فرهنگ و هنر
نشست علمی مبانی و محدوده حجاب شرعی / شماره 4
  نشست علمی | تقطیع و فضاسازی روایات یک انحراف رایج در کتاب آقای ترکاشوند است
وسائل – آقای ترکاشوند نویسنده محترم کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» در جای جای کتاب شان به خاطر اینکه ذهن مخاطب را با خود همراه سازند وقایع را آن‌طور که خود دوست داشته‌اند توصیف کرده‌اند؛ همچنین با تقطیع روایات و آوردن صدر و فراموش کردن ذیل یک روایت یا سخن بزرگان و فقهاء، سعی داشته‌اند مطلب مورد نظر خودشان را به ذهن مخاطب القاء کنند.
نشست علمی | کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر مملو از خوانش‌های غلط از متون تخصّصی است
نشست علمی مبانی و محدوده حجاب شرعی / شماره 3
 نشست علمی | کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر مملو از خوانش‌های غلط از متون تخصّصی است
وسائل – کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» اثری است که در مقابل سایر تألیفات در این باب بسیار پر حجم و سرتاسر تکرار مکرّرات است و اگر قرار باشد این کتاب با حذف مکرّرات و توضیحات اضافه یک‌بار دیگر نوشته شود حدود هفتاد صفحه بیشتر نخواهد شد ضمن اینکه از جهت محتوایی نیز مملو از خوانش‌های غلط از متون فقهی و حدیثی و تاریخی است.
نشست علمی | متون فقهی و حدیثی مربوط به حجاب باید مورد بازخوانی قرار بگیرند
نشست علمی مبانی و محدوده حجاب شرعی / شماره 2
 نشست علمی | متون فقهی و حدیثی مربوط به حجاب باید مورد بازخوانی قرار بگیرند
وسائل – فقهاء بر این باور بوده‌اند که جلوگیری از هیجانات جنسی یکی از دلائل اصلی و فلسفه‌های وجودی حکم حجاب به شمار می‌رود و از این‌رو برای اینکه این ارزش را در جامعه اجرا کنند از بسیاری از ارزش‌های دیگری مانند شخصیّت و ظرفیّت مردان، تمامیّت شخصیّتی زن و کارکرد زیبایی‌بخشی لباس که قرآن و روایات نیز بر این ارزش‌ها تأکید دارند عبور کرده‌اند و لذا باید احکام حجاب و منابع مربوط به آن مورد بازخوانی قرار بگیرد.

 نشست علمی | تقطیع و فضاسازی روایات یک انحراف رایج در کتاب آقای ترکاشوند است
نشست علمی مبانی و محدوده حجاب شرعی / شماره 4
  نشست علمی | تقطیع و فضاسازی روایات یک انحراف رایج در کتاب آقای ترکاشوند است
1396/12/28
وسائل – آقای ترکاشوند نویسنده محترم کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» در جای جای کتاب شان به خاطر اینکه ذهن مخاطب را با خود همراه سازند وقایع را آن‌طور که خود دوست داشته‌اند توصیف کرده‌اند؛ همچنین با تقطیع روایات و آوردن صدر و فراموش کردن ذیل یک روایت یا سخن بزرگان و فقهاء، سعی داشته‌اند مطلب مورد نظر خودشان را به ذهن مخاطب القاء کنند.
نشست علمی | کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر مملو از خوانش‌های غلط از متون تخصّصی است
نشست علمی مبانی و محدوده حجاب شرعی / شماره 3
 نشست علمی | کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر مملو از خوانش‌های غلط از متون تخصّصی است
1396/12/28
وسائل – کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» اثری است که در مقابل سایر تألیفات در این باب بسیار پر حجم و سرتاسر تکرار مکرّرات است و اگر قرار باشد این کتاب با حذف مکرّرات و توضیحات اضافه یک‌بار دیگر نوشته شود حدود هفتاد صفحه بیشتر نخواهد شد ضمن اینکه از جهت محتوایی نیز مملو از خوانش‌های غلط از متون فقهی و حدیثی و تاریخی است.
