سیاست
حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 33 (96-95)
 فقه سیاسی| لازمه عدالت و اعلمیت ولی فقیه عصمت نسبی است
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بحث پیرامون ادلّه قرآنی اختیار فراگیر حاکم اسلامی گفت: از آنجا که حاکم فقیه وظایفی به گستردگی وظایف امام معصوم دارد و کارکردها یکسان است، گستره اختیارات او نیز می‌باید همچون امام معصوم فراگیر باشد؛ در عین حال که ولی فقیه دارای دارای علم و عدالت است و این دو وصف اگرچه برای فقیه مانند معصوم مطلق نیست؛ اما عدالت، مانع او از پیروی از نفسانیات می شود و علم او نیز اجتهادی و در حد خود حجّت است.
کارآمدی علم کلام در نظام اسلامی
در نشست «فلسفه علم کلام» مطرح شد؛
 کارآمدی علم کلام در نظام اسلامی
وسائل ـ در گذشته نظام فقه به صورت مجتهد و مقلد بود؛ اما بعد از شکل‌گیری نظام اسلامی، حکومت چگونه باید جامعه را اداره کند؟ چگونه اقتصاد و فرهنگ را ارائه کند؟ این ممکن نمی‌شود مگر اینکه فقهی برای اداره جامعه وجود داشته باشد؛ از این رو لازم است تا فقها بسترشناسی مناسبی انجام داده و به صورت نظام واره عمل کنند.
تفکر حوزه جدا از انقلاب و سیاست، تهدید کننده است
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی:
 تفکر حوزه جدا از انقلاب و سیاست، تهدید کننده است
وسائل ـ تولیت آستان قدس رضوی گفت: این طرز تفکر که فقط حوزه ما حوزه علمی باشد و با انقلاب و سیاست کاری نداشته باشد تهدید کننده حوزه‌ها است.

فقه سیاسی| لازمه عدالت و اعلمیت ولی فقیه عصمت نسبی است
حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 33 (96-95)
 فقه سیاسی| لازمه عدالت و اعلمیت ولی فقیه عصمت نسبی است
1397/01/29
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بحث پیرامون ادلّه قرآنی اختیار فراگیر حاکم اسلامی گفت: از آنجا که حاکم فقیه وظایفی به گستردگی وظایف امام معصوم دارد و کارکردها یکسان است، گستره اختیارات او نیز می‌باید همچون امام معصوم فراگیر باشد؛ در عین حال که ولی فقیه دارای دارای علم و عدالت است و این دو وصف اگرچه برای فقیه مانند معصوم مطلق نیست؛ اما عدالت، مانع او از پیروی از نفسانیات می شود و علم او نیز اجتهادی و در حد خود حجّت است.
کارآمدی علم کلام در نظام اسلامی
در نشست «فلسفه علم کلام» مطرح شد؛
 کارآمدی علم کلام در نظام اسلامی
1397/01/29
وسائل ـ در گذشته نظام فقه به صورت مجتهد و مقلد بود؛ اما بعد از شکل‌گیری نظام اسلامی، حکومت چگونه باید جامعه را اداره کند؟ چگونه اقتصاد و فرهنگ را ارائه کند؟ این ممکن نمی‌شود مگر اینکه فقهی برای اداره جامعه وجود داشته باشد؛ از این رو لازم است تا فقها بسترشناسی مناسبی انجام داده و به صورت نظام واره عمل کنند.
تفکر حوزه جدا از انقلاب و سیاست، تهدید کننده است
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی:
 تفکر حوزه جدا از انقلاب و سیاست، تهدید کننده است
1397/01/29
وسائل ـ تولیت آستان قدس رضوی گفت: این طرز تفکر که فقط حوزه ما حوزه علمی باشد و با انقلاب و سیاست کاری نداشته باشد تهدید کننده حوزه‌ها است.
