جامعه و تمدن اسلامی
نشست علمی مبانی و محدوده حجاب شرعی / شماره 4
  نشست علمی | تقطیع و فضاسازی روایات یک انحراف رایج در کتاب آقای ترکاشوند است
وسائل – آقای ترکاشوند نویسنده محترم کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» در جای جای کتاب شان به خاطر اینکه ذهن مخاطب را با خود همراه سازند وقایع را آن‌طور که خود دوست داشته‌اند توصیف کرده‌اند؛ همچنین با تقطیع روایات و آوردن صدر و فراموش کردن ذیل یک روایت یا سخن بزرگان و فقهاء، سعی داشته‌اند مطلب مورد نظر خودشان را به ذهن مخاطب القاء کنند.
نشست علمی | کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر مملو از خوانش‌های غلط از متون تخصّصی است
نشست علمی مبانی و محدوده حجاب شرعی / شماره 3
 نشست علمی | کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر مملو از خوانش‌های غلط از متون تخصّصی است
وسائل – کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» اثری است که در مقابل سایر تألیفات در این باب بسیار پر حجم و سرتاسر تکرار مکرّرات است و اگر قرار باشد این کتاب با حذف مکرّرات و توضیحات اضافه یک‌بار دیگر نوشته شود حدود هفتاد صفحه بیشتر نخواهد شد ضمن اینکه از جهت محتوایی نیز مملو از خوانش‌های غلط از متون فقهی و حدیثی و تاریخی است.
فقه الاجتماع | از نگاه امام خمینی لحاظ حال تک تک افراد در روند قانونگذاری لازم نیست
آیت الله مبلغی / 64
 فقه الاجتماع | از نگاه امام خمینی لحاظ حال تک تک افراد در روند قانونگذاری لازم نیست
وسائل ـ آیت الله مبلغی در در تشریح اراده تقنینیِ شارع در کلام امام خمینی، گفت: امام در این خصوص یک اندیشه‌ای ابتکاری دارند و بر خلاف برخی که از خطابات شرعیه یک تفسیر خاصّ داشتند و از درون شان انحلال را درآورده‌اند، ایشان اعتقاد به این مطالب ندارد و معتقد است که اصولاً جعل تشریعی مانند جعل تقنینی است و هر چه که در اراده تقنینی رایج و دارج بین عقلاء انجام می‌شود در اراده تشریعی نیز بیش از این نیست و مقنّن لازم نیست که حال تک تک افراد را در نظر بگیرد.

 نشست علمی | تقطیع و فضاسازی روایات یک انحراف رایج در کتاب آقای ترکاشوند است
نشست علمی مبانی و محدوده حجاب شرعی / شماره 4
  نشست علمی | تقطیع و فضاسازی روایات یک انحراف رایج در کتاب آقای ترکاشوند است
1396/12/28
وسائل – آقای ترکاشوند نویسنده محترم کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» در جای جای کتاب شان به خاطر اینکه ذهن مخاطب را با خود همراه سازند وقایع را آن‌طور که خود دوست داشته‌اند توصیف کرده‌اند؛ همچنین با تقطیع روایات و آوردن صدر و فراموش کردن ذیل یک روایت یا سخن بزرگان و فقهاء، سعی داشته‌اند مطلب مورد نظر خودشان را به ذهن مخاطب القاء کنند.
نشست علمی | کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر مملو از خوانش‌های غلط از متون تخصّصی است
نشست علمی مبانی و محدوده حجاب شرعی / شماره 3
 نشست علمی | کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر مملو از خوانش‌های غلط از متون تخصّصی است
1396/12/28
وسائل – کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» اثری است که در مقابل سایر تألیفات در این باب بسیار پر حجم و سرتاسر تکرار مکرّرات است و اگر قرار باشد این کتاب با حذف مکرّرات و توضیحات اضافه یک‌بار دیگر نوشته شود حدود هفتاد صفحه بیشتر نخواهد شد ضمن اینکه از جهت محتوایی نیز مملو از خوانش‌های غلط از متون فقهی و حدیثی و تاریخی است.