نشست علمی | متون فقهی و حدیثی مربوط به حجاب باید مورد بازخوانی قرار بگیرند
نشست علمی مبانی و محدوده حجاب شرعی / شماره 2
 نشست علمی | متون فقهی و حدیثی مربوط به حجاب باید مورد بازخوانی قرار بگیرند
1396/12/27
وسائل – فقهاء بر این باور بوده‌اند که جلوگیری از هیجانات جنسی یکی از دلائل اصلی و فلسفه‌های وجودی حکم حجاب به شمار می‌رود و از این‌رو برای اینکه این ارزش را در جامعه اجرا کنند از بسیاری از ارزش‌های دیگری مانند شخصیّت و ظرفیّت مردان، تمامیّت شخصیّتی زن و کارکرد زیبایی‌بخشی لباس که قرآن و روایات نیز بر این ارزش‌ها تأکید دارند عبور کرده‌اند و لذا باید احکام حجاب و منابع مربوط به آن مورد بازخوانی قرار بگیرد.
 نشست علمی | برهنگی در هیچ‌ یک از جوامع بشری پدیده‌ای رایج نبوده است
نشست علمی مبانی و محدوده حجاب شرعی / شماره 1
  نشست علمی | برهنگی در هیچ‌ یک از جوامع بشری پدیده‌ای رایج نبوده است
1396/12/27
وسائل – نویسنده کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» بر این مطلب اصرار دارد که در زمان پیامبر، برهنگی و بی‌حجابی در زن و مرد یک پدیده رایج بوده و برهنگی رایج را در جایجای استدلالات خود به کار برده است در حالی‌که شواهد تاریخی و قول مورّخین بزرگی مثل ویل دورانت و همچنین اساتید تاریخ معاصر خلاف این مطلب را اثبات می‌کند و چنین اشتباهی در این کتاب بازگشت به فهم غلط از متون تاریخی و حدیثی دارد.
فقه رسانه | برخی فیلم ها  و کارگردانان، فرهنگ چادر را تمسخر کردند
استاد رفعتی نایینی | جلسه 22
 فقه رسانه | برخی فیلم ها و کارگردانان، فرهنگ چادر را تمسخر کردند
1396/12/23
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در بیست و دومین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: انبوه اخبار اختلاس مفسدان اقتصادی سبب بی اعتمادی در جامعه می شود پس گاهی در عین صحت خبر، پیامد منفی به همراه دارد و ممکن است اگر برد کمتری داشته باشد این پیامد را نداشته باشد اما با انبوه سازی این پیامد منفی نیز حاصل می شود.
نشست تخصصی | فقهای سنتی نسبت به فقه شهر که نوپیدا است تصوری نداشتند
در نشست تخصصی«چالش های رویکرد سنتی به فقه در حل مسائل اختصاصی فقه شهر» مطرح شد؛
 نشست تخصصی | فقهای سنتی نسبت به فقه شهر که نوپیدا است تصوری نداشتند
1396/12/23
وسائل ـ مدرس حوزه علمیه خراسان با تأکید بر این مطلب که فقه شیعه پویا است، گفت: در عین حال فقهای سنتی نسبت به فقه شهر که نوپیدا است تصوری نداشتند اما فتواهای سنتی آنان در زمان فعلی نیز کاربردی است.
زن با نگاه تقسیم کار جنسیتی در غرب بررسی می شود
 زن با نگاه تقسیم کار جنسیتی در غرب بررسی می شود
1396/12/21
وسائل- خانم دکتر باقری با تأکید بر اینکه در جامعه شناسی، زن با کلید واژه تقسیم کار جنسیتی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، گفت: دیدگاه جامعه شناسان کلاسیک با محوریت تقسیم کاری اجتماعی مبتنی بر نظم به دیدگاه اسلام و اندیشمندان اسلامی نزدیک تر است.
حجاب | فرهنگ حاکم بر معماری زمان پیامبر منافاتی با حجاب شرعی امروزی ندارد
نشست معماری شبه جزیره و ارتباط آن با حجاب شرعی در عصر پیامبر/ شماره 2
 حجاب | فرهنگ حاکم بر معماری زمان پیامبر منافاتی با حجاب شرعی امروزی ندارد
1396/12/20
وسائل- نگارش کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» توسط امیرحسین ترکاشوند، اگرچه سالها پیش صورت گرفت، اما بحث از آن، هیچ گاه کهنه نشد و هر از گاهی سخنانی در دفاع یا نقد گفته‌های وی به گوش می‌رسد. نشست «معماری شبه جزیره و ارتباط آن با حجاب شرعی در عصر پیامبر» نیز واکنشی از منظر تاریخی به این کتاب است.
