سیاست
گزارش تفصیلی چهارمین نشست هم‌اندیشی فقه‌حکومتی؛
 کارآمدی نظام اسلامی مستلزم حقوقی شدن ساختار فقه حکومتی است
وسائل ـ نسبت فقه الاجتماع به فقه حکومتی این است که فقه الحکومه به بخشی از رفتارها و مناسبات سیاسی می‌پردازد؛ اما این تنظیم می بایست بر روی یک بستر باشد؛ همه فقه ها به فقه الاجتماع نیازمنداند؛ اما فقه الاجتماع به چیزی نیازمند نیست؛ ساختار فقه اگر حقوقی شد، فقه قدرت هماوردی با حقوق پیدا می کند؛ ساختار حقوقی غیر از محتوای حقوقی است؛ محتوای فقهی از شریعت اخذ می شود؛ ولی محتوای حقوقی از تجربه و اندیشه بشری است.
برگزاری دروس فقه سیاست در موسسه لوح و قلم
حجت الاسلام صادقیان خبر داد؛
 برگزاری دروس فقه سیاست در موسسه لوح و قلم
وسائل- مدیر گروه فقه سیاسی موسسه حدیث لوح و قلم، از برگزاری برگزاری کلاسهایی با موضوع فقه سیاست در این مرکز خبر داد و تشکیل کلاس قواعد عمومی فقه حکومتی آیت الله کعبی و خطابات قانونیه حجت الاسلام و المسلمین مقیمی را از جمله این اقدامات دانست.
متابعت از هوای نفس موجب سقوط فقیه از ولایت است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 24 (96-95)
 متابعت از هوای نفس موجب سقوط فقیه از ولایت است
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بحث پیرامون گستره اختیارات حاکم فقیه گفت: در صورت شک نسبت به ولایت حاکم در هر مورد بنا به قاعده ولایت حکم به ثبوت ولایت او می‌شود؛ به عنوان یک دلیل می‌توان گفت حاکمی که دارای اختیار و ولایت است یا معصوم است و یا اگرچه معصوم نیست؛ ولی عدالتی در طول عصمت دارد؛ چون اگر طبق هوی و هوس و منافع شخصی یا گروهی خود حکم کند اساساً از ولایت ساقط است.

کارآمدی نظام اسلامی مستلزم حقوقی شدن ساختار فقه حکومتی است
گزارش تفصیلی چهارمین نشست هم‌اندیشی فقه‌حکومتی؛
 کارآمدی نظام اسلامی مستلزم حقوقی شدن ساختار فقه حکومتی است
1396/11/26
وسائل ـ نسبت فقه الاجتماع به فقه حکومتی این است که فقه الحکومه به بخشی از رفتارها و مناسبات سیاسی می‌پردازد؛ اما این تنظیم می بایست بر روی یک بستر باشد؛ همه فقه ها به فقه الاجتماع نیازمنداند؛ اما فقه الاجتماع به چیزی نیازمند نیست؛ ساختار فقه اگر حقوقی شد، فقه قدرت هماوردی با حقوق پیدا می کند؛ ساختار حقوقی غیر از محتوای حقوقی است؛ محتوای فقهی از شریعت اخذ می شود؛ ولی محتوای حقوقی از تجربه و اندیشه بشری است.
برگزاری دروس فقه سیاست در موسسه لوح و قلم
حجت الاسلام صادقیان خبر داد؛
 برگزاری دروس فقه سیاست در موسسه لوح و قلم
1396/11/24
وسائل- مدیر گروه فقه سیاسی موسسه حدیث لوح و قلم، از برگزاری برگزاری کلاسهایی با موضوع فقه سیاست در این مرکز خبر داد و تشکیل کلاس قواعد عمومی فقه حکومتی آیت الله کعبی و خطابات قانونیه حجت الاسلام و المسلمین مقیمی را از جمله این اقدامات دانست.