فقه الاجتماع | از نگاه امام خمینی لحاظ حال تک تک افراد در روند قانونگذاری لازم نیست
آیت الله مبلغی / 64
 فقه الاجتماع | از نگاه امام خمینی لحاظ حال تک تک افراد در روند قانونگذاری لازم نیست
1396/12/27
وسائل ـ آیت الله مبلغی در در تشریح اراده تقنینیِ شارع در کلام امام خمینی، گفت: امام در این خصوص یک اندیشه‌ای ابتکاری دارند و بر خلاف برخی که از خطابات شرعیه یک تفسیر خاصّ داشتند و از درون شان انحلال را درآورده‌اند، ایشان اعتقاد به این مطالب ندارد و معتقد است که اصولاً جعل تشریعی مانند جعل تقنینی است و هر چه که در اراده تقنینی رایج و دارج بین عقلاء انجام می‌شود در اراده تشریعی نیز بیش از این نیست و مقنّن لازم نیست که حال تک تک افراد را در نظر بگیرد.
نشست علمی | متون فقهی و حدیثی مربوط به حجاب باید مورد بازخوانی قرار بگیرند
نشست علمی مبانی و محدوده حجاب شرعی / شماره 2
 نشست علمی | متون فقهی و حدیثی مربوط به حجاب باید مورد بازخوانی قرار بگیرند
1396/12/27
وسائل – فقهاء بر این باور بوده‌اند که جلوگیری از هیجانات جنسی یکی از دلائل اصلی و فلسفه‌های وجودی حکم حجاب به شمار می‌رود و از این‌رو برای اینکه این ارزش را در جامعه اجرا کنند از بسیاری از ارزش‌های دیگری مانند شخصیّت و ظرفیّت مردان، تمامیّت شخصیّتی زن و کارکرد زیبایی‌بخشی لباس که قرآن و روایات نیز بر این ارزش‌ها تأکید دارند عبور کرده‌اند و لذا باید احکام حجاب و منابع مربوط به آن مورد بازخوانی قرار بگیرد.
 نشست علمی | برهنگی در هیچ‌ یک از جوامع بشری پدیده‌ای رایج نبوده است
نشست علمی مبانی و محدوده حجاب شرعی / شماره 1
  نشست علمی | برهنگی در هیچ‌ یک از جوامع بشری پدیده‌ای رایج نبوده است
1396/12/27
وسائل – نویسنده کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» بر این مطلب اصرار دارد که در زمان پیامبر، برهنگی و بی‌حجابی در زن و مرد یک پدیده رایج بوده و برهنگی رایج را در جایجای استدلالات خود به کار برده است در حالی‌که شواهد تاریخی و قول مورّخین بزرگی مثل ویل دورانت و همچنین اساتید تاریخ معاصر خلاف این مطلب را اثبات می‌کند و چنین اشتباهی در این کتاب بازگشت به فهم غلط از متون تاریخی و حدیثی دارد.
قانون‌گذار؛ پل ارتباطی فقه و واقعیت‌های اجتماعی
کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون ـ بخش ششم
 قانون‌گذار؛ پل ارتباطی فقه و واقعیت‌های اجتماعی
1396/12/24
وسائل ـ مدیر گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قانون و قانون‌گذار را پل ارتباطی فقه و واقعیت‌های اجتماعی دانست و گفت: اگر بخواهیم میان واقعیت‌های متغیّر اجتماعی و فقه ثابت، انطباق صورت گیرد باید قانون‌گذار قوی و مسلط بر فقه و واقعیت اجتماعی داشته باشیم.
نشست تخصصی | فقهای سنتی نسبت به فقه شهر که نوپیدا است تصوری نداشتند
در نشست تخصصی«چالش های رویکرد سنتی به فقه در حل مسائل اختصاصی فقه شهر» مطرح شد؛
 نشست تخصصی | فقهای سنتی نسبت به فقه شهر که نوپیدا است تصوری نداشتند
1396/12/23
وسائل ـ مدرس حوزه علمیه خراسان با تأکید بر این مطلب که فقه شیعه پویا است، گفت: در عین حال فقهای سنتی نسبت به فقه شهر که نوپیدا است تصوری نداشتند اما فتواهای سنتی آنان در زمان فعلی نیز کاربردی است.
بررسی فقهی پاکسازی موتورهای جستجوی اینترنتی از تصاویر و مطالب موهن مذهب
 بررسی فقهی پاکسازی موتورهای جستجوی اینترنتی از تصاویر و مطالب موهن مذهب
1396/12/21
وسائل - وهن مذهب با استناد به دو قاعده «حرمت اهانت به مقدسات» و «وجوب تعظیم شعائر» و همچنین دیگر قواعد فقهی مرتبط با آن حرام شمرده شده است. این دو قاعده از پشتوانه ارتکاز و بنای عقلا و همچنین اجماع برخوردار است.
