سیاست
حجت‌الاسلام نعیمیان تبیین کرد/ بخش چهارم
 فقه حزب| بررسی عناصر و ارکان حزب با تأکید بر موضوع شناسی
وسائل ـ در تعریف حزب بنای اولیه این است که در قالب هدف گذاری، سیاست گذاری، تعریف پیشینه اقدامات و جهت گیری‌های حزبی که در قالب شکل آیین نامه ها و اساسنامه خود را نشان خواهد داد تعریف شود؛ بنابراین اساسنامه حزب را می توان مورد تحلیل قرار داد که مجموع برآیند اینها می تواند موضوع حکم فقهی قرار گیرد.
فقه سیاسی| «تردید» ویژگی انسان‌های ناقص‌الایمان است
آیت‌الله اراکی/ جلسه 54
 فقه سیاسی| «تردید» ویژگی انسان‌های ناقص‌الایمان است
وسائل ـ یکی از تفاوت‌های اصلی تمدن اسلامی با تمدن غربی این است که تمدن اسلامی مبتنی بر حیات ذکر است، اما تمدن غربی مبتنی بر حیات نسیان و غفلت است و یکی از مهم‌ترین عناصر آن غفلت از یوم القیامة و موت و ذکر حیات آخرت است.
فقه سیاسی| بررسی روایات مختلف در بحث پیوند عضو
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه28 (97-96)
 فقه سیاسی| بررسی روایات مختلف در بحث پیوند عضو
وسائل ـ بحث ما در مورد بدن انسان بود که چه عضوی از بدن انسان زنده است و چه عضوی مرده است؟ ملاک در میته بودن چیست؟ و اما بحث ما در این جلسه در مورد قسم دوم از روایات است که حکم به نجاست عضو مقطوع از بدن انسان می کنند.

فقه حزب| بررسی عناصر و ارکان حزب با تأکید بر موضوع شناسی
حجت‌الاسلام نعیمیان تبیین کرد/ بخش چهارم
 فقه حزب| بررسی عناصر و ارکان حزب با تأکید بر موضوع شناسی
1397/04/25
وسائل ـ در تعریف حزب بنای اولیه این است که در قالب هدف گذاری، سیاست گذاری، تعریف پیشینه اقدامات و جهت گیری‌های حزبی که در قالب شکل آیین نامه ها و اساسنامه خود را نشان خواهد داد تعریف شود؛ بنابراین اساسنامه حزب را می توان مورد تحلیل قرار داد که مجموع برآیند اینها می تواند موضوع حکم فقهی قرار گیرد.
فقه سیاسی| «تردید» ویژگی انسان‌های ناقص‌الایمان است
آیت‌الله اراکی/ جلسه 54
 فقه سیاسی| «تردید» ویژگی انسان‌های ناقص‌الایمان است
1397/04/24
وسائل ـ یکی از تفاوت‌های اصلی تمدن اسلامی با تمدن غربی این است که تمدن اسلامی مبتنی بر حیات ذکر است، اما تمدن غربی مبتنی بر حیات نسیان و غفلت است و یکی از مهم‌ترین عناصر آن غفلت از یوم القیامة و موت و ذکر حیات آخرت است.
فقه سیاسی| بررسی روایات مختلف در بحث پیوند عضو
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه28 (97-96)
 فقه سیاسی| بررسی روایات مختلف در بحث پیوند عضو
1397/04/21
وسائل ـ بحث ما در مورد بدن انسان بود که چه عضوی از بدن انسان زنده است و چه عضوی مرده است؟ ملاک در میته بودن چیست؟ و اما بحث ما در این جلسه در مورد قسم دوم از روایات است که حکم به نجاست عضو مقطوع از بدن انسان می کنند.
