خارج فقه جهاد/ آیت الله کعبی/ جلسه 52
 جایگاه جهاد در نامه های پیامبر گرامی اسلام
وسائل-بخشی از سیره پیامبر اکرم(ص) شامل مکاتبات آن حضرت به روم و ایران است. این نامه ها در موضوع جهاد با کفار قابل بحث است که آیا مخاطب رسول گرامی اسلام، کفر به ما هو کفر است، یا حکومت های طاغوتی است. به نظر می رسد از مکاتبات، به دست می آید مخاطب طاغوت است.
بررسی ربوی بودن معامله گوشت با حیوان زنده
ربا/ آیت‌‌الله جعفر سبحانی/جلسه 15:
 بررسی ربوی بودن معامله گوشت با حیوان زنده
وسائل_حرمت بیع لحم و حیوان زنده از باب ربا نیست؛ زیرا یک طرف لحم، وطرف دیگر مشاهد است، بلکه حرمت شان بخاطر نص و تعبد است.
مالیات به وضع درآمد مردم وابسته است
فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 29 و 30
 مالیات به وضع درآمد مردم وابسته است
رسائل _ خط مشی های دولت که با مالیات گرفتن تحقق می یابد به سیاست مالی معروف است. یا گفته اند که سیاست مالی به سیاستی گفته می شود که به تنظیم تاثیر مالیات بر سیاست های اقتصادی می پردازد.

جایگاه جهاد در نامه های پیامبر گرامی اسلام
خارج فقه جهاد/ آیت الله کعبی/ جلسه 52
 جایگاه جهاد در نامه های پیامبر گرامی اسلام
1396/11/28
وسائل-بخشی از سیره پیامبر اکرم(ص) شامل مکاتبات آن حضرت به روم و ایران است. این نامه ها در موضوع جهاد با کفار قابل بحث است که آیا مخاطب رسول گرامی اسلام، کفر به ما هو کفر است، یا حکومت های طاغوتی است. به نظر می رسد از مکاتبات، به دست می آید مخاطب طاغوت است.
بررسی ربوی بودن معامله گوشت با حیوان زنده
ربا/ آیت‌‌الله جعفر سبحانی/جلسه 15:
 بررسی ربوی بودن معامله گوشت با حیوان زنده
1396/11/28
وسائل_حرمت بیع لحم و حیوان زنده از باب ربا نیست؛ زیرا یک طرف لحم، وطرف دیگر مشاهد است، بلکه حرمت شان بخاطر نص و تعبد است.
مالیات به وضع درآمد مردم وابسته است
فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 29 و 30
 مالیات به وضع درآمد مردم وابسته است
1396/11/28
رسائل _ خط مشی های دولت که با مالیات گرفتن تحقق می یابد به سیاست مالی معروف است. یا گفته اند که سیاست مالی به سیاستی گفته می شود که به تنظیم تاثیر مالیات بر سیاست های اقتصادی می پردازد.
بررسی صور مختلف ارتداد یکی از زوجین
درس خارج فقه نکاح، آیت الله جوادی آملی/ جلسه96
 بررسی صور مختلف ارتداد یکی از زوجین
1396/11/26
وسائل ـ حضرت آیت الله جوادی آملی ضمن تبیین صورت‌های مختلف در مسأله ارتداد یکی از زوجین، گفت: یک وقت کسی از همان اول مسیحی یا یهودی بود؛ در این صورت مرد بنا به فتوای برخی می‌تواند با او ازدواج کند، اما ارتداد بدتر از کفر ابتدایی است و احکام در این زمینه تفاوت دارد.
جواز تصرف در مالی که از قاضی جور به متحاکم می‌رسد
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه34
 جواز تصرف در مالی که از قاضی جور به متحاکم می‌رسد
1396/11/25
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی فروعات مراجعه به قاضی جائر گفت: در جایی که رجوع به قاضی جور جایز باشد اما تصرف در مالی که توسط او به متحاکم می رسد جایز نباشد، یک استثناء وجود دارد و آن قاعده الزام است.
بررسی دلالت آیه 104 سوره آل عمران بر کفایی بودن وجوب امر به معروف
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه91 و 92
 بررسی دلالت آیه 104 سوره آل عمران بر کفایی بودن وجوب امر به معروف
1396/11/25
وسائل- مراد از وجوب کفایی این است که با اقدام عده ای به امر و نهی ، این فریضه امتثال شود و از عهده دیگران ساقط شود،ولی این به معنای مراد بعضی یعنی تحقق غرض نمی باشد زیرا این معنی یعنی با انتفاء موضوع و تحقق غرض امری وجود ندارد که این معنا، مشترک بین واجب عینی و کفایی می باشد و انحصار به واجب کفایی ندارد.
روایت سدیر بن حکیم بر لزوم شجاعت ولی فقیه دلالت دارد
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی/ جلسه 93
 روایت سدیر بن حکیم بر لزوم شجاعت ولی فقیه دلالت دارد
1396/11/25
وسائل ـ آیت الله مقتدایی در اثبات شرط شجاعت ولی فقیه با ادله روایی گفت: با توجه به عبارت «حُسْنُ الْوِلَایَةِ عَلَى مَنْ یَلِی» در روایت سدیر بن حکیم، اگر ولی فقیه بخواهد حسن ولایت داشته باشد، باید آن چه مورد احتیاج است، انجام دهد و آن چه باید دفع شود، بلا شک باید با قدرت دفع نماید که این مساله نیازمند شجاعتی است تا بتواند حسن ولایت داشته باشد.
