مسائل مستحدثه
معرفی کتاب؛
 مجسمه سازی و تصویر در فقه شیعی
وسائل- حجت الاسلام و المسلمین سید عباس کریمی(حسینی) در مقدمه ی این اثر جدید خود آورده است: از آنجا که مباحثات علمی، مطالب را پربار می کند، این کتاب پس از اتمام، در لجنه ی علمی(متشکّل از جمعی از فضلا و اساتید سطح عالی و محقّقین) ارائه گردید و نویسنده از پیشنهادها و انتقادات ایشان، بهره مند شد.
نقد و رد نظرات آیت الله تبریزیان در خصوص محصولات تراریخته
درس خارج / آیت الله محسن غرویان / جلسه 9
 نقد و رد نظرات آیت الله تبریزیان در خصوص محصولات تراریخته
وسائل _ حجت الاسلام غرویان: ما باید به نظر کارشناسان این فن اعتماد بکنیم، این که بیایم دیدگاه خودمان را بیان کنیم و مثلا بگوییم زردک مصرف کنید ولی هویج فرنگی نخورید و در ادامه این را ربطش بدهیم به اینکه استعمار این کار را کرده است، این ها بعضا مقداری ما را مورد تمسخر هم قرار می دهند، می گویند این حرف ها چیست که می زنید؟ این را باید مقداری دقت کنیم.
نهی شارع از رفتارهایی که موجب انس و الفت با کفّار می‌شود
درس خارج / سیفی مازندرانی / جلسه 9
 نهی شارع از رفتارهایی که موجب انس و الفت با کفّار می‌شود
وسائل ـ آیت الله سیفی مازندارانی در جلسه نهم درس خارج فقه مسائل مستحدثه در سال 1395، به تبیین قاعده مودّت و توضیحاتی پیرامون نهی از مؤانست و مؤالفت با کفّار پرداخت.

مجسمه سازی و تصویر در فقه شیعی
معرفی کتاب؛
 مجسمه سازی و تصویر در فقه شیعی
1396/11/21
وسائل- حجت الاسلام و المسلمین سید عباس کریمی(حسینی) در مقدمه ی این اثر جدید خود آورده است: از آنجا که مباحثات علمی، مطالب را پربار می کند، این کتاب پس از اتمام، در لجنه ی علمی(متشکّل از جمعی از فضلا و اساتید سطح عالی و محقّقین) ارائه گردید و نویسنده از پیشنهادها و انتقادات ایشان، بهره مند شد.
نقد و رد نظرات آیت الله تبریزیان در خصوص محصولات تراریخته
درس خارج / آیت الله محسن غرویان / جلسه 9
 نقد و رد نظرات آیت الله تبریزیان در خصوص محصولات تراریخته
1396/11/18
وسائل _ حجت الاسلام غرویان: ما باید به نظر کارشناسان این فن اعتماد بکنیم، این که بیایم دیدگاه خودمان را بیان کنیم و مثلا بگوییم زردک مصرف کنید ولی هویج فرنگی نخورید و در ادامه این را ربطش بدهیم به اینکه استعمار این کار را کرده است، این ها بعضا مقداری ما را مورد تمسخر هم قرار می دهند، می گویند این حرف ها چیست که می زنید؟ این را باید مقداری دقت کنیم.
نهی شارع از رفتارهایی که موجب انس و الفت با کفّار می‌شود
درس خارج / سیفی مازندرانی / جلسه 9
 نهی شارع از رفتارهایی که موجب انس و الفت با کفّار می‌شود
1396/11/18
وسائل ـ آیت الله سیفی مازندارانی در جلسه نهم درس خارج فقه مسائل مستحدثه در سال 1395، به تبیین قاعده مودّت و توضیحاتی پیرامون نهی از مؤانست و مؤالفت با کفّار پرداخت.