ولایت مطلقه فقیه| چیستی، چرایی و نقش تسهیل‌گرایانه در حکومت اسلام
یادداشت؛
 ولایت مطلقه فقیه| چیستی، چرایی و نقش تسهیل‌گرایانه در حکومت اسلام
1397/01/29
وسائل ـ ولایت فقیه یکی از راه حل‌هایی است که برای حل بن‌بست غیبت امام معصوم مطرح شده است؛ این نظریه پس از تثبیت اصل اجتهاد و خلق مقام مرجعیت قوت بیشتری پیدا کرد و باعث شد تا فقیهان به تدریج قدرت بیشتری پیدا کرده و برخی وظایف امام معصوم در قبال جامعه را به انجام رسانند.
نظام سیاسی اسلام| بررسی دلالت روایات درباره شرط فقاهت حاکم اسلامی
آیت‌الله اراکی/ جلسه 35
 نظام سیاسی اسلام| بررسی دلالت روایات درباره شرط فقاهت حاکم اسلامی
1397/01/29
وسائل ـ استاد خارج فقه حوزه علمیه قم با بررسی ششمین روایت از مجموعه روایات دال بر شرطیت فقاهت در ولایت امر پرداخت و گفت: قطع مجتهد برای مقلد قطع موضوعی است نه طریقی، اما برای خود مجتهد طریقی است پس اگر مخالف با واقع بود معذور و قاصر است؛ البته نه به معنای اینکه قطع او مصیب و حق است زیرا حکم خدا برای او عوض نمی‌شود؛ بلکه فقط از او رفع عقاب می‌شود.
فقه سیاسی| اختیارات فراگیر پیامبر اکرم در حکومت در راستای هدایت جامعه است
حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 32 (96-95)
 فقه سیاسی| اختیارات فراگیر پیامبر اکرم در حکومت در راستای هدایت جامعه است
1397/01/27
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با بررسی دلالی آیه هفتم از سوره حشر به عنوان یکی از ادلّه قرآنی دالّ بر اختیار واسع حاکم اسلامی گفت: اهل بیت علیهم السلام چون وظیفه هدایت و سوق به سعادت را بر عهده دارند، همچون رسول خدا صلی الله علیه و آله اختیارات فراگیری دارند.
فقه سیاسی| فهم عمومی و قابلیت اجرایی شدن از لوازم قانون‌گذاری است
حجت‌الاسلام رضاییان/ جلسه 15
 فقه سیاسی| فهم عمومی و قابلیت اجرایی شدن از لوازم قانون‌گذاری است
1397/01/22
وسائل ـ حجت‌الاسلام رضائیان با اشاره به ساحت‌های مختلف فقه گفت: از مواردی که در قانون‌گذاری باید دقت شود این است که قابلیت عمومی برای فهم و انجام قانون وجود داشته باشد، تا بتوانیم آن را به عنوان فقه نظام از شریعت استخراج کنیم؛ موضوع برخی از خطابات شرعی است که با این نگاه قاعده جای خود را پیدا می‌کند.
بررسی اختیارات فراگیر حاکم اسلامی با استناد به آیات قرآن
حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 31 (96-95)
 بررسی اختیارات فراگیر حاکم اسلامی با استناد به آیات قرآن
1397/01/22
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بررسی دلالت آیه کریمه «ما آتاکُمُ‏ الرَّسُولُ‏ فَخُذُوهُ‏ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» به اختیارات مطلق رسول گرامی اسلام و ائمه اطهار(ع) اشاره کرد و گفت: تفویض امر ولایت به معصومین علیهم السلام نتیجه عصمت ایشان است و به دلیل دارا بودن ویژگی عصمت و مبرا بودن از خطا ولایت ایشان مطلق و اوامرشان در همه امور مُطاع است.
نظام سیاسی اسلام| جهاد و هجرت دو عنصر خروج از حاکمیت طاغوت
آیت‌الله اراکی/ جلسه 35
 نظام سیاسی اسلام| جهاد و هجرت دو عنصر خروج از حاکمیت طاغوت
1397/01/22
وسائل ـ استاد خارج فقه حوزه علمیه قم گفت: عدم جواز خضوع به حاکمیت طاغوت یا باید با جهاد شکل بگیرد که علیه او قیام شود و قدرت را از دست او گرفته و به اهل حق دهند یا به‌ وسیلۀ هجرت است که از تحت سلطۀ او خارج شوند.
