حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 35 (96-95)
 بررسی گستره اختیارات حاکم اسلامی در جامعه
وسائل ـ از مفاد آیات قرآن استفاده می‌شود که پیامبر خدا(ص) و اهل بیت(ع) به مثابه پدران جامعه اسلامی هستند؛ پدر گرچه نمی‌تواند ملکیّت فرزند را نقض کند؛ اما در صورت محجوریت فرزند می‌تواند در ملک او تصرف کند، حال جای این پرسش است که اِعمال چنین ولایتی از سوی پدر به چه ملاکی است؟ آیا اِعمال این ولایت به خاطر تخصیص ادلّه ملکیّت است؟ به این معنا که ادلّه ملکیّت به ادلّه ولایت پدر تخصیص می‌خورد؛ یا اینکه این مقام، مقام تزاحم میان دو دسته ادلّه است؟
نظام سیاسی اسلام| اقامه عدالت و جمع کردن بساط تبعیض بر حاکمان اسلامی واجب است
آیت‌الله اراکی/ جلسه 36
 نظام سیاسی اسلام| اقامه عدالت و جمع کردن بساط تبعیض بر حاکمان اسلامی واجب است
وسائل ـ ما نمی‌گوییم همه یک رنگ و یک شکل باشند و همه از لحاظ توانایی اقتصادی در یک سطح باشند؛ اما نباید طوری باشد که جامعه تبدیل به جامعۀ سیران و گرسنگان شود؛ به یک جمع، سیری بیش از حد و به یک جمع دیگر گرسنگی بیش از حد برسد، وظیفۀ عالمان هم این است که برخیزند و این وضعیت را اصلاح کنند.
فقه فن آوری | هنوز آداب فقهی برای استفاده از فضای مجازی نداریم
حجت الاسلام شهریاری/ 2
 فقه فن آوری | هنوز آداب فقهی برای استفاده از فضای مجازی نداریم
وسائل ـ حجت‌الاسلام‌ شهریاری گفت: اگر امروزه دروغ پردازی در جامعه ما گسترش یافته است، به خاطر آن است که فناوری رسانه‌ پیشرفت کرده است اما ما هنوز آداب فقهی برای استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را نداریم.

بررسی گستره اختیارات حاکم اسلامی در جامعه
حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 35 (96-95)
 بررسی گستره اختیارات حاکم اسلامی در جامعه
1397/02/02
وسائل ـ از مفاد آیات قرآن استفاده می‌شود که پیامبر خدا(ص) و اهل بیت(ع) به مثابه پدران جامعه اسلامی هستند؛ پدر گرچه نمی‌تواند ملکیّت فرزند را نقض کند؛ اما در صورت محجوریت فرزند می‌تواند در ملک او تصرف کند، حال جای این پرسش است که اِعمال چنین ولایتی از سوی پدر به چه ملاکی است؟ آیا اِعمال این ولایت به خاطر تخصیص ادلّه ملکیّت است؟ به این معنا که ادلّه ملکیّت به ادلّه ولایت پدر تخصیص می‌خورد؛ یا اینکه این مقام، مقام تزاحم میان دو دسته ادلّه است؟
یادداشت| موسیقی؛ میانه‌ی لهو و موعظه
یادداشتی کوتاه در مواجهه فقها با مقوله غنا
 یادداشت| موسیقی؛ میانه‌ی لهو و موعظه
1397/02/02
وسائل ـ جدال میان موسیقی و روحانیت گویی پایانی ندارد. بعد از این‌که ماجرای برگزاری کنسرت‌های موسیقی نقل محافل بود و پای برخی از مراجع را نیز به ماجرا کشاند، این بار طلبه‌‌ی جوانی، علیه کنسرت موسیقی اقدامی انجام داده و آتش مواجهه روحانیت و موسیقی را بار دیگر افروخته کرده است.
