جامعه و تمدن اسلامی
 معرفی کتاب| مجموعه قوانین و مقررات عفاف و حجاب
وسائل - کتاب مجموعه قوانین و مقررات عفاف و حجاب در سالروز واقعه ننگین کشف حجاب توسط حجت الاسلام و المسلمین فجری از محققین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است.
گفتگو|درس های یک ازدواج آسمانی برای جامعه امروز
 گفتگو|درس های یک ازدواج آسمانی برای جامعه امروز
وسائل- پیامبر(ص) از علی(ع) پرسید همسرت چگونه است؟ پاسخ داد: بهترین کمک برای اطاعت خدا. یعنی ازدواج و همسر بهترین کمک برای اطاعت از خدا است و دین انسان را حفظ می کند. از فاطمه(س) هم این سؤال را کرد که فرمود: بهترین شوهر. این درسی است برای همه زوج های جوان که همسر خود را بهترین و هدیه و امانت خدا بدانند.
 نشست علمی| آنالیز نگرش های چندگانه دربرابر حجاب/ بدحجابی زنان ریشه در گرایش های جنسی مردانه دارد
عضو شورای سیاستگزاری حوزه های علمیه خواهران؛
  نشست علمی| آنالیز نگرش های چندگانه دربرابر حجاب/ بدحجابی زنان ریشه در گرایش های جنسی مردانه دارد
وسائل-عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بررسی نگرش های چندگانه نسبت به امر حجاب در حوزه سیاسی و فقهی و اخلاقی گفت: عاملیت به معنای روحیه مقتدر اثرگذار است که فرد به جای اینکه تأثیر بپذیرد، تأثیر می گذارد و شخص به جای اینکه تحت فشار ساختارها باشد و ساختارها برای او تعیین کننده باشد خود فرد توانمند است و باید به دنبال این موضوع بود که چطور فرد، عامل اثرگذار بشود و براساس آیات قرآنی انسان ها باید عوض شوند تا جامعه تغییر کند.

معرفی کتاب| مجموعه قوانین و مقررات عفاف و حجاب
 معرفی کتاب| مجموعه قوانین و مقررات عفاف و حجاب
1397/05/23
وسائل - کتاب مجموعه قوانین و مقررات عفاف و حجاب در سالروز واقعه ننگین کشف حجاب توسط حجت الاسلام و المسلمین فجری از محققین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است.
گفتگو|درس های یک ازدواج آسمانی برای جامعه امروز
 گفتگو|درس های یک ازدواج آسمانی برای جامعه امروز
1397/05/23
وسائل- پیامبر(ص) از علی(ع) پرسید همسرت چگونه است؟ پاسخ داد: بهترین کمک برای اطاعت خدا. یعنی ازدواج و همسر بهترین کمک برای اطاعت از خدا است و دین انسان را حفظ می کند. از فاطمه(س) هم این سؤال را کرد که فرمود: بهترین شوهر. این درسی است برای همه زوج های جوان که همسر خود را بهترین و هدیه و امانت خدا بدانند.
 نشست علمی| آنالیز نگرش های چندگانه دربرابر حجاب/ بدحجابی زنان ریشه در گرایش های جنسی مردانه دارد
عضو شورای سیاستگزاری حوزه های علمیه خواهران؛
  نشست علمی| آنالیز نگرش های چندگانه دربرابر حجاب/ بدحجابی زنان ریشه در گرایش های جنسی مردانه دارد
1397/05/22
وسائل-عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان با بررسی نگرش های چندگانه نسبت به امر حجاب در حوزه سیاسی و فقهی و اخلاقی گفت: عاملیت به معنای روحیه مقتدر اثرگذار است که فرد به جای اینکه تأثیر بپذیرد، تأثیر می گذارد و شخص به جای اینکه تحت فشار ساختارها باشد و ساختارها برای او تعیین کننده باشد خود فرد توانمند است و باید به دنبال این موضوع بود که چطور فرد، عامل اثرگذار بشود و براساس آیات قرآنی انسان ها باید عوض شوند تا جامعه تغییر کند.
