سیاست
سلسله نشست های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
 نشست تخصصی | انقلاب اسلامی و توسعه علوم سیاسی
وسائل ـ وقوع انقلاب اسلامی تلنگری بر سیطره دانش های سیاسی مدرن با دو رویکرد لیبرالی و سوسیالی ـ مارکسیستی بود؛ و ایدئولوژی انقلاب اسلامی این بود که نه شرقی و نه غربی و مرام آن بازگشت به اصالت اسلامی بود. از این منظر، انقلاب اسلامی، تلاشی در راستای غلبه دادن بعد اسلامی دانش، بر ابعاد دیگر آن بوده است.
معرفی کتاب| ابزارهای فقهی برای گسترش مشارکت سیاسی
 معرفی کتاب| ابزارهای فقهی برای گسترش مشارکت سیاسی
وسائل- مشارکت سیاسی پدیده و رفتاری است که بیشتر نظام های سیاسی در مقام عمل به آن اعتنایی نداشته اند و فقط در مقام تئوری از آن سخن گفته اند؛ اما امروزه شرایط به گونه ای است که صاحبان قدرت سیاسی نمی توانند بدون در نظر گرفتن خواسته ها و مشارکت سیاسی مردم در فرآیند تصمیم گیری، قدرت شان را حفظ کنند.
معرفی مقاله| فقه سیاسی مدلی برای الگوسازی دانش بومی
 معرفی مقاله| فقه سیاسی مدلی برای الگوسازی دانش بومی
وسائل- وام گرفتن از فرهنگ، دانش، ارزش، روش ها و تجارب خاص دیگران، بدون در نظر گرفتن تفاوت بین تمدن ها، جوامع، فرهنگ ها و ارزش های حاکم بر آنان، هم منطقی و عاقلانه نیست، هم نمی تواند به پیشرفتی پویا، اصیل و پایا انجامد.

نشست تخصصی | انقلاب اسلامی و توسعه علوم سیاسی
سلسله نشست های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
 نشست تخصصی | انقلاب اسلامی و توسعه علوم سیاسی
1397/07/23
وسائل ـ وقوع انقلاب اسلامی تلنگری بر سیطره دانش های سیاسی مدرن با دو رویکرد لیبرالی و سوسیالی ـ مارکسیستی بود؛ و ایدئولوژی انقلاب اسلامی این بود که نه شرقی و نه غربی و مرام آن بازگشت به اصالت اسلامی بود. از این منظر، انقلاب اسلامی، تلاشی در راستای غلبه دادن بعد اسلامی دانش، بر ابعاد دیگر آن بوده است.
معرفی کتاب| ابزارهای فقهی برای گسترش مشارکت سیاسی
 معرفی کتاب| ابزارهای فقهی برای گسترش مشارکت سیاسی
1397/07/19
وسائل- مشارکت سیاسی پدیده و رفتاری است که بیشتر نظام های سیاسی در مقام عمل به آن اعتنایی نداشته اند و فقط در مقام تئوری از آن سخن گفته اند؛ اما امروزه شرایط به گونه ای است که صاحبان قدرت سیاسی نمی توانند بدون در نظر گرفتن خواسته ها و مشارکت سیاسی مردم در فرآیند تصمیم گیری، قدرت شان را حفظ کنند.
معرفی مقاله| فقه سیاسی مدلی برای الگوسازی دانش بومی
 معرفی مقاله| فقه سیاسی مدلی برای الگوسازی دانش بومی
1397/07/19
وسائل- وام گرفتن از فرهنگ، دانش، ارزش، روش ها و تجارب خاص دیگران، بدون در نظر گرفتن تفاوت بین تمدن ها، جوامع، فرهنگ ها و ارزش های حاکم بر آنان، هم منطقی و عاقلانه نیست، هم نمی تواند به پیشرفتی پویا، اصیل و پایا انجامد.