فقه حزب| ارزیابی تجربه‌های سیاسی تمدنی در بحث تحزب
حجت‌الاسلام نعیمیان تبیین کرد/ بخش چهارم
 فقه حزب| ارزیابی تجربه‌های سیاسی تمدنی در بحث تحزب
1397/04/20
وسائل ـ ارزیابی تجربه‌های سیاسی تمدنی در تمدن اسلامی امری مستقل است، می‌توان تجربه های گوناگون را مورد تأمل قرار داد و به ارزیابی آنها پرداخت و با معیارهای مختلف غربی یا اسلامی به ارزیابی آنها پرداخت؛ اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که ارزیابی اینها یا حتی بازخوانی آموزه های دینی می تواند در قالب‌های مختلفی باشد.
تفاوت جرم سیاسی و امنیتی با تأکید بر فتنه 88
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم تبیین کرد/ بخش دوم
 تفاوت جرم سیاسی و امنیتی با تأکید بر فتنه 88
1397/04/19
وسائل ـ جرائم فتنه‌ سال 88، فقط بحث نقد یک قانون نبود؛ بلکه اغتشاش‌گران کلیت نظام را زیر سؤال بردند، به عنوان مثال منکر اصول قانون اساسی بودند؛ اصل جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را مورد خدشه قرار داده بودند؛ بنابراین جرایم آنها فراتر از جرم سیاسی و جرایم امنیتی بود.
فقه سیاسی| تبیین مسأله تحزب در ادبیات قرآن
آیت‌الله اراکی/ جلسه 53
 فقه سیاسی| تبیین مسأله تحزب در ادبیات قرآن
1397/04/19
وسائل ـ قرآن کریم حزب خدا را یک حزب می‌داند؛ مؤمنین هیچ‌گاه چند دسته نخواهند شد، نکته آن‌هم این است که مؤمنین به فرمانروایی خدا و رسول و اولیای خدا معتقد هستند و به دلیل اینکه به فرمانروایی معتقد هستند؛ بنابراین اگر تکثر احزاب به این معناست که این افراد برای اطاعت از فرمانروایی چند دسته شوند، این کار خوب است و این کار مصداق تعدد در فرمانروایی نیست.
گفت‌وگو| قانون اساسی عالی‌ترین سند سیاسی و حقوقی نظام اسلامی است
حجت‌الاسلام جوان آراسته تبیین کرد؛
 گفت‌وگو| قانون اساسی عالی‌ترین سند سیاسی و حقوقی نظام اسلامی است
1397/04/25
وسائل ـ کتاب «مبانی نظری قانون اساسی» مجموعه‌ای از سخنرانی‌های شهید بهشتی، پس از تدوین قانون اساسی در همین خصوص است که پیاده شده که قابل‌توجه است، حجم سخنرانی‌هایی که اعضای مجلس خبرگان بیان کرده‌اند را می‌توان در جلد چهارم کتاب مشروح مذاکرات بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد.
گفت‌وگو| شاخصه‌های اندیشه سیاسی شهید بهشتی
حجت‌الاسلام لیالی تبیین کرد؛
 گفت‌وگو| شاخصه‌های اندیشه سیاسی شهید بهشتی
1397/04/19
وسائل ـ شهید بهشتی از آن قله‌های رفیعی است که نقش بسیار زیادی در معرفی جامعیت اسلام در محافل دانشگاهی و روشنفکری در داخل کشور داشته است؛ از دیگر ویژگی‌های شهید بهشتی ضرورت تربیت نیروی انسانی و تقدم تربیت نیروی انسانی بر مدیریت در کارهای اجرایی است.
بررسی جرم سیاسی با تأکید بر مفهوم بَغی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم تبیین کرد/ بخش اول
 بررسی جرم سیاسی با تأکید بر مفهوم بَغی
1397/04/19
وسائل ـ اکرمی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس راجع به تعریف جرم سیاسی و اصل 168 قانون اساسی گفت: قانون‌گذار درباره تعریف جرم سیاسی، رویکرد مختلط را پذیرفته و هر دو ضابطه ذهنی و عینی را ملاک قرار داده است؛ اما به صورت کلی قانون جرم سیاسی به شیوه دقیقی با موازین اسلامی تطبیق داده نشده است و به نظر بنده این قانون در جاهای متعدد، ابهامات و اشکالات متعددی دارد که باید روی آن بازنگری صورت گیرد.
