مکتب دفاعی
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 196
 شرط عدالت| بررسی اقوال پیرامون لحاظ عدالت به عنوان شرط وجوب یا شرط واجب
وسائل- در استدلال به ادله موجود در اشتراط عدالت در امر به معروف برخی عدالت را شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر قلمداد می کنند، در مقابل برخی علما شرط عدالت در امر به معروف و نهی از منکر را شرط واجب قلمداد می کنند.
یادداشت| مؤلفه‌های قدرت‌زا و اقتدارآفرین در حکومت اسلامی
 یادداشت| مؤلفه‌های قدرت‌زا و اقتدارآفرین در حکومت اسلامی
وسائل- سنخ قدرت درونی است که به معنای واقعی اقتدارزا است، زیرا در این سطح قدرت آفریده شده و منشأ ایجاد آن خود فرد است نه شرایط، امکانات و تجهیزات بیرونی. در این حالت ما خود آفریننده و موجد قدرتیم آن هم به پشتوانه آن مؤلفه های معنوی و ایمانی و تهذیبی.
جهاد| تبیین معنا، حدود و شروط مرابطه در فقه اسلامی
آیت الله کعبی/ جلسه 64
 جهاد| تبیین معنا، حدود و شروط مرابطه در فقه اسلامی
وسائل- در ارتباط با مرابطه باید متذکر شد در حال حاضر، چیزی به نام مرز های اسلام و کفر در شرایط وجود دولت های ملی فعلی سراغ نداریم. مرزهای جغرافیایی که بر اساس آن گذرنامه می دهند، مرزهای ملی است نه مرزهای اسلام و کفر.

شرط عدالت| بررسی اقوال پیرامون لحاظ عدالت به عنوان شرط وجوب یا شرط واجب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 196
 شرط عدالت| بررسی اقوال پیرامون لحاظ عدالت به عنوان شرط وجوب یا شرط واجب
1397/03/06
وسائل- در استدلال به ادله موجود در اشتراط عدالت در امر به معروف برخی عدالت را شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر قلمداد می کنند، در مقابل برخی علما شرط عدالت در امر به معروف و نهی از منکر را شرط واجب قلمداد می کنند.
یادداشت| مؤلفه‌های قدرت‌زا و اقتدارآفرین در حکومت اسلامی
 یادداشت| مؤلفه‌های قدرت‌زا و اقتدارآفرین در حکومت اسلامی
1397/03/05
وسائل- سنخ قدرت درونی است که به معنای واقعی اقتدارزا است، زیرا در این سطح قدرت آفریده شده و منشأ ایجاد آن خود فرد است نه شرایط، امکانات و تجهیزات بیرونی. در این حالت ما خود آفریننده و موجد قدرتیم آن هم به پشتوانه آن مؤلفه های معنوی و ایمانی و تهذیبی.
جهاد| تبیین معنا، حدود و شروط مرابطه در فقه اسلامی
آیت الله کعبی/ جلسه 64
 جهاد| تبیین معنا، حدود و شروط مرابطه در فقه اسلامی
1397/03/06
وسائل- در ارتباط با مرابطه باید متذکر شد در حال حاضر، چیزی به نام مرز های اسلام و کفر در شرایط وجود دولت های ملی فعلی سراغ نداریم. مرزهای جغرافیایی که بر اساس آن گذرنامه می دهند، مرزهای ملی است نه مرزهای اسلام و کفر.
معرفی کتاب| جهاد و اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر
 معرفی کتاب| جهاد و اصل منع توسل به زور در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر
1397/03/05
وسائل- کتاب «جهاد و اصل منع توسـل به زور در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر» به قلم حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم حسینی و به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.
شرط عدالت| ادله این شرط مورد اعراض مشهور علماست
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 195
 شرط عدالت| ادله این شرط مورد اعراض مشهور علماست
1397/03/06
وسائل- دلالت اولیه برخی آیات و روایات، اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدالت یا عدم انجام آن است لیکن این دلالت مورد اعراض مشهور است و این شهرت به قدری است که کاد أن یکون اجماعاً. شانه به شانه اجماع می‌زند و چون این دلالت مورد اعراض مشهور است بنابراین حجت نیست هرچند دلالت کتابی باشد
گزارش مقاله| اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست
 گزارش مقاله| اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست
1397/03/02
وسائل- اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست است که از مفهوم میراث مشترک بشریت نشأت گرفته است؛ این اصل، بر مسئولیت مشترک کشور ها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت آن ها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشور ها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و توانایی های فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی تاکید دارد.
جهاد| حفظ نظام اسلامی هدف اصلی از جهاد بغات است
آیت الله کعبی/ جلسه 63
 جهاد| حفظ نظام اسلامی هدف اصلی از جهاد بغات است
1397/03/05
وسائل- هدف در جهاد بغات، مجازات باغیان نیست؛ بلکه هدف حفظ نظام اسلامی است. لذا اگر توبه کنند و تشکیلاتی هم نداشته باشند، کسی را هم نکشته باشند، می توانند به دولت اسلامی برگردند.اما اگر تشکیلات داشته باشند و به تعبیری فتنه گری شان ادامه پیدا کند، دولت و نظام اسلامی باید ریشه فتنه را از بین ببرد.
