مکتب دفاعی
همایش چیستی صلح/ بخش هفتم
 لزوم فراگیری نگاه فلسفی به صلح و جنگ در جامعه علمی ایران
وسائل- محمد علی مرادی پژوهشگر حوزه فلسفه، گفت: در کشور ما ایدوئولوژی جنگ با عنوان مقدس جهاد وجود دارد و در کنار آن لازم است یک ایدئولوژی صلح اسلامی به صورت کامل تدوین شود.
جایگاه جهاد در نامه های پیامبر گرامی اسلام
خارج فقه جهاد/ آیت الله کعبی/ جلسه 52
 جایگاه جهاد در نامه های پیامبر گرامی اسلام
وسائل-بخشی از سیره پیامبر اکرم(ص) شامل مکاتبات آن حضرت به روم و ایران است. این نامه ها در موضوع جهاد با کفار قابل بحث است که آیا مخاطب رسول گرامی اسلام، کفر به ما هو کفر است، یا حکومت های طاغوتی است. به نظر می رسد از مکاتبات، به دست می آید مخاطب طاغوت است.
اجلاسیه نهایی کرسی«نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده»
در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد،
 اجلاسیه نهایی کرسی«نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده»
وسائل- اجلاسیه کرسی تخصصی «نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده» باهمکاری معاونت علمی دبیرخانه کرسی‌های نظریه پردازی و کمیته دستگاهی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

لزوم فراگیری نگاه فلسفی به صلح و جنگ در جامعه علمی ایران
همایش چیستی صلح/ بخش هفتم
 لزوم فراگیری نگاه فلسفی به صلح و جنگ در جامعه علمی ایران
1396/11/28
وسائل- محمد علی مرادی پژوهشگر حوزه فلسفه، گفت: در کشور ما ایدوئولوژی جنگ با عنوان مقدس جهاد وجود دارد و در کنار آن لازم است یک ایدئولوژی صلح اسلامی به صورت کامل تدوین شود.
جایگاه جهاد در نامه های پیامبر گرامی اسلام
خارج فقه جهاد/ آیت الله کعبی/ جلسه 52
 جایگاه جهاد در نامه های پیامبر گرامی اسلام
1396/11/28
وسائل-بخشی از سیره پیامبر اکرم(ص) شامل مکاتبات آن حضرت به روم و ایران است. این نامه ها در موضوع جهاد با کفار قابل بحث است که آیا مخاطب رسول گرامی اسلام، کفر به ما هو کفر است، یا حکومت های طاغوتی است. به نظر می رسد از مکاتبات، به دست می آید مخاطب طاغوت است.
اجلاسیه نهایی کرسی«نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده»
در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد،
 اجلاسیه نهایی کرسی«نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده»
1396/11/28
وسائل- اجلاسیه کرسی تخصصی «نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده» باهمکاری معاونت علمی دبیرخانه کرسی‌های نظریه پردازی و کمیته دستگاهی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.
بررسی دلالت آیه 104 سوره آل عمران بر کفایی بودن وجوب امر به معروف
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه91 و 92
 بررسی دلالت آیه 104 سوره آل عمران بر کفایی بودن وجوب امر به معروف
1396/11/25
وسائل- مراد از وجوب کفایی این است که با اقدام عده ای به امر و نهی ، این فریضه امتثال شود و از عهده دیگران ساقط شود،ولی این به معنای مراد بعضی یعنی تحقق غرض نمی باشد زیرا این معنی یعنی با انتفاء موضوع و تحقق غرض امری وجود ندارد که این معنا، مشترک بین واجب عینی و کفایی می باشد و انحصار به واجب کفایی ندارد.
آشنایی با کتاب "آثار جنگ در فقه اسلامی"
معرفی کتاب؛
 آشنایی با کتاب "آثار جنگ در فقه اسلامی"
1396/11/25
وسائل- فقه اسلامی از همان آغاز سربرآوردن از دل تعالیم اسلامی و نیز در مراحل تکامل خود، همه جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی مردم را مورد توجه قرار داده و فقیهان مسلمان نسبت به موضوعی که امروزه حقوق بین‌الملل عمومی نامیده می‌شود
نفی مدخلیت شرط عدم ضرر در وجوب امر به معروف مرتبط با مسائل اساسی جامعه
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 184
 نفی مدخلیت شرط عدم ضرر در وجوب امر به معروف مرتبط با مسائل اساسی جامعه
1396/11/25
وسائل- فقهای عظام از جمله مرحوم امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله فرموده‌اند، «عدم ضرر» در مواردی شرط وجوب امربه‌معروف است که معروف از عزائم امور نباشد، و الا تزاحم می‌شود و بنابر اهمیت و اولویت معروف می توان حکم به وجوب حتی با وجود ضرر نمود.
پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه
در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد؛
 پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه
1396/11/24
وسائل- انسانی که امنیت را برای خودش تأمین نمی‌کند و تهدیدات در وجود خودش را مهار نمی‌کند با قانون هم نمی‌توان او را در چارچوب امن قرار داد، این فرد باید مؤمن شود، مؤمن که شد یعنی هم برای خودش تولید امنیت کرده است و هم برای دیگران تولید امنیت می‌کند، دیگران هم از ناحیه او در نا امنی قرار نخواهند داشت
میان صلح مداراتی و صلح روادارانه باید تفکیک قائل شد
همایش چیستی صلح/ بخش ششم
 میان صلح مداراتی و صلح روادارانه باید تفکیک قائل شد
1396/11/23
وسائل- محمدمهدی مجاهدی:صلح مبتنی بر مدارا در تضاد با صلح رواداری است، مدارا صلح از موضع امپراطوری و قدرت است اما صلح مبتنی بر رواداری مبتنی بر گفتگو است.
نبرد با طاغوت قدر متیقن مصادیق آیات جهاد است
خارج فقه جهاد/ آیت الله کعبی/ جلسه 51
 نبرد با طاغوت قدر متیقن مصادیق آیات جهاد است
1396/11/23
وسائل-قدر متیقن در مقام تخاطب، در قاتل فی سبیل الله خطاب به پیامبر، طواغیت هستند. دشمنان انبیاء منظورند. اخذ به قدر متیقن می کنیم. بیشتر از آن شک می کنیم، که آیا دیگران هم منظور آیه است یا خیر؟ اصل برائت است و جهاد ابتدایی باید با آیات دیگر ثابت شود. این آیات قدر متیقن در مقام تخاطب که جهاد طواغیت است، شامل می شود.
حکمت و غرض وجوب امر به معروف دلالت بر کفائیت آن دارد
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه89 و 90
 حکمت و غرض وجوب امر به معروف دلالت بر کفائیت آن دارد
1396/11/18
وسائل- غرض ،وقوع معروف و انتهاء منکر می باشد. این غرض اقتضاء کفائیت دارد ،زیرا زمانیکه معروف واقع شد یا منکر ترک شد دیگر موضوعی برای تکلیف وجود ندارد.
تروریسم‌شناسی
معرفی کتاب؛
 تروریسم‌شناسی
1396/11/16
وسائل- کتاب «تروریسم‌شناسی» تألیف علی عبداله خانی در 320 صفحه توسط انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌امللی ابرار معاصر تهران چاپ شده است.
برای صلح به کنش های معرفتی نیاز داریم
همایش چیستی صلح/ بخش پنجم
 برای صلح به کنش های معرفتی نیاز داریم
1396/11/16
وسائل- مقصود فراستخواه استاد دانشگاه تهر ان: همانطور که برای صلح به کنش‌های دیپلماتیک و ارتقای پرتکل‌های حقوق بین‌الملل نیاز داریم محتاج کنش‌های معرفتی هم هستیم.
نسبت خشونت و امر به معروف و تاثیر آن در شرط عدم ضرر
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 183
 نسبت خشونت و امر به معروف و تاثیر آن در شرط عدم ضرر
1396/11/15
وسائل- خشونت، در مواردی مقطوع است، در مواردی مظنون است، در مواردی خوف. بنابر برخی روایات وقتی که امربه‌معروف خشن باشد، خوف این هست که مضرتی به انسان برسد. پس حتی در فرض عدم احراز ضرر بلکه به مجرد خوف ضرر، امربه‌معروف واجب نیست.
مصادیق و معنای جهاد با طاغوت در قرآن کریم
خارج فقه جهاد/ آیت الله کعبی/ جلسه 50
 مصادیق و معنای جهاد با طاغوت در قرآن کریم
1396/11/14
وسائل- جهاد ابتدایی در اصطلاح قرآن به معنای مقابله با حکومتها نیست. بلکه غیر حکومت ها نیز مانند نهادهای عمومی غیر دولتی یا قبایل باشد، بلکه آحاد مردم وجود داشته باشد، باز نیز مشمول جهاد ابتدایی فقهاء می شود. لذا بحثی با عنوان امان نسبت به افراد کافر مطرحا ست نه امان به حکومتها.
 امر به معروف و نهی از منکر در بیان و اندیشه شهید مطهری
بازخوانی اندیشه شهید مطهری/ بخش اول
  امر به معروف و نهی از منکر در بیان و اندیشه شهید مطهری
1396/11/14
وسائل- این نوشته با استفاده از مجموعه ده گفتار استاد شهید مزتضی مطهری تلاش دارد تا با استفاده از بیان مستقیم ایشان به تبیین امر به معروف و نهی از منکر پرداخته و موضوعات و مطالب مرتبط با آن را تبیین نماید.
RSS
1 2 3 4... 35