معرفی کتاب| بررسی تطبیقی خودمدیریتی امام خمینی و مدیران نظام اداری جمهوری اسلامی ایران
 معرفی کتاب| بررسی تطبیقی خودمدیریتی امام خمینی و مدیران نظام اداری جمهوری اسلامی ایران
1397/01/21
وسائل ـ پژوهش حاضر به منظور بررسی وجود و یا عدم وجود تفاوت معنادار بین خودمدیریتی مدیران نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با معیارهای علمی و اسلامی، در صدد مقایسه خودمدیریتی این دسته از مدیران با خود مدیریتی امام خمینی به عنوان الگویی جامع از یک رهبر دینی می باشد.
فقه سیاسی| فقه شامل گستره افعال مکلفین است
حجت‌الاسلام رضاییان/ جلسه 14
 فقه سیاسی| فقه شامل گستره افعال مکلفین است
1397/01/21
وسائل ـ آیا می شود در عرصه‌های مختلف فقه اصول فقه خاصی داشته باشیم، در فضای نظریه پردازی، در اصول فقه مضاف آیا چنین مجالی وجود دارد؛ برای اینکه به این سؤال پاسخ دهیم، باید ببینیم عرصه های فقه کجاست؟ ساحت‌ها که مشخص شود مبانی و اصول هم به تناسب فقه روشن می شود.
فقه سیاسی| اختیارات فراگیر حاکم اسلامی در راستای اهداف حکومت است
حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 30 (96-95)
 فقه سیاسی| اختیارات فراگیر حاکم اسلامی در راستای اهداف حکومت است
1397/01/21
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با اشاره به دومین دلیل قرآنی دالّ بر اختیار مطلق حاکم اسلامی گفت: منوط کردن اطلاق اختیار حاکم اسلامی به عصمت حاکم، لغویت غایات و اهداف حکومت اسلامی در عصر غیبت را نتیجه می دهد؛ زیرا حاکم اسلامی وظایف گسترده‌ای بر عهده دارد و می‌بایست متناسب با وظایف خود دارای اختیارات گسترده‌ای نیز باشد و به تبع آن اوامر او نیز وجوب اطاعت داشته باشد.
نظام سیاسی اسلام| اعلمیت و مقبولیت دو شرط کسب قدرت در مکتب انبیا است
آیت‌الله اراکی/ جلسه 34
 نظام سیاسی اسلام| اعلمیت و مقبولیت دو شرط کسب قدرت در مکتب انبیا است
1397/01/21
وسائل ـ در مکتب انبیا آن چیزی که شرط به قدرت رسیدن است دو شرط اعلمیت و مقبولیت است؛ البته باید دانست که در مکتب انبیا این‌ قدرت با برهان و اقناع مردم ایجاد می‌شود و یا این روش مردم وادار به اطاعت می‌شوند.
معرفی کتاب| معیارهای گزینش در نهج البلاغه
 معرفی کتاب| معیارهای گزینش در نهج البلاغه
1397/01/21
وسائل ـ تاریخ بزرگترین معلم است که علل تکامل ملت‌ها ‌‌و علل سقوط و فروپاشی دولت‌ها ‌‌را چونان آینه به آیندگان می‌نمایاند؛ با بررسی تاریخ با این حقیقت آشنا می شویم که: همواره نفوذی‌ها ‌‌و انسان‌ها‌ی منافق و چند چهره در پست‌ها‌ی کلیدی نفوذ کرده و انقلاب‌ها ‌‌و نظام‌ها‌ی مستحکم را از درون پاشیدند.
فقه سیاسی| بررسی ماهیت و گستره فقه سیاسی
حجت‌الاسلام رضاییان/ جلسه 13
 فقه سیاسی| بررسی ماهیت و گستره فقه سیاسی
1397/01/20
وسائل ـ ما باید گستره فقه را پیدا و مشخص کنیم تا بتوانیم اصول فقه آن حوزه را کشف کنیم؛ در کشف این گستره یک نگاه عقلی داشتیم که از مکلف شروع شد و به نحوی تمام ساحت‌های مکلف هم از باب گستره و هم از باب محتمل نیاز به جعل شارع دارد.
RSS
1 2 3 4... 86