یادداشت|احساس حقارت، دلسرد کننده و قهقرایی است
 یادداشت|احساس حقارت، دلسرد کننده و قهقرایی است
1397/05/22
وسائل - همان‌سان که بزرگان را باید بزرگ‌ داشت و احترام گذاشت کودکان و نوجوانان را نیز باید بزرگ شمرد و اکرام‌ کرد.
یادداشت| مهم ترین حساسیتهای نوجوان
در یادداشتی تبیین شد:
 یادداشت| مهم ترین حساسیتهای نوجوان
1397/05/20
وسائل - دوران نوجوانی مقارن با دوران بلوغ و یکی از حساسترین دوره های زندگی انسان است . مشکلات این دوره ، به اشکال مختلف ازجمله به صورت مسائل عاطفی ، اجتماعی ، اخلاقی و گاه آمیخته ای از آنها تجلی می کند و چون حلقه های زنجیر به هم پیوسته می شوند . انباشته شدن این مشکلات ، خطری است که نوجوانان را تهدید می کند و اگر به موقع به آنها توجه نشود ، ممکن است آنها را به بسیاری از انحرافات فردی و اجتماعی و حتی بزهکاری سوق دهد .
مسائل مستحدثه| مسلمان منافقی که نوکر کفار شود پلیدی اش از کافر بیشر است
آیت الله سیفی مازندرانی/ 8
 مسائل مستحدثه| مسلمان منافقی که نوکر کفار شود پلیدی اش از کافر بیشر است
1397/05/20
وسائل ـ آیت الله سیفی مازندارانی در جلسه هشتم درس خارج فقه مسائل مستحدثه در سال 1395، لفظ نجس را مورد بررسی قرار داد و چهار معنی برای لفظ نجس بیان کرد.
معرفی کتاب| مساله حجاب در غرب؛ بررسی حقوقی – جامعه‏ شناختی
 معرفی کتاب| مساله حجاب در غرب؛ بررسی حقوقی – جامعه‏ شناختی
1397/05/20
وسائل - پوشش و حجاب که ابتدائا باید در یک بررسی رویکرد‌شناختی به تصور مردم و و نظام‌های غربی از آن پرداخت، پدیده‌ای چند بعدی است که از سویی مقوله‌ای دینی، اخلاقی و معرفتی و از سوی دیگر پدیده‌ای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و حقوقی است.
نشست علمی | امروز جامعه‌‌شناسی منطق اصلی جهان مدرن است
حسین کچوئیان:
 نشست علمی | امروز جامعه‌‌شناسی منطق اصلی جهان مدرن است
1397/05/20
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه امروز جامعه‌‌شناسی منطق اصلی جهان مدرن است، گفت: جامعه شناسی به دلیل چاره جویی‌هایش، مبنای طبیعت‌گرایانه اش و توجه به جهان موجود پایدار ماند.
حجت الاسلام محمد صالحی تبیین کرد:
 حجت الاسلام محمد صالحی تبیین کرد:
1397/05/20
وسائل- تحول در حوزه های علمیه از بدو تشکیل این حوزه ها، جزء دغدغه های گردانندگان این مجموعه علمی بوده است. به روز بودن و ایجاد تناسبات درونی و بیرونی برای حوزه های علمی که منجر به کارآمدی یا ناکارآمدی این مجموعه می شود حکم حیات و ممات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی این سازمان علمی و عملی را دارد. این تحول و ایجاد تناسب را می توان از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار داد. حجت الاسلام محمد صالحی در مقاله ای به بررسی ادوار تحول حوزه علمیه در طول زمان با رویکرد عوامل بیرونی که منجر به این تحول می شوند و چگونگی تعامل حوزه های علمیه با این پدیده پرداخته است. متن حاضر برداشتی کوتاه از این مقاله مفصل می باشد.