اجلاسیه نهایی کرسی نظریه‌پردازی «امنیت متعالیه» برگزار می‌شود
فردا در قم؛
 اجلاسیه نهایی کرسی نظریه‌پردازی «امنیت متعالیه» برگزار می‌شود
1397/03/02
وسائل ـ با همکاری کمیته دستگاهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، اجلاسیه نهایی کرسی نظریه پردازی «امنیت متعالیه» برگزار می شود.
یادداشت|جایگاه امنیت اجتماعی در قرآن کریم
 یادداشت|جایگاه امنیت اجتماعی در قرآن کریم
1397/02/30
وسائل- از آنجا که قرآن کریم به عنوان قانون اساسی دین اسلام و نیز بهترین نسخه شفابخش آلام روحی و جسمی انسان ها در برگیرنده ی تمامی نیازهای دنیوی و اخروی و فردی و اجتماعی انسان ها می باشد،نسبت به مقوله ی «امنیت» نیز توجه ویژه ای داشته و درآیات بسیاری ضمن بیان اهمیت موضوع «امنیت»،مخاطبان خود را نسبت به اهمیت آن متذکر شده است
شرط عدالت| بررسی آیات و روایات دال بر اشتراط در وجوب امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 192
 شرط عدالت| بررسی آیات و روایات دال بر اشتراط در وجوب امر به معروف
1397/02/30
وسائل- مطلبی عقلی است که هدایت دیگران فرع اهتداء است. کسی که خودش هدایت ندارد چه‌طور می‌تواند هادی دیگران باشد؟ هادی دیگران بودن فرع این است که خودش مهتدی باشد هدایت‌یافته باشد. و کسی می‌تواند گژی‌های دیگران را و انحرافات دیگران را به استقامت تبدیل کند که خودش استقامت داشته باشد و در راه صحیح باشد بنابراین عقل هم می‌گوید کسی که خودش عادل نیست اهل عمل نیست این نباید به لباس هدایت‌گر در بیاید امر و نهی بکند
جهاد| بررسی شراوط صدق عنوان باغی برای تحقق وجوب جهاد
آیت الله کعبی/ جلسه 62
 جهاد| بررسی شراوط صدق عنوان باغی برای تحقق وجوب جهاد
1397/02/30
وسائل- طبق ادله با جنگجو و نیروی مسلح باید نبرد کرد. یعنی کسانی که دارای پشتوانه و تشکیلات هستند. شیخ طوسی(ره) در شرایط سه گانه، همین مطلب را فرمود که مسلح باشند، خارج از بیعت و اطاعت امام باشند و دارای پشتوانه و سنگر باشند تا به آنها برگردند و از این روی نمی توان بر کسی که در حال فرار است حمله برد.
بررسی شرط عدالت در وجوب امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 193
 بررسی شرط عدالت در وجوب امر به معروف
1397/02/29
وسائل- بعضی علما در کتب خود ذکر کردند که یکی از شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، تحقق عنوان عدالت برای آمراست و بر این اساس بر عادل واجب است امر به معروف و نهی از منکر کند. غیر عادل، بر او واجب نیست. این در کلام علما از باب شرط وجوب دکر شده است.
نشست تخصصی| نقد نظریه دکترین امنیت از منظر آیت‌الله جوادی آملی
بخش پایانی
 نشست تخصصی| نقد نظریه دکترین امنیت از منظر آیت‌الله جوادی آملی
1397/02/29
وسائل- کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان «اسلام و امنیت بین‌الملل از منظر آیت‌الله جوادی آملی» در دانشگاه باقرالعلوم(ع) پردیسان برگزار شد. در این کرسی، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین دکتر نجف لک‌زایی به عنوان ارائه‌ دهنده، دکتر محمد ستوده ناقد و حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمد صمدپور دبیر علمی نشست را بهعده داشتند.
جهاد| اثبات عنوان بغی مختص به سرپیچی از حکومت امام معصوم نیست
آیت الله کعبی/ جلسه 61
 جهاد| اثبات عنوان بغی مختص به سرپیچی از حکومت امام معصوم نیست
1397/02/29
وسائل- قابل پذیرش نیست بگوییم خروج و اقدام علیه امام معصوم و حکومت ایشان بغی است، اما اقدام علیه حکومت مشروع اسلامی بغی نیست. بر اساس اداله ای همانند ماهیت جنگ های سه گانه و فرمایشات حضرت امیر(ع) و ادله ولایت فقیه، بغی اختصاص به خروج علیه امام معصوم(ع) ندارد و شامل حکومت اسلامی مشروع نیز می شود
تفاوت ضرر مالی و جانی در احراز وجود عنوان ضرر
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 192
 تفاوت ضرر مالی و جانی در احراز وجود عنوان ضرر
1397/02/23
وسائل- اگر اثبات بشود که شرط وجوب امربه‌معروف عدم «خوف در ضرر نفسی و عرضی» است، بنابراین در عدم وجوب امربه‌معروف نمی‌توانیم «خوف در ضرر مالی» را به «خوف در ضرر نفسی و عرضی» ملحق کنیم و وجود خوف ضرر مالی مانع وجوب امر به معروف نیست.
RSS
1 2 3 4... 38