بازتاب های منفی اقدامات تعلیم و تربیتی | ارشاد تکلیف نیست
درس خارج فقه تربیت آیت الله اعرافی| جلسه 5
 بازتاب های منفی اقدامات تعلیم و تربیتی | ارشاد تکلیف نیست
1396/11/25
وسائل ـ آیت الله اعرافی پنجمین در جلسه درس خارج فقه تربیت گفت:اگر فرد یقین دارد گفتن او اثر معکوس دارد، در اینجا حکم عقل وجود دارد که ارشاد را انجام ندهد و اقدام تربیتی تکلیف نیست
نفی مدخلیت شرط عدم ضرر در وجوب امر به معروف مرتبط با مسائل اساسی جامعه
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 184
 نفی مدخلیت شرط عدم ضرر در وجوب امر به معروف مرتبط با مسائل اساسی جامعه
1396/11/25
وسائل- فقهای عظام از جمله مرحوم امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله فرموده‌اند، «عدم ضرر» در مواردی شرط وجوب امربه‌معروف است که معروف از عزائم امور نباشد، و الا تزاحم می‌شود و بنابر اهمیت و اولویت معروف می توان حکم به وجوب حتی با وجود ضرر نمود.
بررسی ادله حرمت پیام رسانه ای مقارن با فحش
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی | جلسه 17
 بررسی ادله حرمت پیام رسانه ای مقارن با فحش
1396/11/25
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در هفدهمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: مهم ترین دلیل بر حرمت پیام مقارن با فحش در رسانه، روایات است که از لحاظ تعداد فراوان است و می توان گفت متواتر معنوی است ولی متواتر لفظی نیست و در مرتبه پایین تر تواتر اجمالی دارد.
ولایت اذنی در اندیشه شیخ انصاری همان ولایت عامه فقیه است
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله علم الهدی/ جلسه 84 (96-95)
 ولایت اذنی در اندیشه شیخ انصاری همان ولایت عامه فقیه است
1396/11/25
وسائل- آیت الله علم الهدی در تحلیل کلام شیخ پیرامون ولایت فقیه در بحث شروط متعاقدین مکاسب گفت: ولایت اذنی که مرحوم شیخ آن را پذیرفته است همان ولایت عامه است؛ زیرا نمی شود گفت ولی فقیه ولایت اذنی دارد اما ولایت بالمباشره ندارد و این همان اشکالی بود که مرحوم ایروانی بر شیخ وارد دانسته بود.
قدرت در کنار امانتداری از شروط لازم ولی فقیه است
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی/ جلسه 92
 قدرت در کنار امانتداری از شروط لازم ولی فقیه است
1396/11/24
وسائل ـ آیت الله مقتدایی با اشاره به تفاوت مسأله ولایت با مسئولیتهای کوچک گفت: ولایت فقیه شجاعت و قدرت بالایی می خواهد که هم با دشمنان و مخالفت ها مقابله کند و هم مواظبت داشته باشد که مصالح جامعه با دقت پیاده شود، بنابراین یکی از شرائط، شجاعت و قدرت نفسانی است که بتواند اجتماع امت اسلامی را از جهات مختلف نظامی، معیشتی، فرهنگی و امثال آن اداره کند.
متابعت از هوای نفس موجب سقوط فقیه از ولایت است
فقه سیاسی/ استاد ایزدهی/ جلسه 24 (96-95)
 متابعت از هوای نفس موجب سقوط فقیه از ولایت است
1396/11/24
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بحث پیرامون گستره اختیارات حاکم فقیه گفت: در صورت شک نسبت به ولایت حاکم در هر مورد بنا به قاعده ولایت حکم به ثبوت ولایت او می‌شود؛ به عنوان یک دلیل می‌توان گفت حاکمی که دارای اختیار و ولایت است یا معصوم است و یا اگرچه معصوم نیست؛ ولی عدالتی در طول عصمت دارد؛ چون اگر طبق هوی و هوس و منافع شخصی یا گروهی خود حکم کند اساساً از ولایت ساقط است.
بیان ترویجی مظلوم فقط در حیطه مورد ظلم صحیح است
درس خارج فقه فرهنگ آیت الله محسن اراکی/ جلسه 8
 بیان ترویجی مظلوم فقط در حیطه مورد ظلم صحیح است
1396/11/24
پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی، دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب در هشتمین جلسه درس خارج فقه فرهنگ اسلامی گفت: در بیان ترویجی هنجارساز به آیه «لایحب الله الجهر بالسوء» تمسک کردیم که مطلق البیان از این عبارت «من القول» فهمیده می شود که با توجه به مناسبت حکم و موضوع است و از کلمه «جهر» در آیه شریفه، مطلق الجهر فهمیده می شود.
نمایش ناهنجاریها  بدون تقبیح آن در رسانه ها اشاعه ناهنجاری است.
درس خارج فقه رسانه استاد رفعتی / جلسه 16
 نمایش ناهنجاریها بدون تقبیح آن در رسانه ها اشاعه ناهنجاری است.
1396/11/24
پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی در شانزدهمین جلسه درس خارج فقه رسانه گفت: آنچه به نمایش می گذارند اگر به قصد تقبیح باشد اشکالی ندارد مانند این که منبری می گوید اگر این کلمه از دهان شما نسبت به برادر دینی خارج شود حرام است. اما اگر عمل قبیح در رسانه نمایش داده شود و هیچ تقبیحی صورت نگیرد مصداق حرام است.
RSS
1 2 3 4... 167