنثی‌ها، ترانس‌ها، مراکز قضائی و پزشکی درگیر این مسئله هستند و برخی از فقهاء که در این مسئله ورود کرده‌اند به فتوای حرمت یا جواز بسنده کرده‌اند در حالی‌که احکام وضعی حول این موضوع بسیار گسترده است و لازم است به آن پرداخته شود.
فقه مستحدثه| بنابر قول تحقیق صابئین ملحق به نصاری و اهل کتاب نیستند
آیت الله سیفی مازندرانی/ 5
 فقه مستحدثه| بنابر قول تحقیق صابئین ملحق به نصاری و اهل کتاب نیستند
1397/02/27
وسائل ـ آیت الله سیفی مازندارانی در تبیین ادلّه نجاست صابئین به آیاتی از قرآن و برخی از روایات استدلال کرد و گفت: ضرورت مراجعه به اقوال قدمای اهل لغت در تفسیر قرآن و احادیث گفت: برخی از آیات نهایتاً إشعار بر طهارت صابئین دارد و إشعار حجّت نیست.
RSS
1 2 3 4... 15