فقه و علوم جدید
درس خارج فقه اصلاح ژنتیک فقه تراریختگی/ حجت الاسلام محسن غرویان / جلسه 3
 فقه و علوم جدید
1396/11/14
وسایل ـ در قضیه اصلاح ژنتیکی هراس افکنی اتفاق افتاده است، در انگلیس برای ایجاد حالت روانی هراس، یک پدیده جدید اصطلاحی با عنوان تکنو فوبیا بکار می برند، در کشور ما این اتفاق در این موضوع هم افتاده است برای چیست که ما از هر پدیده جدید علمی که در دنیا اتفاق می افتد مقداری هراس داریم و می ترسیم؟
مشروعیّت مذاکره با اذن ولی امر تحقق پیدا می‌کند| فقه باید به مسائل مستحدثه پاسخگو باشد
مسائل مستحدثه/ آیت الله سیفی مازندرانی
 مشروعیّت مذاکره با اذن ولی امر تحقق پیدا می‌کند| فقه باید به مسائل مستحدثه پاسخگو باشد
1396/11/04
وسائل- آیت الله سیفی مازندرانی گفت: فقه فعّال وقتی که بنیان‌گزار ولایت فقیه شد، ثمره خواهد داد و ثمره‌اش این است که در همه شئون از جمله مذاکرات سیاسی خواهد فهمید که مشروعیّت مذاکره با اذن ولی امر تحقق پیدا می‌کند.
تبیین اعتبار ظن در مساله ضرر محصولات تراریخته
درس خارج فقه اصلاح ژنتیک (فقه تراریختگی)حجت الاسلام محسن غرویان / جلسه 8
 تبیین اعتبار ظن در مساله ضرر محصولات تراریخته
1396/11/04
وسائل _ بنظر بنده اینجا از مواردی است که باید به عرف خاص مراجعه کنیم نه عرف عام، عرف خاص یعنی همان خواص متخصص این مباحث، وقتی تعداد زیادی از کارشناسان می گویند که 20 سال گذشته است، اگر ضرر معتنی بهی داشت خودش را در طول 20 سال نشان می داد و ما چنین ضرری ندیده ایم و در پایان نتیجه می گیرند که چنین ضرری ندارد, از این گفته آن سطح کافی برای اطمینان حاصل می شود
حدود فقهی قاعده لاضرر
درس خارج فقه اصلاح ژنتیک (فقه تراریختگی)حجت الاسلام محسن غرویان / جلسه 6
 حدود فقهی قاعده لاضرر
1396/11/02
وسائل ـ استاد غرویان ضمن اشاره به ادله فقهی موافقین و مخالفین استفاده از محصولات تراریخته گفت: عده ای از علما که مخالفت با این بحث تراریختگی را مطرح کرده اند روی این موضوع می گویند که: این محصولات احتمالا ضررهایی برای بشر داشته باشد که در دراز مدت آشکار می شود و خودش را نشان می دهد، بنابر این ما باید جلوی این کار را بگیریم و این کار جایز نیست و حرام است بخاطر دفع ضرر محتم.
هستی شناسی متعلّق حکم در مسائل فقه مستحدثه
در یادداشتی تبیین شد
 هستی شناسی متعلّق حکم در مسائل فقه مستحدثه
1396/11/01
وسائل - در بسیاری از علوم، به کارگیری یک نام در تسمیه برخی از نهادهای موجود در آن علم، منجر به خلط مفاهیم در آن علم می شود. متأسفانه علم اصول فقه نیز از گزند این خلط در امان نبوده و به کارگیری عنوان «موضوع» به جای عناوینی همچون «مصداق» و «متعلّق» باعث اشتباهاتی زیادی در رابطه با جعل قواعد و برداشت ناصحیح متعلّمین شده است.
