مکتب دفاعی
 معرفی مقاله| راه کار های امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه ها
وسائل-یکی از اصولی که می ‌تواند سعادت و سلامت دانشگاه را در همه ابعاد آن فراهم آورد، نظارت‌ همگانی تمامی دانشجویان، نسبت به مسائل دانشگاه است. اصولا نظارت، تعالی و تکامل را به‌ دنبال خواهد داشت و جوامع فاقد نظارت، در سراشیبی سقوط و اضمحلال قرار خواهند گرفت.
جهاد| تفسیر غلط از فلسفه غیبت دلیلی بر اعتقاد به حرمت جهاد ابتدایی است
آیت الله کعبی/ جلسه 72
 جهاد| تفسیر غلط از فلسفه غیبت دلیلی بر اعتقاد به حرمت جهاد ابتدایی است
وسائل- اجماع بر عدم مشروعیت و حرمت جهاد در عصر غیبت، ثابت نیست. بلکه اگر کسی بگوید، لا خلاف یا اتفاق است، این هم ثابت نیست چون از قدماء و متاخرین مخالفینی وجود دارد. همچنین این اجماع مدرکی است و شهرت فتوایی نیز فایده ندارد.بنابراین قول به عدم مشروعیت از حیث دلیل اجماع ، تمام نیست.
شرطیت عدالت| بررسی اشکالات سندی روایت خصال در اثبات شرط عدالت
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 203
 شرطیت عدالت| بررسی اشکالات سندی روایت خصال در اثبات شرط عدالت
وسائل- بحث در اعتبار سند و صدور این روایت داله‌ی بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف و نهی از منکر است چرا که اگر بپذیریم دلالت روایت را و مناقشات دلالی را صرف‌نظر بکنیم حاصل اشکال سندی این است که روایت خصال مرفوعه هست و ابن ابی عمیر رَفَعهُ الی ابی عبد الله علیه السلام، بنابراین ارسال دارد.

معرفی مقاله| راه کار های امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه ها
 معرفی مقاله| راه کار های امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه ها
1397/04/02
وسائل-یکی از اصولی که می ‌تواند سعادت و سلامت دانشگاه را در همه ابعاد آن فراهم آورد، نظارت‌ همگانی تمامی دانشجویان، نسبت به مسائل دانشگاه است. اصولا نظارت، تعالی و تکامل را به‌ دنبال خواهد داشت و جوامع فاقد نظارت، در سراشیبی سقوط و اضمحلال قرار خواهند گرفت.
جهاد| تفسیر غلط از فلسفه غیبت دلیلی بر اعتقاد به حرمت جهاد ابتدایی است
آیت الله کعبی/ جلسه 72
 جهاد| تفسیر غلط از فلسفه غیبت دلیلی بر اعتقاد به حرمت جهاد ابتدایی است
1397/03/31
وسائل- اجماع بر عدم مشروعیت و حرمت جهاد در عصر غیبت، ثابت نیست. بلکه اگر کسی بگوید، لا خلاف یا اتفاق است، این هم ثابت نیست چون از قدماء و متاخرین مخالفینی وجود دارد. همچنین این اجماع مدرکی است و شهرت فتوایی نیز فایده ندارد.بنابراین قول به عدم مشروعیت از حیث دلیل اجماع ، تمام نیست.
شرطیت عدالت| بررسی اشکالات سندی روایت خصال در اثبات شرط عدالت
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 203
 شرطیت عدالت| بررسی اشکالات سندی روایت خصال در اثبات شرط عدالت
1397/03/30
وسائل- بحث در اعتبار سند و صدور این روایت داله‌ی بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف و نهی از منکر است چرا که اگر بپذیریم دلالت روایت را و مناقشات دلالی را صرف‌نظر بکنیم حاصل اشکال سندی این است که روایت خصال مرفوعه هست و ابن ابی عمیر رَفَعهُ الی ابی عبد الله علیه السلام، بنابراین ارسال دارد.
