حقوق
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل شانزدهم
 مبانی فقهی الزام قانون به فراگیری زبان عربی
وسائل ـ اصل شانزدهم قانون اساسی می گوید: از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس‌ها و در همه رشته‌ها تدریس شود.
معرفی کتاب| بررسی حقوق فرزندان در مکتب اهل‌بیت
 معرفی کتاب| بررسی حقوق فرزندان در مکتب اهل‌بیت
وسائل ـ کتاب «حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت» نوشته حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد طبسی از سوی بوستان کتاب و در هفت فصل منتشر شده است. مرحوم آیت الله معرفت بر این کتاب مقدمه ای نوشته است.
تفاوت ماهوی حقوق انسانی با حقوق شهروندی
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 11(بخش چهارم)
 تفاوت ماهوی حقوق انسانی با حقوق شهروندی
وسائل ـ منظور از «حقوق انسانی» در اصل 14 قانون اساسی نمی‌تواند حقوق شهروندی باشد؛ بنابراین باید بیان کرد که منظور از حقوق انسانی در این اصل حقوق بشر است.

مبانی فقهی الزام قانون به فراگیری زبان عربی
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل شانزدهم
 مبانی فقهی الزام قانون به فراگیری زبان عربی
1397/07/21
وسائل ـ اصل شانزدهم قانون اساسی می گوید: از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس‌ها و در همه رشته‌ها تدریس شود.
معرفی کتاب| بررسی حقوق فرزندان در مکتب اهل‌بیت
 معرفی کتاب| بررسی حقوق فرزندان در مکتب اهل‌بیت
1397/07/17
وسائل ـ کتاب «حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت» نوشته حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد طبسی از سوی بوستان کتاب و در هفت فصل منتشر شده است. مرحوم آیت الله معرفت بر این کتاب مقدمه ای نوشته است.
تفاوت ماهوی حقوق انسانی با حقوق شهروندی
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 11(بخش چهارم)
 تفاوت ماهوی حقوق انسانی با حقوق شهروندی
1397/07/15
وسائل ـ منظور از «حقوق انسانی» در اصل 14 قانون اساسی نمی‌تواند حقوق شهروندی باشد؛ بنابراین باید بیان کرد که منظور از حقوق انسانی در این اصل حقوق بشر است.
معرفی کتاب| استقلال و تضمین های قاضی در میان شریعت اسلامی و قانون
 معرفی کتاب| استقلال و تضمین های قاضی در میان شریعت اسلامی و قانون
1397/07/14
وسائل ـ کریم طوکان عباس العیساوی در کتاب «استقلال و تضمین های قاضی در میان شریعت اسلامی و قانون» به بررسی ابعاد مختلف شغل مهم قضاوت از منظر دین مبین اسلام و قانون اساسی می پردازد.
آمادگی انجمن فقه و حقوق حوزه برای برگزاری کرسی های نظریه پردازی
شبانی خبرداد؛
 آمادگی انجمن فقه و حقوق حوزه برای برگزاری کرسی های نظریه پردازی
1397/07/14
وسائل ـ مسؤول روابط عمومی انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه از آمادگی این انجمن جهت برگزاری کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره ویژه علاقه مندان و پژوهشگران حوزه فقه و حقوق اسلامی خبرداد.
تعریف تشکّل‌های مندرج در اصل بیست و ششم
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل 26(بخش اول)
 تعریف تشکّل‌های مندرج در اصل بیست و ششم
1397/07/08
وسائل ـ اولین دسته از مفاهیمی که به بررسی آن خواهیم پرداخت تشکّل‌هایی است که اصل بیست و ششم قانون اساسی تشکیل آن را آزاد می‌داند. از همین رو در ادامه به بررسی مفهوم اصطلاحات احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی، انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته‌شده خواهیم پرداخت.
تلاش های دفتر فقه معاصر؛ تطبیق مکاسب با حقوق قراردادهای آمریکا / تولید متون آموزشی جدید در موضوعات فقهی معاصر
 تلاش های دفتر فقه معاصر؛ تطبیق مکاسب با حقوق قراردادهای آمریکا / تولید متون آموزشی جدید در موضوعات فقهی معاصر
1397/06/26
حجت الاسلام اثنی عشری با اشاره به الزامات رونق علمی در حوزه، فقه و اصول را مهم ترین دانش برای تدوین قوانین دانست و تأکید کرد که نباید در حوزه احساس عقب ماندگی نهادینه شود و طلبه باید جایگاه خود را در حوزه درک کند.