نظام سیاسی اسلام| اقامه عدالت و جمع کردن بساط تبعیض بر حاکمان اسلامی واجب است
آیت‌الله اراکی/ جلسه 36
 نظام سیاسی اسلام| اقامه عدالت و جمع کردن بساط تبعیض بر حاکمان اسلامی واجب است
1397/02/02
وسائل ـ ما نمی‌گوییم همه یک رنگ و یک شکل باشند و همه از لحاظ توانایی اقتصادی در یک سطح باشند؛ اما نباید طوری باشد که جامعه تبدیل به جامعۀ سیران و گرسنگان شود؛ به یک جمع، سیری بیش از حد و به یک جمع دیگر گرسنگی بیش از حد برسد، وظیفۀ عالمان هم این است که برخیزند و این وضعیت را اصلاح کنند.
فقه فن آوری | هنوز آداب فقهی برای استفاده از فضای مجازی نداریم
حجت الاسلام شهریاری/ 2
 فقه فن آوری | هنوز آداب فقهی برای استفاده از فضای مجازی نداریم
1397/02/02
وسائل ـ حجت‌الاسلام‌ شهریاری گفت: اگر امروزه دروغ پردازی در جامعه ما گسترش یافته است، به خاطر آن است که فناوری رسانه‌ پیشرفت کرده است اما ما هنوز آداب فقهی برای استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را نداریم.
فقه رسانه| اسراف در خرید لوازم و افزایش شهوات جنسی از تبعات مدگرایی غربی است
استاد رفعتی نایینی / 24
 فقه رسانه| اسراف در خرید لوازم و افزایش شهوات جنسی از تبعات مدگرایی غربی است
1397/02/02
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در بیست و چهارمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: یکی از پیامدهای ملموس مدگرایی در جامعه، اسراف است که تصور می کنند باید کالای جدید اعم از لباس و غیره تهیه شود تا بتوانند همگام با مد حرکت کنند و تبعات زیادی در جامعه ایجاد خواهد کرد و فرهنگ مصرف گرایی نیز گسترش می یابد.
فقه الاجتماع| نظریّات اصولی حوزه اجتهاد را به واقعیّات اجتماعی نزدیک‌تر می‌کند
آیت الله مبلغی / 77
 فقه الاجتماع| نظریّات اصولی حوزه اجتهاد را به واقعیّات اجتماعی نزدیک‌تر می‌کند
1397/02/01
وسائل ـ آیت الله مبلغی ضرروت گام برداشتن حوزه اجتهاد به سمت نظریّات اصولی گفت: ما قبول داریم ممکن است در استنباط حکم از خداوند به خطاء برویم، لذا باید مبحثی تحت عنوان کارکرد حکم در اصول گشوده شود و چون این مباحث در اصول مطرح نشده‌اند، عالم اجتهاد با واقعیّت‌های اجتماعی فاصله گرفته است.
فقه سیاسی| حاکم اسلامی به مثابه پدر امّت است
حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 34 (96-95)
 فقه سیاسی| حاکم اسلامی به مثابه پدر امّت است
1397/02/01
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با استناد به آیه کریمه «النَّبِیُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُم‏» حاکم اسلامی را به مثابه پدر امت اسلامی دانست و گفت: ولایت او بر آحاد شهروندان جامعه همچون ولایت پدر بر فرزندان بوده و اراده او در همه اموری که منطبق بر مصلحت جامعه است، مقدّم است.
نظام سیاسی اسلام| بررسی دلالت خطبه بر لزوم فقاهت حاکم اسلامی
آیت‌الله اراکی/ جلسه 36
 نظام سیاسی اسلام| بررسی دلالت خطبه بر لزوم فقاهت حاکم اسلامی
1397/02/01
وسائل ـ استاد خارج فقه حوزه علمیه قم در سی و ششمین جلسه درس خارج فقه ولایت فقیه خود به بررسی ششمین روایت از مجموعه روایات دال بر شرطیت فقاهت در ولایت امر پرداخت.