فقه سیاسی| آیا مجوزی برای فقیه فقه نظام در جعل مرکب وجود دارد؟
حجت‌الاسلام رضاییان/ جلسه 20
 فقه سیاسی| آیا مجوزی برای فقیه فقه نظام در جعل مرکب وجود دارد؟
1397/07/17
وسائل- حجت الاسلام رضائیان در تبیین دیدگاه مشهور نسبت به باز بودن دست فقیه برای جعل مرکب گفت: مبنای مشهور بر این است که جعل در زمان نبی مکرم (ص) به اتمام رسیده است و دست فقیه فقه نظام برای جعل مرکب جدید باز نیست و باید برگشت کند به عمومات آنچه شارع بیان کرده است.
فقه در بدنه اجرایی کشور ورود نکرده است
حجت الاسلام رهدار:
 فقه در بدنه اجرایی کشور ورود نکرده است
1397/07/01
رئیس موسسه فتوح اندیشه گفت: فقه در بدنه اجرایی کشور ورود نکرده است؛ وقتی ما فقه فضای مجازی، شهرسازی، بیمه، بورس، منابع طبیعی و توریسم نداریم، این یعنی حوزه با حوزه نظام اسلامی بیگانه است، اینکه راجع به فقه هسته‌ای همایش برگزار شود، ولی درس خارج فقه هسته‌ای نداشته باشیم.
ضرورت حضور مؤثر فلسفه سیاسی مبتنی بر حکمت متعالیه در عرصه جامعه
در نشست انقلاب اسلامی و توسعه فلسفه سیاسی عنوان شد؛
 ضرورت حضور مؤثر فلسفه سیاسی مبتنی بر حکمت متعالیه در عرصه جامعه
1397/07/01
لک زایی گفت: با اشاره به نقطه ضعف هایی که در بحث فلسفه علم وجود دارد، تصریح کرد: فقدان ارتباط بین مباحث فلسفه سیاسی و مباحث جامعه از مهمترین نقطه ضعف های ما است که نشان می دهد فیلسوفان سیاسی نیازمند تعاملات بیشتری با جامعه هستند.
نشست تخصصی | انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی
سلسله نشست های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
 نشست تخصصی | انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی
1397/06/22
وسائل ـ مردم سالاری دینی به حکومتی گفته می شود که روش حکمرانی دموکراتیک را به رسمیت شناخته است و می خواهد قوانین و ارزشهای الهی را در عرصه زندگی سیاسی اجتماعی با روش دموکراتیک در جامعه پیاده کند و بنابراین این ایده را می توان به عنوان یک ایده مفهومی غیرمتناقض از آن یاد کرد.
فقه سیاسی| رابطه اکراه با سیاست و تدبیر کلان در قانون‌گذاری و اجرا
حجت‌الاسلام رضاییان/ جلسه 19
 فقه سیاسی| رابطه اکراه با سیاست و تدبیر کلان در قانون‌گذاری و اجرا
1397/06/22
وسائل ـ جعل قانون اصالتا بر اکراه نیست؛ یعنی در موردی که همه اکراه دارند جعل قانونی نمی شود، اما اگر به مرحله ای رسید که ضروری است ولو بقیه اکراه داشته باشند، این کار معقول است، بلکه ضرورت دارد منتهی دیگر اصل نیست؛ لذا در قانون گذاری اصل بر عدم اکراه است، اما در اراده و اجرا اصل بر اکراه است.
فقه سیاسی| بررسی جاِیز بودن پیوند عضو و اختیارات حاکم
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه29 (97-96)
 فقه سیاسی| بررسی جاِیز بودن پیوند عضو و اختیارات حاکم
1397/06/22
وسائل ـ شرع بین حیات نباتی و روحانی فرق می گذارد، مثل جنین که تا قبل از 4 ماهگی حیات جسمانی دارد؛ ولی حیات روحانی ندارد یا در مرگ مغزی که دیگر رشدندارد، ولی حیات روحانی دارد، از این‌رو می‌توان عضو مقطوعه را قبل از اینکه سرد شود و عنوان میته بر آن صدق کند پیوند زد.
