اقتصاد
معرفی کتاب:
 روش شناسی علم اقتصاد اسلامی
وسائل_ در واقع آنگاه که نهادهای برخاسته از شریعت اسلامی در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی- اجتماعی انسان قرار می‌گیرد، منافع اجتماعی از منافع فردی تفکیک ناپذیر می‌شود و بر همین اساس می‌توان رفتارهای اجتماعی- اقتصادی انسان را تعریف و پیش بینی کرد.
اهمیت تعلیم و تربیت اقتصادی در جهان
یادداشت اقتصادی:
 اهمیت تعلیم و تربیت اقتصادی در جهان
وسائل_آمریکا از توان سازمان‌ها و موسسات کوچک و بزرگ دولتی یا غیر‌دولتی در سطح ایالت‌ها نیز برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت اقتصادی بهره می‌گیرد.
بررسی ربوی بودن معامله گوشت با حیوان زنده
ربا/ آیت‌‌الله جعفر سبحانی/جلسه 15:
 بررسی ربوی بودن معامله گوشت با حیوان زنده
وسائل_حرمت بیع لحم و حیوان زنده از باب ربا نیست؛ زیرا یک طرف لحم، وطرف دیگر مشاهد است، بلکه حرمت شان بخاطر نص و تعبد است.

روش شناسی علم اقتصاد اسلامی
معرفی کتاب:
 روش شناسی علم اقتصاد اسلامی
1396/11/28
وسائل_ در واقع آنگاه که نهادهای برخاسته از شریعت اسلامی در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی- اجتماعی انسان قرار می‌گیرد، منافع اجتماعی از منافع فردی تفکیک ناپذیر می‌شود و بر همین اساس می‌توان رفتارهای اجتماعی- اقتصادی انسان را تعریف و پیش بینی کرد.
اهمیت تعلیم و تربیت اقتصادی در جهان
یادداشت اقتصادی:
 اهمیت تعلیم و تربیت اقتصادی در جهان
1396/11/28
وسائل_آمریکا از توان سازمان‌ها و موسسات کوچک و بزرگ دولتی یا غیر‌دولتی در سطح ایالت‌ها نیز برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت اقتصادی بهره می‌گیرد.
بررسی ربوی بودن معامله گوشت با حیوان زنده
ربا/ آیت‌‌الله جعفر سبحانی/جلسه 15:
 بررسی ربوی بودن معامله گوشت با حیوان زنده
1396/11/28
وسائل_حرمت بیع لحم و حیوان زنده از باب ربا نیست؛ زیرا یک طرف لحم، وطرف دیگر مشاهد است، بلکه حرمت شان بخاطر نص و تعبد است.
مالیات به وضع درآمد مردم وابسته است
فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 29 و 30
 مالیات به وضع درآمد مردم وابسته است
1396/11/28
رسائل _ خط مشی های دولت که با مالیات گرفتن تحقق می یابد به سیاست مالی معروف است. یا گفته اند که سیاست مالی به سیاستی گفته می شود که به تنظیم تاثیر مالیات بر سیاست های اقتصادی می پردازد.
اهمیت مولفه دانش بنیانی در اقتصاد مقاومتی
یادداشت اقتصادی:
 اهمیت مولفه دانش بنیانی در اقتصاد مقاومتی
1396/11/25
وسائل_با توجه به اهمیت جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی لازم است به کارکرد و نقش این شرکت‌ها توجه ویژه‌ای شود.
 انتشارگزارش تفصیلی جلسه بیست ویکم پژوهش‌های بانکداری ومالی اسلامی
  انتشارگزارش تفصیلی جلسه بیست ویکم پژوهش‌های بانکداری ومالی اسلامی
1396/11/24
وسائل_گزارش تفصیلی جلسه بیست‌ و یکم سلسله نشست‌های نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی درباره آسیب شناسی نظام بانکی کشور منتشر شد.
جهاد اقتصادی یک «پارادایم» است نه یک موضوع
دکتر روح‌الله ایزدخواه کارشناس مسائل فرهنگی در حوزه اقتصاد:
 جهاد اقتصادی یک «پارادایم» است نه یک موضوع
1396/11/24
وسائل-امام فرمودند:« پنج سال به شما مهلت می‌دهم تا نظام بانکی رادرست کنید». موقع خداحافظی هم امام گفتند: «یادتان باشد پول در اسلام کار نمی‌کند».