فقه سیاسی| بررسی اختیارات حاکم در بحث پیوند عضو
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه27 (97-96)
 فقه سیاسی| بررسی اختیارات حاکم در بحث پیوند عضو
1397/04/19
وسائل ـ هر عضوی که از بدن انسان جدا می شود آیا نجس است؟ و بعد از اینکه به بدن وصل می‌شود آیا نجس است یا خیر؟ آیا فرقی بین اعضای بدن مسلمان و اعضای بدن، ذاتا نجس مثل کافر وجود دارد یا خیر؟ آیا حاکم می‌تواند جلوی آن را بگیرد یا خیر؟
فقه حزب| موضوع شناسی و موضوع سازی‌های اجتماعی سیاسی
حجت‌الاسلام نعیمیان تبیین کرد/ بخش سوم
 فقه حزب| موضوع شناسی و موضوع سازی‌های اجتماعی سیاسی
1397/04/19
وسائل ـ در مورد موضوع تحزب و حزب این مسأله در میان آمد که آیا این موضوعی مانند تحزب مانند سایر موضوعات دیگر است که می‌توان بلکه باید آن را از عرف گرفت و تلقی عرف از چنین موضوعی مدار استنباط حکم قرار گیرد یا اینکه می‌توان در این مقوله تردید کرد، یا تبصره های مهمی را برجسته کرد.
معرفی پایان‌نامه| تحلیل معنی‌شناختی مفهوم قدرت در فقه معاصر شیعه
 معرفی پایان‌نامه| تحلیل معنی‌شناختی مفهوم قدرت در فقه معاصر شیعه
1397/04/19
وسائل ـ رسیدن به اینکه فقیه از کدام چشم‌انداز به جهان نگریسته، با استناد به چند گزاره از متن او به دست نمی‌آید، بلکه کلیت متن او را باید در نظر گرفت؛ هر متن فقهی با آنکه مطالب مختلفی را در بر دارد که در طول چند سال تدوین شده، اما در بخش عمده آن وحدتی از نظرِ بینش و معنا وجود دارد.
فقه سیاسی| بررسی اقوال مختلف در موضوع پیوند عضو
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه26 (97-96)
 فقه سیاسی| بررسی اقوال مختلف در موضوع پیوند عضو
1397/04/16
وسائل ـ بحث در عضو قطع شده است؛ به این عنوان که اگر عضو قطع شده بخواهد پیوند بخورد حکمش چیست؟ عمدتا می گویند وقتی خون در آن جریان پیدا کرد و درد احساس کرد و عصب پیوند خورد و روح در آن آمد از حیثیت نجاست بیرون می آید؛ ولی برخی استصحاب کرده اند و گفته اند که نجس است.
فقه سیاسی| حسنه در اندیشه امام خمینی به معنای تشکیل حکومت و اقامه جامعه اسلامی است
آیت‌الله اراکی/ جلسه 52
 فقه سیاسی| حسنه در اندیشه امام خمینی به معنای تشکیل حکومت و اقامه جامعه اسلامی است
1397/04/16
وسائل ـ استاد خارج فقه حوزه علمیه گفت: امام(ره) در یک فرمایشی فرمود: حسنه دنیا به معنای اقامه حکومت است، این چیز عجیبی است و لطایف بسیار ظریف امام است، یکی از مصادیق آن همین است؛ یعنی اقامه حکومت به معنای اقامه جامعه اسلامی و جامعه مُسلِم به خدای متعال.
نقد و بررسی کتاب «درآمدی بر روابط بین‌الملل متعالیه»
گزارش از نشست؛
 نقد و بررسی کتاب «درآمدی بر روابط بین‌الملل متعالیه»
1397/04/16
وسائل ـ چندی پیش، نشست علمی فقه و روابط بین‌الملل با نقد و بررسی کتاب «درآمدی بر روابط بین‌الملل متعالیه» اثر دکتر محمد ستوده، با حضور ناقد، حجت الاسلام رضائیان، استاد سطح عالی حوزه علمیه قم در سالن کنفرانس مؤسسه رسا برگزار شد.
RSS
1 2 3 4... 94