نشست «مبانی مدیریت اسلامی؛ محتوایی و روشی» برگزار می‌شود
از سوی مؤسسه مفتاح؛
 نشست «مبانی مدیریت اسلامی؛ محتوایی و روشی» برگزار می‌شود
1397/06/22
وسائل ـ درس خارج فقه نظام‌های اسلامی با موضوع «مبانی مدیریت اسلامی؛ محتوایی و روشی» به همت مؤسسه علوم اسلامی و مطالعات اجتماعی مفتاح، برگزار می‌شود.
نشست تخصصی| انقلاب اسلامی و توسعه فقه سیاسی
سلسله نشست های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
 نشست تخصصی| انقلاب اسلامی و توسعه فقه سیاسی
1397/06/20
وسائل ـ فقه ما در چهل سال گذشته از حیث مسائل، سطح انتظار، روش شناسی، کتب نگاشته شده، مراکز پژوهشی و آموزشی، مقالات و پایان نامه های علمی، دوره های دانشگاهی، تعدد نظریه های فقه سیاسی، موضوع شناسی تخصصی و از حیث های متعدد دیگر توسعه داشته است.
سکولاریسم تبیین‌های غیردینی را به جای تبیین‌های دینی می‌نشاند
در برنامه زاویه مطرح شد؛
 سکولاریسم تبیین‌های غیردینی را به جای تبیین‌های دینی می‌نشاند
1397/06/19
وسائل ـ حجت الاسلام علیرضا پیروزمند گفت: سکولاریسم در غرب دارای یک مبانی است که وقتی وارد حوزه و جامعه اسلامی و به‌ویژه حوزه و علی‌الخصوص فقه می‌شویم باید توجه کنیم به آن مبانی و اینکه آیا این مبانی آنجا هست که این واژه را به کار می‌بریم یا خیر؟
کتاب «آخوند خراسانی و حکومت اسلامی» منتشر شد
معرفی کتاب؛
 کتاب «آخوند خراسانی و حکومت اسلامی» منتشر شد
1397/06/19
وسائل ـ کتاب «آخوند خراسانی و حکومت اسلامی» حاوی دو مناظره میان اکبر ثبوت، پژوهشگر تاریخ و فلسفه اسلامی و حمید پارسانیا، پژوهشگر و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به زیور طبع آراسته شد.
فقه حزب|بررسی ملاک مراجعه به عرف در موضوع شناسی فقهی
حجت‌الاسلام نعیمیان تبیین کرد/ بخش 5
 فقه حزب|بررسی ملاک مراجعه به عرف در موضوع شناسی فقهی
1397/06/19
وسائل ـ مرحوم نراقی فرمودند: هر آنچه که شارع متعال یا شریعت عهده دار شده است باید از زبان شارع آن را کشف کرد و در واقع تلقی شرعی باید به دست گرفت و این امر محدود به موضوعات مخترعه نمی شود؛ یعنی همان موضوعات عرفی نیز که مد نظر شارع قرار گرفته اند ممکن است تغییراتی در آنها ایجاد شده باشد یا در مد نظر شارع موضوعات با ویژگی خاصی باشد و مطلق موضوعاتی که در زبان عرف قرار گرفته اند مد نظر نباشند و توسعه و تضییق محتوایی در واژگان رخ داده باشد.
معرفی کتاب | گونه شناسی رفتار سیاسی مراجع تقلید شیعه
 معرفی کتاب | گونه شناسی رفتار سیاسی مراجع تقلید شیعه
1397/06/05
وسائل ـ موضوع کتاب گونه شناسی رفتار سیاسی مراجع تقلید شیعه، سرگذشت نامه ای از روحانیون مبارز شیعه و فعالیت های سیاسی آنها در سال های 1332 تا 1357 هـ . ش است. مباحث این کتاب در دو بخش کلی "کلیات مفهومی و تاریخی" و "ارزیابی گونه های رفتار سیاسی مراجع تقلید شیعه" تدوین شده است.
RSS
1 2 3 4... 96