معرفی کتاب| تاثیر فرهنگ بر ساختاربندی امنیت ملی
 معرفی کتاب| تاثیر فرهنگ بر ساختاربندی امنیت ملی
1397/03/30
وسائل- در این کتاب عقلانیت صرف بر روابط بین‌الملل و رفتار بازیگران در عرصه بین‌الملل حاکم نیست؛ مرزهای داخلی و بین‌المللی آن‌گونه که جریان اصلی ترسیم می‌کند جدا از هم نیستند؛ تحول در هویت ملی در تعامل میان حوزه داخلی و بین‌المللی، ساختار و کارگزار صورت می‌گیرد و تکوین می‌باید. فرهنگ، هویت، هنجارها و ارزش‌های ملی و بین‌المللی در شکل دادن به سیاست و رفتار بازیگران در عرصه بین‌المللی نقش مهمی بازی می‌کنند.
جهاد| بررسی ادعای اجماع علما بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 71
 جهاد| بررسی ادعای اجماع علما بر حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
1397/03/29
وسائل- اولین دلیل اقامه شده توسط قائلین به حرمت جهاد ابتدایی در زمان غیبت ادعای اجماع و نفی خلاف بین اصحاب است که هم مرحوم صاحب جواهر(ره) و هم سایرین، ادعای اجماع کرده اند.
لزوم تبیین فقهی مبانی دفاع از حریم اسلام
رییس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تاکید کرد:
 لزوم تبیین فقهی مبانی دفاع از حریم اسلام
1397/03/29
وسائل- آیت‌الله فاضل لنکرانی گفت: وظیفه مهم و خطیر فقها و علما و اندیشمندان مسلمان این است که ابعاد علمی و مبانی فقهی این حرکت و خیزش عظیم مردمی در دفاع از حریم اسلام و مسلمین را تبیین کرده تا مسیر دفاع از اسلام به خوبی برای نسل حاضر و نسل‌های آتی روشن شود
شرطیت عدالت| بررسی تفاوت اضافی یا مطلق بودن وصف عدالت به عنوان شرط وجوب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 202
 شرطیت عدالت| بررسی تفاوت اضافی یا مطلق بودن وصف عدالت به عنوان شرط وجوب
1397/03/29
وسائل- عدالتی که گفته می‌شود تارةً مقصود عدالت اضافی است یعنی نسبت به امور دیگری غیر از این تکلیفی که الان برای امر به معروف نسبت به این مورد این مورد یا نهی از منکر نسبت به این مورد دارد در امور دیگر عادل باشد نسبت به بقیه‌ی واجبات عامل باشد و نسبت به محرمات تارک باشد
نشست تخصصی|حکومتی یا مردمی بودن امر به معروف در تفکر اسلامی
جامعه شناسی و عدالت اجتماعی
 نشست تخصصی|حکومتی یا مردمی بودن امر به معروف در تفکر اسلامی
1397/03/29
وسائل- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: در مبنای اسلامی امت باید امر به معروف و نهی از منکر کند. خلیفه دوم امر به معروف و نهی از منکر را حکومتی کرد و این انحراف را به وجود آورد. امر به معروف و نهی از منکر ساختار به شدت اجتماعی دارد. دولت خیلی هنر کند معروف و منکر را به مردم بشناساند.
جهاد| تبیین ادله قائلین به حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 70
 جهاد| تبیین ادله قائلین به حرمت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
1397/03/28
وسائل- طبق نظر شیخ طوسی در جهاد ابتدایی، دعوت به اسلام شرط است. یعنی اظهار شهادتین، اقرار به توحید و عدل و التزام به شعائر اسلامی. اگر دعوت شوند و قبول نکنند، قتال جایز است. اگر دعوت نشوند، جنگ جایز نیست. دعوت کننده امام معصوم(ع) و منصوب و مامور خاص امام معصوم (ع) است و از این روی بدون امام معصوم جهاد ابتدایی حرام است.