ارتباطات | فقه ما با علوم ارتباطی جدید همخوانی ندارد
نشست تخصی
 ارتباطات | فقه ما با علوم ارتباطی جدید همخوانی ندارد
1396/12/20
وسائل- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در نشست تخصی « فقه ارتباطات» با اشاره به این مطلب که ما همیشه امر به معرف و نهی از منکر را حکومتی می دانیم و به همین دلیل گشت ارشاد و اکیپ های جمع آوری ماهواره تشکیل می شوند، گفت: در عین حال این فعالیت ها شکست خورده هستند چرا که به وسیله حکومت طراحی شده است.
خلاصه مقاله | مقاله جامع درباره حجاب
 خلاصه مقاله | مقاله جامع درباره حجاب
1396/12/20
وسائل ـ رنسانس و انقلاب صنعتی اروپا همه چیز را دگرگون کرد و توجه بشر را از علوم عقلی به سوی علوم تجربی و حسی سوق داد و به جای فلسفه و جهان بینی الهی ، فلسفه و جهان بینی مادی را مطرح کرد و به جای اخلاق و مفاهیم با ارزش معنوی و الهی ، مفاهیم اومانیستی را مطرح کرد. در تاریخ نیز به جای بررسی و تحقیق درباره رشد معنوی انسان‏ها ، بررسی تاریخ رشد و تکامل ابزار تولید را جایگزین کرد.
گفت و گو | ادعای فردی بودن حکم حجاب باطل است
 گفت و گو | ادعای فردی بودن حکم حجاب باطل است
1396/12/20
وسائل ـ عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با رد برخی استدلال‌ها در مورد فردی بودن حجاب معتقد است حتی فردی دانستن حجاب مانع از دخالت حکومت در اجرا و تعریف حجاب استاندارد در حریم عمومی نمی‌شود.
لوازم جاری شدن معرفت دینی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری
درباره علم دینی، پای سخنان آیت الله میرباقری؛
 لوازم جاری شدن معرفت دینی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری
1396/12/20
وسائل ـ اگر بخواهد جامعه ای دینی شود، عقلانیت این جامعه حتماً یکی از مهمترین عواملش عقلانیت استنباطی است. عقلانیت استنباطی باید به عرصه عقلانیت فعال برگردد.
بی حجابی از ضد فرهنگ تا خرده فرهنگ
پرده‌برداری از یک نقشه شوم؛
 بی حجابی از ضد فرهنگ تا خرده فرهنگ
1396/12/20
وسائل ـ با پایان کار دولت سازندگی و بازتولید تفکر فرهنگی آن البته به صورت رادیکال تر در دولت اصلاحات و بیان شعار «آزادی»، فضا به شکل عجیبی برای فعالیت جریانات ضد حجاب باز می شود.
معرفی کتاب | «مجموعه مقالات همایش ملی فقه هنر»
معرفی کتاب،
 معرفی کتاب | «مجموعه مقالات همایش ملی فقه هنر»
1396/12/20
وسائل ـ ابعاد محتوایی مقالات، مباحث مربوط به روش‏‌شناسی فقاهت هنر تا بررسی زمان‏‌بندی احکام منصوص هنر، مباحث درون فقهی مانند بازپژوهی‌های احکام و اصطلاحات مرتبط با هنر، تحلیل جایگاه عرف در فقه هنر، نقش انگیزه و محتوا در احکام هنر و مباحث پیرامون حاکمیت اسلامی و هنر را در بر می‌گیرد.
خلاصه مقاله | فواید حجاب در عصر حاضر
 خلاصه مقاله | فواید حجاب در عصر حاضر
1396/12/20
وسائل ـ هر انسانی که به یک سلسله ارزشها و بینشها معتقد و دل بسته است, لباس متناسب با آن ارزشها و بینش ها را از تن به در نخواهد کرد. حجاب و پوشش بارزترین نشانه فرهنگی و نماد ملی است.که به سرعت تحت تأثیر سایر پدیده های فرهنگی قرار میگیرد.
RSS
1 2 3 4... 46