جامعه و تمدن اسلامی
معرفی کتاب؛
 مروری بر کتاب «هویت معرفت علمی علوم اجتماعی در ایران»
وسائل - نظام اجتماعی ایران به لحاظ تاریخی و با توجه به محدودیت های قابل تحلیل نتوانسته است متکی بر معرفت فلسفی و پارادایمی معینی، از یک چارچوب نظری علمی دنباله روی کرده و خارج از سلیقه های فردی، گروهی و زندگی روزمره به پایداری علمی برسد.
فلسفه اجتماعی روزه، تعادل‌بخشی به جامعه است
مجتبی کوچک‌زاده:
 فلسفه اجتماعی روزه، تعادل‌بخشی به جامعه است
وسائل- با روزه گرفتن روح انسان لطیف می‌شود و انسانی که روحش لطافت پیدا می‌کند، عاطفه و نوعدوستی‌اش بیشتر می‌شود که ثمره آن، حرکت جامعه به سمت تعادل است.
فقه الاجتماع | مفاد قانون باید مطابق با روح و منطق اسلام باشد
آیت الله مبلغی / 88
 فقه الاجتماع | مفاد قانون باید مطابق با روح و منطق اسلام باشد
وسائل ـ آیت الله مبلغی در تبیین ضرورت حکم‌فرمایی منطق شریعت بر روند قانون‌گذاری گفت: مشکل الآن قانون‌گذاری این است که فقه با رعایت انسجام در اختیار قانون‌گذار قرار نگرفته و قانون‌گذار برای اینکه فقهاء را راضی نگه دارد مجبور است فتاوای آن‌ها را در برخی از مواد و تبصره‌های قانونی بگنجاند که این امر نه دردی از فقه و نه دردی از اجتماع و نه دردی از قانون‌گذار دوا نخواهد کرد.

مروری بر کتاب «هویت معرفت علمی علوم اجتماعی در ایران»
معرفی کتاب؛
 مروری بر کتاب «هویت معرفت علمی علوم اجتماعی در ایران»
1397/03/06
وسائل - نظام اجتماعی ایران به لحاظ تاریخی و با توجه به محدودیت های قابل تحلیل نتوانسته است متکی بر معرفت فلسفی و پارادایمی معینی، از یک چارچوب نظری علمی دنباله روی کرده و خارج از سلیقه های فردی، گروهی و زندگی روزمره به پایداری علمی برسد.
فلسفه اجتماعی روزه، تعادل‌بخشی به جامعه است
مجتبی کوچک‌زاده:
 فلسفه اجتماعی روزه، تعادل‌بخشی به جامعه است
1397/03/06
وسائل- با روزه گرفتن روح انسان لطیف می‌شود و انسانی که روحش لطافت پیدا می‌کند، عاطفه و نوعدوستی‌اش بیشتر می‌شود که ثمره آن، حرکت جامعه به سمت تعادل است.
فقه الاجتماع | مفاد قانون باید مطابق با روح و منطق اسلام باشد
آیت الله مبلغی / 88
 فقه الاجتماع | مفاد قانون باید مطابق با روح و منطق اسلام باشد
1397/03/06
وسائل ـ آیت الله مبلغی در تبیین ضرورت حکم‌فرمایی منطق شریعت بر روند قانون‌گذاری گفت: مشکل الآن قانون‌گذاری این است که فقه با رعایت انسجام در اختیار قانون‌گذار قرار نگرفته و قانون‌گذار برای اینکه فقهاء را راضی نگه دارد مجبور است فتاوای آن‌ها را در برخی از مواد و تبصره‌های قانونی بگنجاند که این امر نه دردی از فقه و نه دردی از اجتماع و نه دردی از قانون‌گذار دوا نخواهد کرد.
درس گفتار| اسلام و آسیب های اجتماعی
حجت الاسلام رضا غلامی/ 1
 درس گفتار| اسلام و آسیب های اجتماعی
1397/03/05
وسائل - طی سده اخیر، آسیب های اجتماعی در ایران رشد صعودی داشته است. در این بیان، یک نکته ظریفی وجود دارد و آن اینکه اگر آسیب های اجتماعی را یک سیلاب اجتماعی در نظر بگیریم، منشأ این سیلاب دوران کنونی نبوده است بلکه منشأ آن را باید در اتفاقات مهمی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی افتاده است جستجو کرد.
فقه الاجتماع| فقه با نظریه پردازی می تواند در حوزه آسیب‏های اجتماعی مؤثر باشد
آیت الله مبلغی / 87
 فقه الاجتماع| فقه با نظریه پردازی می تواند در حوزه آسیب‏های اجتماعی مؤثر باشد
1397/03/05
وسائل ـ آیت الله مبلغی در تبیین مزایای سلوک به سمت نظریه ای شدن فقه گفت: در صورتی که فقه بر اساس نظریات شکل بگیرد، می تواند بر مسائل اجتماعی و واقعیّت های آن سیطره پیدا کند و در این صورت، فقه دیگر یک پرستیژ علمیِ صِرف نیست، بلکه می تواند به عنوان یک درمان گر در حوزه مسائل اجتماعی ایفای نقش کند.
فقه الاجتماع| روش استخراج تکالیف اجتماعی
 فقه الاجتماع| روش استخراج تکالیف اجتماعی
1397/03/05
وسائل - عملیات استنباط، به دست فقیه برای دست‌یابی به حکم شرعی انجام می‌گیرد؛ عملیاتی که در آن با استفاده از علوم مختلفی همچون اصول فقه، رجال، ادبیات عرب ادله شرعیه مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد تا حکم شرعی از آن‌ها استنباط شود.
