مکتب دفاعی
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 208
 شرطیت عدالت| روایت مورد استفاده صاحب جواهر بدلیل ضعف سندی قابل استناد نیست
وسائل- مرحوم علامه‌ی مجلسی قدس سره در مرآت العقول که شرح کافی است و هم در ملاذ الاخیار که شرح تهذیب هم در باب این روایت مورد اشاره گفته است که ضعیفُ، این روایت ضعیف است. و روایت ضعیف که نمی‌تواند اشتراط را اثبات بکند.
 نظم و امنیت اجتماعی از منظر امام خمینی (س)
  نظم و امنیت اجتماعی از منظر امام خمینی (س)
وسائل- با عنایت به کلیت مواضع حضرت امام در قبال مسایل اجتماعی و فرهنگی، می‌ توان چنین استنباط نمود که رویکرد امام به مسأله نظم و امنیت اجتماعی، نگاهی کلان ‌نگر و تحلیلی است و در مواجهه با بی‌نظمی، اسیر ظواهر نظم نمی ‌شود و هر نظمی را طلب نمی ‌کند. همچنین امام بی ‌اعتنا به عوامل و زمینه‌ های ساختاری و فرهنگی جرم ساز، به مجازات مجرمین بسنده نمی‌ کند.
معرفی پایان نامه| سیاستگذاری امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران
 معرفی پایان نامه| سیاستگذاری امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران
وسائل- پایان نامه سیاست گذاری امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران نوشته محمدرضا یزدانی با راهنمایی استاد سعیده لطفیان در گروه مطالعات ایران و سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران تئوین و دفاع گردیده است.

شرطیت عدالت| روایت مورد استفاده صاحب جواهر بدلیل ضعف سندی قابل استناد نیست
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 208
 شرطیت عدالت| روایت مورد استفاده صاحب جواهر بدلیل ضعف سندی قابل استناد نیست
1397/04/21
وسائل- مرحوم علامه‌ی مجلسی قدس سره در مرآت العقول که شرح کافی است و هم در ملاذ الاخیار که شرح تهذیب هم در باب این روایت مورد اشاره گفته است که ضعیفُ، این روایت ضعیف است. و روایت ضعیف که نمی‌تواند اشتراط را اثبات بکند.
 نظم و امنیت اجتماعی از منظر امام خمینی (س)
  نظم و امنیت اجتماعی از منظر امام خمینی (س)
1397/04/21
وسائل- با عنایت به کلیت مواضع حضرت امام در قبال مسایل اجتماعی و فرهنگی، می‌ توان چنین استنباط نمود که رویکرد امام به مسأله نظم و امنیت اجتماعی، نگاهی کلان ‌نگر و تحلیلی است و در مواجهه با بی‌نظمی، اسیر ظواهر نظم نمی ‌شود و هر نظمی را طلب نمی ‌کند. همچنین امام بی ‌اعتنا به عوامل و زمینه‌ های ساختاری و فرهنگی جرم ساز، به مجازات مجرمین بسنده نمی‌ کند.
معرفی پایان نامه| سیاستگذاری امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران
 معرفی پایان نامه| سیاستگذاری امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران
1397/04/21
وسائل- پایان نامه سیاست گذاری امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران نوشته محمدرضا یزدانی با راهنمایی استاد سعیده لطفیان در گروه مطالعات ایران و سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران تئوین و دفاع گردیده است.
جهاد| بررسی دلالت های سه گانه روایت صفوان بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 76
 جهاد| بررسی دلالت های سه گانه روایت صفوان بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
1397/04/20
وسائل- مخالفین جهاد ابتدایی در عصر غیبت عنوان می کنند این روایت بر سه امر دلالت دارد. حرمت جهاد ابتدایی تحت پرچم جور و در عصر غیبت تا زمان ظهور و اطلاق روایت شامل تشکیل دولت حق نیز می شود. یعنی حتی اگر دولت حق هم تشکیل دادید، جهاد ابتدایی انجام ندهید چون غایت تا ظهور امام زمان(ع) است و این حکم برداشته نشده است.