متابعت از هوای نفس موجب سقوط فقیه از ولایت است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 24 (96-95)
 متابعت از هوای نفس موجب سقوط فقیه از ولایت است
1396/11/24
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بحث پیرامون گستره اختیارات حاکم فقیه گفت: در صورت شک نسبت به ولایت حاکم در هر مورد بنا به قاعده ولایت حکم به ثبوت ولایت او می‌شود؛ به عنوان یک دلیل می‌توان گفت حاکمی که دارای اختیار و ولایت است یا معصوم است و یا اگرچه معصوم نیست؛ ولی عدالتی در طول عصمت دارد؛ چون اگر طبق هوی و هوس و منافع شخصی یا گروهی خود حکم کند اساساً از ولایت ساقط است.
استناد به مرسله نجاشی جهت اثبات مجازات تکمیلی مشکل است
فقه‌السیاسات/ آیت الله علیدوست/ جلسه 3
 استناد به مرسله نجاشی جهت اثبات مجازات تکمیلی مشکل است
1396/11/24
وسائل ـ آیت الله علیدوست ضمن بررسی ادله مسأله «جواز یا عدم جواز مجازات تکمیلی افزون بر حد یا قصاص»، گفت: تنها سندی که در این زمینه وجود دارد یک روایت مرسله است؛ که ظاهرا مربوط به موردی خاص است و نمی شود از آن حکم کلی استخراج کرد.
تفاوت های فقه سرپرستی، فقه نظام و فقه حکومتی نیازمند تبیین دقیق علمی است
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی:
 تفاوت های فقه سرپرستی، فقه نظام و فقه حکومتی نیازمند تبیین دقیق علمی است
1396/11/24
وسائل ـ آیت‌الله میرباقری گفت: «فقه نظام» فقهی است که توصیف‌ها را عهده‌دار نیست و آن‌ها را به عهده علم می‌گذارد. فقه حکومتی، فقه معطوف به برنامه‌ریزی است. «فقه حکومتی» فقهی است که هم مدل مطلوب می‌دهد، هم وضعیت را شناسایی می‌کند، هم برای حرکت برنامه می‌دهد.
کرسی ترویجی رابطه فرهنگ و سیاست در عصر صفویه
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می کند؛
 کرسی ترویجی رابطه فرهنگ و سیاست در عصر صفویه
1396/11/23
وسائل-کرسی ترویجی رابطه فرهنگ و سیاست در عصر صفویه با ارائه حسین احمدی 25 بهمن ماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود.
هدف اصلی حکومت اسلامی فراهم کردن زمینه تحقق انسانیت است| نسبت سنجی ایمان و دموکراسی در دیدگاه شهید مطهری
حجت‌الاسلام لک‌زایی:
 هدف اصلی حکومت اسلامی فراهم کردن زمینه تحقق انسانیت است| نسبت سنجی ایمان و دموکراسی در دیدگاه شهید مطهری
1396/11/23
وسائل ـ سبت بین ایمان و دموکراسی در اندیشه شهید مطهری روشن می شود در حکومت اسلامی ما نمی توانیم مقلد مباحث دموکراتیک آن گونه که در لیبرال دموکراسی گفته می شود، باشیم؛ حکومت اسلامی حکومتی است که هدف اصلی اش فراهم کردن زمینه تحقق انسانیت است و مسیر انسانیت را فراهم می کند.
پیش فرض‌ عرفی و عقلانی در مسائل توسعه دهنده قواعد فقه سیاسی است
فقه سیاسی/ استاد رضاییان/ جلسه 7
 پیش فرض‌ عرفی و عقلانی در مسائل توسعه دهنده قواعد فقه سیاسی است
1396/11/19
وسائل ـ اصول فقه راه را باز می کند و احتمال جدید را مطرح می کند؛ اصول فقه ابزار و آلی است منتهی برخی از قواعد اصول ما که از متن شریعت گرفته‌ایم، مقدمات آن یک نگاه عرفی و عقلانی یا به اصطلاح عقلی می‌خواهد؛ ولی توسعه آن با خود آیات و فقه باید طی شود و از داخل فقه قاعده استخراج شود.
استعاره وقف درباره حکومت
خلاصه مقاله؛
 استعاره وقف درباره حکومت
1396/11/18
وسائل ـ با انتقال نگاه امانی به حیطه حکومت به عنوان جایگزینی برای نگاه مالکانه، رویکرد برتری‌جویانه بی‌فروع و کمرنگ می‌شود؛ بر اثر نگاه استعاری وقف به حکومت، ساختار وقف و روابط و احکام مترتب بر آن به ساختار نظری حکومت وارد می‌گردد و راه را بر برتری‌طلبی و منفعت‌خواهی شخصی سدّ می‌کند.
تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصول قانون اساسی
معرفی کتاب؛
 تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصول قانون اساسی
1396/11/17
وسائل ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران غنی‌ترین تجربه اجتهادی در حوزه فقه سیاسی و حکومتی بر پایه مکتب اهل‌بیت(ع) است از این‌رو تحلیل مبانی نظام برآمده از قانون اساسی با استناد به منابع فقهی و کلامی امری ضروری به نظر می‌رسد.
کتاب «مقدمه ای بر حکومت اسلامی» بررسی می‌شود
فردا در قم؛
 کتاب «مقدمه ای بر حکومت اسلامی» بررسی می‌شود
1396/11/17
وسائل ـ کتاب «مقدمه ای بر حکومت اسلامی» اثر استاد مرتضی مطهری با حضور کارشناسان فردا در قم نقد و بررسی می‌شود.
سیاست‌ مالی اسلام در جهت تکافل اجتماعی و عدم تجمیع ثروت است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 23 (96-95)
 سیاست‌ مالی اسلام در جهت تکافل اجتماعی و عدم تجمیع ثروت است
1396/11/16
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با بررسی ادلّه روایی اختیارات واسع حاکم اسلامی گفت: سیاست مالی حاکم در اسلام گویا مبتنی بر این منطق است که از تجمیع ثروت در یک نقطه ممانعت شود؛ به این معنا که اگر پول در یک نقطه مثلاً بانک تجمیع شود بی آنکه از آن استفاده شده و وارد چرخه تولید شود لازم است مالیات آن پرداخت شود؛ چنین سیاستی در راستای هدف «تکافل اجتماعی» است؛ هدفی که در جوامع غربی وجود ندارد.
جلوگیری از تعدی و ایجاد نظم در جامعه از اختیارات حاکم است
نظام سیاسی اسلام/ آیت‌الله اراکی/ جلسه 28
 جلوگیری از تعدی و ایجاد نظم در جامعه از اختیارات حاکم است
1396/11/16
وسائل ـ کار قاضی فصل خصومت است و اگر اختیار اجرای حکم را به او بدهند این اختیاری است که حاکم به او می‌دهد وگرنه به ماهو قاضی چنین حقی ندارد. یعنی حاکم می‌تواند این حق را به قاضی یا کسی که مخصوص این کار باشد بدهد.
چالش لیبرالی علیه تجربه ولایت فقیه
یادداشتی از سید جواد طاهایی؛
 چالش لیبرالی علیه تجربه ولایت فقیه
1396/11/16
وسائل ـ چالش اصلی نه در ضعف آگاهی ما از حقانیت عملی ولایت فقیه و نه در شبهات علیه منابع دینی ولایت فقیه، بلکه در ناهمخوانی روح لیبرالی زمانه ما یعنی پارادایم تمدنی لیبرال با خود ایدۀ ولایت فقیه است؛ و علمای روحانی مخالف ولایت فقیه امام نمی‌دانند که مخالفت‌شان از آبشخور لیبرالیزم (نه به مثابه یک ایدئولوژی قرن بیستمی بلکه به مثابه ایدئولوژی حاکم تمدن غربی) سیراب می‌گردد و بنابراین آنها لیبرال‌اند، هرقدر که دروس قدیمه را به خوبی خوانده باشند!
هویت و سیاست هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران
معرفی کتاب؛
 هویت و سیاست هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران
1396/11/16
وسائل ـ نویسنده در این کتاب با نگاهی سازه‌انگارانه و با تمرکز بر هویت انقلابی، اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و مبانی معنایی شکل‌دهنده به آن، به تبیین این سیاست پرداخته است و سعی کرده نشان دهد که هویت انقلابی، اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران که خود حاص مجموعه‌ای از منابع بیناذهنی و ساختارهای معنایی گوناگون است، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های این کشور و همچنین توجیه و مشروع‌سازی این سیاست‌ها به خصوص در مسأله هسته‌ای داشته است.
RSS
1 2 3 4... 81