اجتماعی‌سازی فقه در مواجهه با مسائل معاصر بر مبنای فقه جواهری
در یادداشتی تبیین شد:
 اجتماعی‌سازی فقه در مواجهه با مسائل معاصر بر مبنای فقه جواهری
1396/12/21
وسائل - فقه مانند همه علوم دیگر در مسیر تطور و پیشرفت قرار دارد. سیر فقه از آغازین روزهای حرکت دینی رسول خدا صلی الله علیه و آله آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است.
معرفی کتاب | تبیین اصلی‌ترین مسائل سبک زندگی در مبانی سبک زندگی اسلامی
 معرفی کتاب | تبیین اصلی‌ترین مسائل سبک زندگی در مبانی سبک زندگی اسلامی
1396/12/21
وسائل - الگوهای سبک زندگی مدرن علی رغم فرصت ها و امکاناتی که در اختیار بشر قرار داده، بیماری ها و آسیب های متعددی را نیز به ارمغان آورده است. اسلام به عنوان آخرین و برترین دین الهی الگوها و مدل های متعادل و جامعی را در اختیار انسان قرار می دهد تا آدمی بتواند ضمن رهایی از تهدیدها و آسیب ها به سعادت دنیوی و اخروی دست یابد.
زن با نگاه تقسیم کار جنسیتی در غرب بررسی می شود
 زن با نگاه تقسیم کار جنسیتی در غرب بررسی می شود
1396/12/21
وسائل- خانم دکتر باقری با تأکید بر اینکه در جامعه شناسی، زن با کلید واژه تقسیم کار جنسیتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، گفت: دیدگاه جامعه شناسان کلاسیک با محوریت تقسیم کاری اجتماعی مبتنی بر نظم به دیدگاه اسلام و اندیشمندان اسلامی نزدیک تر است.
فقه الاجتماع | تلاش شهید صدر بر این بود که از نظریّات محقّقین به مکتب سازی برسد
آیت الله مبلغی / 63
 فقه الاجتماع | تلاش شهید صدر بر این بود که از نظریّات محقّقین به مکتب سازی برسد
1396/12/20
وسائل ـ آیت الله مبلغی در رابطه با چگونگی دریافت نظریه، از کلام صاحبان علم، گفت: مشکل‌ترین نوع دریافت نظریه از کلام علماء به این شکل است که روح بحث توسّط ناقل اخذ می‌شود و یک مهر مقایسه‌ای هم به آن می‌زند و روح منقول را در فضای مقایسه می‌برد که این کار را شهید صدر به کرّات انجام داده است.
حجاب | فرهنگ حاکم بر معماری زمان پیامبر منافاتی با حجاب شرعی امروزی ندارد
نشست معماری شبه جزیره و ارتباط آن با حجاب شرعی در عصر پیامبر/ شماره 2
 حجاب | فرهنگ حاکم بر معماری زمان پیامبر منافاتی با حجاب شرعی امروزی ندارد
1396/12/20
وسائل- نگارش کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» توسط امیرحسین ترکاشوند، اگرچه سالها پیش صورت گرفت، اما بحث از آن، هیچ گاه کهنه نشد و هر از گاهی سخنانی در دفاع یا نقد گفته‌های وی به گوش می‌رسد. نشست «معماری شبه جزیره و ارتباط آن با حجاب شرعی در عصر پیامبر» نیز واکنشی از منظر تاریخی به این کتاب است.
خلاصه مقاله | مقاله جامع درباره حجاب
 خلاصه مقاله | مقاله جامع درباره حجاب
1396/12/20
وسائل ـ رنسانس و انقلاب صنعتی اروپا همه چیز را دگرگون کرد و توجه بشر را از علوم عقلی به سوی علوم تجربی و حسی سوق داد و به جای فلسفه و جهان بینی الهی ، فلسفه و جهان بینی مادی را مطرح کرد و به جای اخلاق و مفاهیم با ارزش معنوی و الهی ، مفاهیم اومانیستی را مطرح کرد. در تاریخ نیز به جای بررسی و تحقیق درباره رشد معنوی انسان‏ها ، بررسی تاریخ رشد و تکامل ابزار تولید را جایگزین کرد.
خلاصه مقاله | فواید حجاب در عصر حاضر
 خلاصه مقاله | فواید حجاب در عصر حاضر
1396/12/20
وسائل ـ هر انسانی که به یک سلسله ارزشها و بینشها معتقد و دل بسته است, لباس متناسب با آن ارزشها و بینش ها را از تن به در نخواهد کرد. حجاب و پوشش بارزترین نشانه فرهنگی و نماد ملی است.که به سرعت تحت تأثیر سایر پدیده های فرهنگی قرار میگیرد.
RSS
1 2 3 4... 32