فرآیند نظام آموزشی و تأثیر آن بر سبک زندگی
 فرآیند نظام آموزشی و تأثیر آن بر سبک زندگی
1397/03/02
وسائل - خانواده از نهادهای مؤثر و مهم در زندگی انسان‌ها است و می‌توان آن را یک نمونه‌ از عقلانیت انسانی دانست، حکمای اسلامی، که انسان را موجودی مدنی بالطبع می‌دانند، بر این امر تأکید بسیار داشته‌اند.
فرزندآوری یک وظیفه ملی و دینی است
حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پیروزمند:
 فرزندآوری یک وظیفه ملی و دینی است
1397/03/02
وسائل- حجت الاسلام پیروزمند گفت: مهم‌ترین عامل رشد جمعیت این است که فرزند آوری به‌عنوان یک ارزش شمرده ‌شده و به ‌عنوان یک رسالت ملی و اسلامی شناخته شود. گفتمان سازی و مطرح‌ شدن این مسأله خودش مستلزم یک سری راهکارها و الزامات درونی است.
مهم ترین شاخصه ها و ملاک های پذیرش در مدارس مجتمع حوزه ای صدر - مشکات
عضو هیئت علمی مدرسه کریمه اهل بیت(ع) تبیین کرد:
 مهم ترین شاخصه ها و ملاک های پذیرش در مدارس مجتمع حوزه ای صدر - مشکات
1397/03/02
وسائل ـ عضو هیئت علمی مدرسه عالی کریمه اهل بیت (ع) قم به تبیین و تشریح مهم ترین شاخصه ها و ملاک های پذیرش در مدارس مجتمع حوزه ای صدر - مشکات پرداخت.
دیدگاه امام خمینی به فقه، منظومه ای بوده است
درس خارج فقه الاجتماع / مبلغی / 60
 دیدگاه امام خمینی به فقه، منظومه ای بوده است
1397/03/01
وسائل ـ آیت الله مبلغی در جلسه شصتم درس خارج فقه الاجتماع در سال جاری، به بررسی جایگاه «منظومه انگاریِ» شریعت در مبانی فقهی امام خمینی پرداخت.
فقه الاجتماع|دولت وظیفه دارد برای ورشکسته تسهیلات مناسب قرار دهد
آیت الله مبلغی / 86
 فقه الاجتماع|دولت وظیفه دارد برای ورشکسته تسهیلات مناسب قرار دهد
1397/03/01
وسائل ـ آیت الله مبلغی در تشریح وظیفه حکومت نسبت به قرار دادن تسهیلات برای ورشکسته، جهت رهایی از بحران ایجاد شده برای او و غارمین گفت: مشکلی که برای ورشکسته در فرآیند ورشکستگی ایجاد می‌شود یک مشکل فردی نیست، بلکه یک بحران اجتماعی است که او و دائنین را درگیر کرده است، لذا با توجّه به روحی که بر نظام افلاس حاکم است، دولت وظیفه دارد برای رهایی از این بحران، تسهیلات مناسب در اختیار ورشکسته قرار دهد.
فقه الاجتماع| فقه از فردمحوری تا جامعه‌محوری
درآمدی بر فقه اجتماعی
 فقه الاجتماع| فقه از فردمحوری تا جامعه‌محوری
1397/03/02
وسائل - احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می‌کنند و فقه، علم به احکام شرعی از رهگذر ادله تفصیلی است. این تعریف به آن‌چه (عملیه الاستنباط) نامیده شده، نظر دارد.
تأسیس و توسعه دانشگاه‌های تک جنسیتی گامی در جهت تحقق آزادی است
آیت‌الله علوی گرگانی:
 تأسیس و توسعه دانشگاه‌های تک جنسیتی گامی در جهت تحقق آزادی است
1397/03/01
وسائل - اگر فقط دانشگاه‌های مختلط مورد توجه قرار گیرند و توسعه یابند در حقیقت آزادی انتخاب برای این خانواده‌ها محدود شده است حال آنکه با تاسیس و توسعه دانشگاه‌های تک جنسیتی این حق انتخاب آزادانه برای آنان بوجود آمده و در جهت تحقق آزادی گام برداشته شده است.
سواد رسانه‌ای ابزاری برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی است
عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما:
 سواد رسانه‌ای ابزاری برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی است
1397/03/01
وسائل ـ میناوند سواد رسانه ای را ابزاری برای رسیدن به تمدن جدید دانست و گفت: انسانهایی که به عنوان مخاطب رسانه ها افرادی منفعل و بی سواد باشند شهروندان خوبی برای تمدن جدید نیستند.
حضور در پیام‌رسان‌های داخلی یعنی حمایت از کالای ایرانی
پژوهشگر رسانه و فضای مجازی تبیین کرد:
 حضور در پیام‌رسان‌های داخلی یعنی حمایت از کالای ایرانی
1397/03/01
وسائل - اینکه چه طور بتوانیم اوقات روزه داری خود را مدیریت کنیم، بسیار اهمیت دارد، بسیاری از افراد بعد از افطار سرشان در گوشی است، در حالی که به مراسم های افطاری می توان به دید صله رحم نگریسته و این فضا را به گپ و گفت خانوادگی تبدیل کرد.
RSS
1 2 3 4... 36