معرف مقاله|  شهر و امنیت اجتماعی از منظر آموزه های دینی
 معرف مقاله| شهر و امنیت اجتماعی از منظر آموزه های دینی
1397/04/20
وسائل- امنیت به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد زندگی بشری تلقی می شود که در دین مبین اسلام هم بدان توجه زیادی شده است. امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد مهم امنیت شناخته می شود که می توان نشانه های ارزشی آن را در منابع اسلامی یافت. مقاله حاضر به این موضوع مهم می پردازد.
شرطیت عدالت| اشتراط عدالت موجب مسدود شدن باب امر به معروف می شود
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 207
 شرطیت عدالت| اشتراط عدالت موجب مسدود شدن باب امر به معروف می شود
1397/04/17
وسائل- اگر بنا باشد شرطیت عدالت را در امر به معروف لحاظ کنیم آنگاه اصل واجب که بسیار بر آن تاکید شده و به عنوان اساس بقای جامعه اسلامی شناخته می شود متروک و مسدود می شود چرا که تحقق این شرط سخت است در حالیکه هدف از وجوب امر به معروف و نهی از منکر اقتضائی متضاد با این اشتراط دارد. از این روی نمی توان این امر را شرط وجوب دانست بلکه امری مورد تاکید و مطلوب تلقی می شود.
معرفی مقاله| قلمرو شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر
 معرفی مقاله| قلمرو شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر
1397/04/17
وسائل- هـرچند‌ اسـلام‌ تـرویج خوبی ‌ها‌ و مبارزه‌ با بدی ‌ها را در دستور‌ کـار مـؤمنان قرار داده است و بر انجام آن تأکید دارد، مواردی وجود دارند که افراد‌ در‌ رویارویی بـا تـرک معروف یا انجام‌ منکر‌، مجاز‌ بـه‌ مداخله‌ و جلوگیری نیستند و اگـرچنین‌ کـنند‌، خود مرتکب منکر شده‌اند از این روی تبیین قلمرو شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر واجد اهمیت است
جهاد| قدر متیقن در مقام تخاطب مانع شکل گیری اطلاق در روایت بشیر دهّان
آیت الله کعبی/ جلسه 75
 جهاد| قدر متیقن در مقام تخاطب مانع شکل گیری اطلاق در روایت بشیر دهّان
1397/04/17
وسائل- جهاد با غیر امام مفترض الطاعه حرام است، یعنی جهاد در معیت ائمه جائر و زیر پرچم آنان حرام است. این روایت آن جهاد را حرام می کند. یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب، وجود امامان جائر است. چون اهل سنت، جهاد را با هر امیری چه بر چه فاجر ، جایز می دانند. ائمه ما می خواستند عظمت جهاد را بیان کنند و بگویند قتال و جهاد در معیت غیر امام مفترض الطاعه، حرام است. بنابراین بر اساس شرایط و وجود قرائن دیگر در روایات، روایت بشیر دهّان ناظر به فقهای عدول یا عدول مومنین نیست خصوصا اگر فقیه عادل در راس حکومت اسلامی قرار بگیرد و مبسوط الید باشد.
معرفی کتاب| بررسی بحران های زیست محیطی در ایران
 معرفی کتاب| بررسی بحران های زیست محیطی در ایران
1397/04/17
وسائل- طی دو دهه اخیر موقعیت جغرافیایی کشورمان بر روی نوار خشکی جهان به گونه ای بوده است که تغییر الگوهای بارش نمودهای کاملا آشکار و ناگواری را در بخش های مختلف اقتصادی و تامین آب آشامیدنی شهروندان داشته است. پایین بودن سواد زیست محیطی شهروندان بر سویه های و ژرفای بحران های زیست محیطی ایران افزوده است.
بررسی امکان استناد به خطبه 105 نهج البلاغه در اثبات اشتراط عدالت در امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 206
 بررسی امکان استناد به خطبه 105 نهج البلاغه در اثبات اشتراط عدالت در امر به معروف
1397/04/14
وسائل - باید بررسی شود که «وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ ائْتَمِرُوا بِهِ» چه دلالتی دارد بر این که امر به معروف مشروط به عدالت است یا «و انهوا عن المنکر و انتهوا عنه» چه دلالتی بر مشروطیت دارد؟ بله دلالت می‌کند که این کار خوبی است و اگر بخواهید آن امر و نهی شما مؤثّر باشد خودتان هم باید مُؤتمر باشید منتهی باشید اما مشروط بودن وجوب را به او دلالتی نمی‌کند.