روش تحقیق علمی در بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی وجود ندارد
سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی:
 روش تحقیق علمی در بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی وجود ندارد
1396/11/23
وسائل_ عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: روش تحقیق علمی و استانداردی در بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی بکار نرفته است و هر یک از محققان به فراخور سلیقه خود روشی را برگزیده‌ است.
آسیب‌ شناسی فرهنگ اقتصادی
یادداشت اقتصادی:
 آسیب‌ شناسی فرهنگ اقتصادی
1396/11/23
وسائل_ سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها در واکنش به شکست‌ بازار در تامین منافع جمعی و به خصوص توزیع ناعادلانه ثروت پس از انقلاب صنعتی، منطق متفاوتی را معرفی کردند. به نظر آن‌ها فرهنگ نفع طلبی شخصی هنگامی که با مالکیت خصوصی ترکیب می‌شود، موجب بروز بی‌عدالتی و پایمال شدن حقوق طبقه کارگر می‌شود.
میزان در مثلیت، بودن تحت عنوان واحد یا یکی بودن در اصل است
ربا/ آیت‌‌الله جعفر سبحانی/جلسه 14:
 میزان در مثلیت، بودن تحت عنوان واحد یا یکی بودن در اصل است
1396/11/23
وسائل_ میزان در مکیل و موزون بودن، تابع اصل نیست، بلکه خودش میزان مستقل دارد، مکیل و موزون مستقلاً حساب می شوند، فقط مثلیت بود که تابع آن قانون بود که:« إمّا تحت عنوان واحد، أو کونهما من أصل واحد» باشند، اما مکیل و موزون بودن، خودش مستقلاً بابی است، یعنی تابع اصل نیست، ممکن است اصلش مکیل و موزون باشد، مثل پنبه، اما فرعش که پارچه است، جنبه مکیل و موزونی ندارد، یعنی مکیل و موزون نیستند، بلکه مذروع است.
 عدالت‌مداری در صنعت بانکداری
یادداشت اقتصادی:
  عدالت‌مداری در صنعت بانکداری
1396/11/21
وسائل_عدالت در صنعت بانکداری به معنای توجه کامل به حقوق تمامی ذینفعان اعم از مشتریان، سهامداران و کارکنان شبکه بانکی است.
ملاحظه وزن در اسکناس سالبه به انتفاع موضوع است
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 53 و 54
 ملاحظه وزن در اسکناس سالبه به انتفاع موضوع است
1396/11/21
وسائل _ تعجب می شود از این محقق که چگونه بین سخن خودش که می گوید المقصود بین المتعاقدین هو نفس الاوراق النقدیه بما لها من قیمه اعتباریه و بین سخن خودش که می گوید فتکون الدنانیر الورقیه کالارز اذ هی المقصوده بالذات جمع می کند.
هر چیزی نسبت به اصل خود متماثل حساب می شود
ربا/ آیت‌‌الله جعفر سبحانی/جلسه 13:
 هر چیزی نسبت به اصل خود متماثل حساب می شود
1396/11/23
وسائل_با اینکه ذهب و فضه دو جنس هستند در عین حال شارع فرموده (در مقام معامله و مبادله طلا به نقره) تقابض در مجلس شرط است، با اینکه اینها جنسان هستند. اگر می‌فرمود این‌ها جنس واحدند، فوراً راه ربا باز می‌شد.
 چرایی توجه اقتصاددانان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک
یادداشت اقتصادی:
  چرایی توجه اقتصاددانان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک
1396/11/18
وسائل_یکی از دلایلی که موجب می‌شود اقتصاددان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نماید، عمده منافعی است که این صنایع در خود دارند و همسو با اهداف نظام مالی اسلامی می‌باشد.
اقتصاد های دولتی در کشورهای مختلف ناکارآمدتر از اقتصاد آزاد بوده اند
فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 27 و 28:
 اقتصاد های دولتی در کشورهای مختلف ناکارآمدتر از اقتصاد آزاد بوده اند
1396/11/18
رسائل _ در اقتصاد بعضی از نیازها هست که اصلا در کشور امکان برآورده شدنش نیست ، و این در همه کشورها هست اما یک معنای نسبی استقلال اقتصادی دارد که یعنی تا جایی که می توانی واردات را کم کنی و صادرات را بیشتر کنی فلذا هرچه واردات کشوری کم شود و صادرات کشور بیشتر شود شاخص استقلال اقتصادیش بالا می رود.
RSS
1 2 3 4... 78