نشست علمی| تحلیلی از تاثیر الگوهای توسعه برفرهنگ عمومی و الزامات آن در آسیب های اجتماعی
حجت االاسلام محمدرضا خاکی قراملکی
 نشست علمی| تحلیلی از تاثیر الگوهای توسعه برفرهنگ عمومی و الزامات آن در آسیب های اجتماعی
1397/05/20
وسائل - در حقیقت آسیب های ناظر بر امنیت اجتماعی جامعه دینی که ظهور و بروز آن در قالب شکاف هویتی و اختلاف طبقاتی و عدم همدلی و تفاهم و تعاون اجتماعی و نیز در قالب اخلاق رزیله حرص،حسد، ظلم و تکاثر و اسراف و..نمود پیدا می کند، و در نهایت در اشکال مختلف جرم و بزهکاری پدیدار می شود، ریشه در آسیب های فرهنگ تخصصی و کارشناسی دارد.
گفت وگو| دلایل تبدیل «لاکچری بازی» و «برندپوشی» به ارزش
 گفت وگو| دلایل تبدیل «لاکچری بازی» و «برندپوشی» به ارزش
1397/05/20
وسائل - ریشه تجمل گرایی ها و میل به زندگی لاکچری را باید در عدم تناسب رشد نظام های فرهنگی و اقتصادی با رشد سیاسی یافت جایی که کارشناسان ما تصور واضحی از نظام فرهنگی و اقتصادی متناسب با نظام سیاسی مان نداشته و نتوانسته تغییراتی را که لازم است بوجود آورد
گفت وگو| فرهنگ، سبک زندگی را تغییر می دهد/ اسلام تعاملات فرهنگی را می پذیرد
حجت الاسلام ترخان تبیین کرد:
 گفت وگو| فرهنگ، سبک زندگی را تغییر می دهد/ اسلام تعاملات فرهنگی را می پذیرد
1397/05/20
وسائل - حجت الاسلام ترخان گفت: بر اساس فرهنگ است که سبک زندگی تغییر می کند، اگر به این مساله توجه کنیم آن وقت برای تغییر اعتقاداتی که به تغییر سبک زندگی و فرهنگ منجر می شود عوامل زیادی دخالت خواهند داشت که یکی از این عوامل، درونی است.
ارتقای سلامت اجتماعی منجر به اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر می‌شود
 ارتقای سلامت اجتماعی منجر به اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر می‌شود
1397/05/20
وسائل- یک کارشناس علوم رفتاری معتقد است: ارتقای سلامت اجتماعی با بکارگیری و تقویت ابزارهای فرهنگی و معنوی می‌تواند منجر به بحث اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر صنعتی و شیمیایی شود.
معرفی کتاب | پوشش در آیینه فقه‏
 معرفی کتاب | پوشش در آیینه فقه‏
1397/05/20
وسائل- از مسائل مهم درباره بانوان، «مسئله پوشش» است. این مسئله در نگاه کلان، چنان اهمیتى دارد که گاه، صبغه فرهنگى و ملى هم به خود مى‏ گیرد و مى ‏توان با عنایت به آن، نگرش فکرى و اعتقادى افراد و گروه‏ها را تعیین نمود.
معرفی کتاب| بررسی حقوقی جامعه ‌شناختی مسأله حجاب در ایران
 معرفی کتاب| بررسی حقوقی جامعه ‌شناختی مسأله حجاب در ایران
1397/05/22
وسائل - کتاب «مسأله حجاب در جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی حقوقی ـ جامعه‌شناسی» سعی در پاسخ دادن به سئوالات زیر را دارد: آیا حکومت در قبال حجاب و پوشش شهروندان مسئولیت و وظیفه‌ای دارد؟ آیا در صدر اسلام و حکومت نبوی و علوی، حجاب امری الزامی در حیطه اجتماعی بوده و با پدیده بدحجابی در صحنه اجتماع برخورد می‌شده است؟
RSS
1 2 3 4... 42