قواعد فقهی| هویت حکومت دینی در گرو عدالت و معنویت است
آیت الله خاتمی/ جلسه 57
 قواعد فقهی| هویت حکومت دینی در گرو عدالت و معنویت است
1397/02/01
وسائل- آیت الله خاتمی در خصوص قاعده عدل و انصاف گفت: فقهاء این قاعده را معمولا در عرصه زندگی محدود اجتماعی مد نظر قرار داده اند اما ملاک و دلیل آن عمومیت دارد. البته در عرصه حکومت کاربرد بیشتری دارد که از مجموعه ادله که ارائه خواهد شد، این به دست می آید که روح حکومت دینی، عدالت است به این بیان که اگر معنویت و عدالت را از حکومت دینی بگیریم؛ حکومت دینی بی هویت خواهد شد.
ولایت فقیه| تبیین دیدگاه مرحوم نائینی درباره مشروطه
آیت الله علم الهدی/ جلسه 3
 ولایت فقیه| تبیین دیدگاه مرحوم نائینی درباره مشروطه
1397/01/30
وسائل- آیت الله علم الهدی به دیدگاه مرحوم نائینی درباره مشروطه اشاره کرد و گفت: مرحوم نائینی در کتاب تنبیه الامّه در ابتدا سه مقدّمه شرعی را برای قضیه مشروطه مطرح می‌نماید و در پایان اینگونه نتیجه می گیرد که هنگامی که در حکومت قاجار سه غصب صورت گرفته است و مشروطه که در آن یک غصب است و اگر بتوانیم حکومت را از سه غصب منتقل کنیم به یک غصب، بهتر است لذا مشروطه را نه به عنوان حکومتی کاملاً حق، بلکه بهتر از استبداد تلقّی می نماید.
فقه سیاسی| لازمه عدالت و اعلمیت ولی فقیه عصمت نسبی است
حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 33 (96-95)
 فقه سیاسی| لازمه عدالت و اعلمیت ولی فقیه عصمت نسبی است
1397/01/29
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بحث پیرامون ادلّه قرآنی اختیار فراگیر حاکم اسلامی گفت: از آنجا که حاکم فقیه وظایفی به گستردگی وظایف امام معصوم دارد و کارکردها یکسان است، گستره اختیارات او نیز می‌باید همچون امام معصوم فراگیر باشد؛ در عین حال که ولی فقیه دارای دارای علم و عدالت است و این دو وصف اگرچه برای فقیه مانند معصوم مطلق نیست؛ اما عدالت، مانع او از پیروی از نفسانیات می شود و علم او نیز اجتهادی و در حد خود حجّت است.
فقه رسانه| مدگرایی غربی دروازه بی دینی و بی بندباری است
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 23
 فقه رسانه| مدگرایی غربی دروازه بی دینی و بی بندباری است
1397/01/29
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در بیست و سومین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: مدگرایی غربی، نحوه پوشش و آرایشی است که از غرب وارد شده باشد و پیامدش همان تهی شدن جوان مدگرا از هویت خودش می باشد که از هویت ملی و دینی تهی می شود و اسلام آن را قبول ندارد و حرام است.
حدود و ثغور آزادی مذاهب اسلامی در قانونی اساسی
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل دوازدهم(بخش 1)
 حدود و ثغور آزادی مذاهب اسلامی در قانونی اساسی
1397/01/29
وسائل ـ اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
ولایت فقیه| ادله روایی بر مدیریت مردان
آیت الله مقتدایی/ 107
 ولایت فقیه| ادله روایی بر مدیریت مردان
1397/01/29
وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت امیر مؤمنان در خصوص اینکه تدبیر امور خانه با مرد است و او رئیس خانه است و زن تابع است پس اگر بر عکس باشد و زن امور را تدبیر کند و مرد تابع باشد ملعون است گفت: اگر مصداق روایت این گونه بیان شده است و تدبیر زن برای امور خانه سبب ملعون شدن است قطعاً سپردن امور جامعه به زن به طریق اولی ممنوع است.
فقه ربا| هیچ اختلاف نظری در حرمت ربا نیست
آیت‌‌الله سبحانی/جلسه 25:
 فقه ربا| هیچ اختلاف نظری در حرمت ربا نیست
1397/01/28
وسائل- ظاهراً حرمت ربا از ضروریات فقه است، البته فرق است بین ضروریات فقه و بین ضروریات مذهب و ضروریات اسلام.
RSS
1 2 3 4... 178