معرفی مقاله| تبیین امنیت و ابعاد آن در قرآن کریم
 معرفی مقاله| تبیین امنیت و ابعاد آن در قرآن کریم
1397/04/14
وسائل- بهرام اخوان کاظمی درباره موضوع «امنیت» آورده است که یکی از مفاهیم با اهمیت، پیچیده و جدید در دنیای امروز و در بسیاری از مباحث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موضوع و مفهوم امنیت است؛ البته بحث امنیت در فقه و معارف اسلامی، بخش، کتاب و باب مستقلی به خود اختصاص نمی دهد و در حوزه موضوعات گوناگونی همچون ایمان، صفات مومن، جهاد، برقراری قسط و عدل، قضاوت و... مطرح شده است.
جهاد| بررسی نظر فقهاء پیرامون امکان جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 74
 جهاد| بررسی نظر فقهاء پیرامون امکان جهاد ابتدایی در عصر غیبت
1397/04/13
وسائل- ممکن است بگویند عصمت در جهاد ابتدایی شرط نیست و الا منصوبین از سوی پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) مانند مالک اشتر و غیر او، نباید اذن جهاد می داشتند. فقیه عالم عادل در عصر غیبت حداقل مانند فرماندهان ارتش ها و ولاتی است که منصوب از طرف امام هستند. در چنین شرایطی اطاعت از آنها واجب است.
معرفی مقاله| حفاظت از محیط زیست در اسلام
 معرفی مقاله| حفاظت از محیط زیست در اسلام
1397/04/13
وسائل- نتایج نشان می‌دهد که جهان هستی، از نظم دقیقی برخوردار بوده و تمامی مخلوقات در تعادل و تناسب و به اندازه آفریده شده‌اند و هر یک از اجزاء و عناصر خلق شده، در بقاء این کره خاکی و در نتیجه در ادامه زندگی انسان نقش دارند. بنابراین، تغییر نابجا و زیان رساندن به هر یک از اجزاء این سیستم عظیم، که در آن همه چیز در تعادل و تناسب است، سبب به خطر افتادن حیات و هستی می‌گردد.
اثبات حجیت سندی روایت خصال بنابر اثبات وثاقت اسماعیل بن موسی
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 205
 اثبات حجیت سندی روایت خصال بنابر اثبات وثاقت اسماعیل بن موسی
1397/04/07
وسائل- اعتماداً بر توثیق جناب ابن طاووس قائل هستیم که محمد بن موسی ثقةٌ و هم اسماعیل ثقةٌ، اگر این دو بزرگوار در سند روایتی واقع بشوند از ناحیه‌ی آن‌ها این سند اشکال ندارد و اگر این کتاب ثابت بشود که همان کتاب نگاشته شده همان کتابی است که محمد بن محمد الاشعث عن موسی بن اسماعیل عن اسماعیل عن موسی بن جعفر دارد نقل می‌کند اگر این را اطمینان پیدا کنیم از ناحیه‌ی سند دیگر مناقشه نداریم.
معرفی مقاله| بررسی جنبه‌های مختلف امنیت زیست محیطی با رویکرد مکتب انتقادی
 معرفی مقاله| بررسی جنبه‌های مختلف امنیت زیست محیطی با رویکرد مکتب انتقادی
1397/04/05
وسائل- امنیت زیست محیطی همواره از مباحث مهم عصر جدید تلقی می شود که رویکردهای متفاوتی را ایجاد کرده است. جنبه های مختلف امنیت زیست محیطی در دورانی که آینده زندگی بشری به شدت از این جنبه تهدید می شود بحث برانگیز بوده و اختلافات عمده ای را ایجاد نموده است. در این مقاله نویسنده به بررسی این جنبه ها از منظر مکتب انتقادی پرداخته است.
RSS
1 2 3 4... 41