مبانی فقهی انتخاب زبان فارسی به عنوان خط و زبان رسمی کشور
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل پانزدهم(بخش پایانی)
 مبانی فقهی انتخاب زبان فارسی به عنوان خط و زبان رسمی کشور
1397/06/25
وسائل ـ آیا حکومت اسلامی می‌تواند زبانی غیر از زبان قرآن و روایات معصومین (علیهم السلام) را زبان رسمی خود معرفی نماید؟ این انتخاب قانونگذاران اساسی کشورمان بر مبنای ادله فقهی صورت گرفته است؟
بررسی «مبانی فقهی حقوق شهروندی»
 بررسی «مبانی فقهی حقوق شهروندی»
1397/06/22
وسائل ـ کتاب «مبانی فقهی حقوق شهروندی با رویکردی بر حقوق سیاسی و اجتماعی» در سرای کتاب مؤسسه خانه کتاب معرفی و بررسی می‌شود.
ضرورت تغییر ادبیات فقه برای مفاهمه و مبادله با علم حقوق
نشست تخصصی«چالش‌های فقه در دوران معاصر»/ 2
 ضرورت تغییر ادبیات فقه برای مفاهمه و مبادله با علم حقوق
1397/06/21
وسائل ـ رییس میز توسعه و توانمند سازی علوم اسلامی با تأکید بر ضرورت جهانی سازی ادبیات و نظریات دانش فقه، گفت: ادبیات علمی ما باید قابل مفاهمه و مبادله با فقه سایر مذاهب باشد تا از پیشینه و دستاورهای آن بتوان استفاده کرد همچنین قابل مبادله و مفاهمه با دانش های حقوق و علوم سیاسی و مدیریت باشد.
امضای اسناد بین‌المللی؛ دست مایه‌ای برای اتهام‌ زنی به ایران در نقض حقوق بشر
گزارش نشست«کرامت و حقوق بشر»/ 2
 امضای اسناد بین‌المللی؛ دست مایه‌ای برای اتهام‌ زنی به ایران در نقض حقوق بشر
1397/06/21
وسائل ـ دکتر حکمت نیا در تبیین علت اینکه در برخی مجامع بین المللی ایران را به نقض حقوق بشر متهم می کنند، گفت: حقوق بشر یک اسنادی دارد که ما آنها را امضا کرده ایم و در مقابل دیگر کشورها نیز تعهد متقابل دادیم؛ اغلب گرفتاری‌هایی که جمهوری اسلامی در این زمینه دارد و در کمسیون حقوق بشر به ما اشکال می کند، مربوط به مبانی فلسفی و فقهی نیست بلکه مشکل عدم تناسب عملکرد ما با اسنادی است که امضا کرده ایم.
روش شناسی فقهی و حقوقی پدیده‌های دنیای معاصر
گزارش نشست تخصصی«چالش‌های فقه در دوران معاصر»/ 1
 روش شناسی فقهی و حقوقی پدیده‌های دنیای معاصر
1397/06/20
وسائل ـ دکتر حکمت نیا در ارائه بحث روش شناسی فقهی و حقوقی پدیده های دنیای معاصر، گفت: در صدر اسلام وقتی که می خواستند با جهان شرک مرزبندی کند ابتدا مرز معرفتی، رفتار و تعامل را مشخص کردند؛ ما نیز اگر در دنیای معاصر می خواهیم ورود پیدا کنیم باید همان رویه را در پیش بگیریم.
 لیبرال زدگی مسؤولان؛ حاصل نبود الگوی جدید نگهبانی از نظام
در همایش« تبیین الگوی جدید نگهبانی از نظام» مطرح شد؛
  لیبرال زدگی مسؤولان؛ حاصل نبود الگوی جدید نگهبانی از نظام
1397/06/20
وسائل ـ حجت الاسلام کشوری گفت: در حال حاضر شورای نگهبان نظام مقایسه ای نمی کند و ذهنیت مسؤولان به سمت ذهنیت لیبرال می رود از طرفی ظرفیت حقوقی و قانونی در قانون اساسی برای این الگوی جدید از نظام وجود دارد.
تکریم انسان؛ سنگ بنای نظام اجتماعی اسلام
گزارش نشست«کرامت و حقوق بشر»/ 1
 تکریم انسان؛ سنگ بنای نظام اجتماعی اسلام
1397/06/20
وسائل ـ مدیر موسسه پژوهشی تمدن و توسعه اسلامی با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی اسلام مبتنی بر تکریم است، گفت: این امر از کرامت ذاتی هم فراتر می رود؛ تکریم در تمامی زمینه ها و موضوعات مختلف وجود دارد. تکریمی که در تفسیر و روایات ما شرح داده شده در دنیا بی نظیر است.
فقه القضا| بررسی احتمال رشوه در أخذ جُعل از سوی قاضی
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 53
 فقه القضا| بررسی احتمال رشوه در أخذ جُعل از سوی قاضی
1397/06/15
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به احتیاط واجب امام(ره) در ترک أخذ جعل از سوی قاضی، گفت: یک وجه این احتیاط وجوبی احتمال رشوه بودن جعل است که روایت یوسف بن جابر از امام باقر(ع) نیز این مطلب را تأیید می کند.
RSS
1 2 3 4... 56