گزارش مقاله| بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست
 گزارش مقاله| بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل محیط زیست
1397/03/28
وسائل- اصل مشارکت یکی از اصول کلیدی حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود و نقشی مهم در مردم سالاری مشارکتی در این حوزه بازی می کند. یکی از راه حل های جبران کاستی های حقوق بین الملل به ویژه مربوط به مشارکت همه بازیگران چون شهروندان و سازمان های غیردولتی است.
شرطیت عدالت| عدم دلالت قطعی روایت خصال بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 201
 شرطیت عدالت| عدم دلالت قطعی روایت خصال بر اشتراط عدالت در وجوب امر به معروف
1397/03/28
وسائل- برخی اشکال کرده اند این روایت مشتمل است بر بعض اموری است که قطعاً آن‌ها شرط نیستند و واجب هم نیستند نه شرط وجوب هستند و نه شرط واجب بلکه از آداب و مستحبات در هنگام امر و نهی هستند مثل رفیقٌ فیما یأمُرُ به و رفیقٌ فیما ینهی عنه، بنابراین این موارد می تواند اشعار داشته باشد که انّما یأمُرُ بالمعروف و ینهی عن المنکر دلالت بر وجوب ندارد.
معرفی کتاب| مأخذشناسی محیط زیست در اسلام
 معرفی کتاب| مأخذشناسی محیط زیست در اسلام
1397/03/28
وسائل- بررسی جامع‌الاطراف در زمینه‌های مختلف موضوع محیط زیست، مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای اسلامی دقیق و مستندی را می‌طلبد که بایستی در این راستا حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، بنابر منویات مقام معظم رهبری این موضوع را جزء واحدهای درسی و برنامه‌های تحقیقاتی خود قرار دهند؛ چراکه به قول معمار کبیر انقلاب «لازم است مسائل فقهی با توجه به احتیاجات و اوضاع زمان بررسی شود».
جهاد| تبیین حکم جهاد ابتدایی در حکومت اسلامی عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 69
 جهاد| تبیین حکم جهاد ابتدایی در حکومت اسلامی عصر غیبت
1397/03/27
وسائل- آیا بالفرض که ما قدرت نظامی داشته باشیم، امکان فتح نیز وجود داشته باشد، حاکمیت ما نیز مستقر باشد و جهاد دفاعی هم به گردن ما نباشد که منطقه ای سرزمین اسلامی اشغال شده باشد، آیا واجب یا جایز است در عصر غیبت جهاد ابتدایی برای دعوت به اسلام کنیم یا خیر؟
شرطیت عدالت| بررسی روایت خصال در اثبات اشتراط عدالت به عنوان شرط وجوب
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 200
 شرطیت عدالت| بررسی روایت خصال در اثبات اشتراط عدالت به عنوان شرط وجوب
1397/03/27
وسائل- کسی امر به معروف و نهی از منکر می‌کند تنها کسی امر به معروف و نهی از منکر می‌کند که این سه خصلت را داشته باشد عامل باشد بما یأمُرُ به، تارک باشد بما ینهی عنه، و عادل باشد فی ما یأمُر، عادلٌ فی ما یأمُر، یعنی به آن که امر می‌کند عادل است
یادداشت| اصول و مبانی «فقه مقاومت» از منظر آیت‌الله مکارم شیرازی
 یادداشت| اصول و مبانی «فقه مقاومت» از منظر آیت‌الله مکارم شیرازی
1397/03/27
وسائل- کسانى که مى‏گویند: «اسلام در سایه شمشیر پیش رفت، و با زور، مردم را تسلیم خود کرد» در اشتباه آشکارى هستند. زیرا مناطقى از دنیا هم چون اندونزى به عنوان بزرگ ترین کشور اسلامى، دیگر کشورهاى مسلمان جنوب شرقى آسیا، جنوب و غرب آفریقا …وجود دارد که اسلام را پذیرفته ‏اند در حالى که پاى یک سرباز مسلمان به آن‏جا باز نشده است.
RSS
1 2 3 4... 40