حقایقی پیرامون محصولات ترا ریخته
در یادداشتی تبیین شد:
 حقایقی پیرامون محصولات ترا ریخته
1396/10/28
وسائل - از دیرباز تولیدکنندگان محصولات کشاورزی سعی در بهینه کردن محصولات با روش‌های مختلف بودند ولی این روش‌ها همواره در طبیعت رخ می‌داد و ممکن بود حتی به‌خودی‌خود رخ دهد مثل پیوند محصولی با محصول دیگر؛ اما با پیشرفت علم درزمینه ژنتیک و دسترسی به ماهیت ذرات که همان ژن محصول است بشر توانست تغییرات موردنظر خود را در ژن بذرهای محصولات کشاورزی ایجاد نماید تا جایی که بتواند گیاهی را که هرگز در شرایط عادی نمی‌تواند در زمین شور کاشت شود تولید کند، به این محصولات ترا ریخته گفته می‌شود.
واکاوی فقه بیمه
در یادداشتی تبیین شد:
 واکاوی فقه بیمه
1396/10/28
وسائل - زندگی، سلامت و دارایی انسان همواره در معرض حوادث و خطرات مختلفی قرار داشته که بیم مقابله با این خطرات، انسان ها را به مقابله و تمهید جهت پیشگیری و جبران خسارت احتمالی فراخوانده و در طول زندگی بشری روش هایی برای این امر در نظر گرفته شده است.
 تغییر جنسیّت و مساله ارث
در یادداشتی تبیین شد:
  تغییر جنسیّت و مساله ارث
1396/10/24
وسائل - واژه تغییر جنسیت در اصطلاح پزشکی با معنای لغوی و آن چه میان مردم شایع است تفاوت چندانی نداشته به گونه ای که زن به مرد و یا برعکس تبدیل گردد و نیز تبدیل خنثی و یا دوجنسی به یکی از دو جنس مرد یا زن به معنای تغییر جنسیت است.
دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی در مورد منجمد کردن انسان
 دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی در مورد منجمد کردن انسان
1396/10/21
وسائل - در مورد منجمد ساختن بدن جانداران و حتى بدن انسان براى طولانى ساختن عمر آنها، امروز تئورى ها و بحث هاى فراوانى است که قسمتى از آن جامه عمل به خود پوشیده است.
بررسی اقوال در اصلاح ژنتیک
درس خارج فقه اصلاح ژنتیک (فقه تراریختگی)حجت الاسلام محسن غرویان / جلسه 4
 بررسی اقوال در اصلاح ژنتیک
1396/10/19
وسائل ـ حجت الاسلام غرویان: سوالی که مطرح می شود این است که آیا از نظر فقهی جایز است ما نوع خودمان را تبدیل کنیم؟ مثلا الآن نوع انسان هستیم آیا از نظر فقهی جایز است یک عملیاتی انجام بدهیم و نوع خودمان را عوض کنیم یعنی مثلا من بشوم گنجشک،
موضوع شناسی شلاق
 موضوع شناسی شلاق
1396/10/19
وسائل - دین اسلام از ابتدا به‌ تعیین و معرفی مقررات جزایی خود پرداخته و با تقسیم‌بندی جرایم به‌موارد چهارگانه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، مجازات‌های مقرّر برای هر یک از عناوین مزبور را تشریع نمود. در این جهت کیفر شلاق هم در جرایم مربوط به‌حدود و هم مربوط به جرایم تعزیری به‌رسمیّت شناخته شد.
جایگاه موضوع شناسی در عرصه تفقه
درس خارج فقه اصلاح ژنتیک (فقه تراریختگی)حجت الاسلام محسن غرویان / جلسه 2
 جایگاه موضوع شناسی در عرصه تفقه
1396/10/17
وسائل ـ حجت الاسلام غرویان در دومین جلسه درس فقه تراریخته گفت: در ابتداء بحث ها همیشه باید موضوع شناسی کنیم، چون می خواهیم درباره اصلاح ژنتیک بحث کنیم باید خود ژن را بشناسیم این که می گویند فقیه کاری به موضوع ندارد این حرف درستی نیست تا ما موضوع را دقیقا نشناسیم حکمش را هم نمی توانیم بشناسیم بنابر این فقیه در خیلی از مسائل باید موضوع شناس هم باشد.
RSS
1 2 3 4... 14