خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 226
 مراتب امر به معروف| بررسی ابعاد امر به معروف و نهی از منکر قلبی
وسائل- امر به معروف قلبی یعنی اعتقاد داشته باشد آن کار که دارد ترک می شود واجب است یا آن کاری که در حال انجام است حرام است مثلا اگر شخصی غیبت می‌کند مرحله‌ی اولی این است که اعتقاد داشته باشد در قلبش که غیبت حرام است و یا اگر نماز را دارد ترک می‌کند اعتقاد در قلبش داشته باشد که این نماز واجب است
جهاد| بررسی دلالت روایت دعائم الاسلام بر جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 94
 جهاد| بررسی دلالت روایت دعائم الاسلام بر جهاد ابتدایی در عصر غیبت
وسائل- وجه ترک جهاد و تقدیم حج بر جهاد از سوی امام سجاد(ع) در روایت دعائم الاسلام این است که کسانی که در راس حکومت بودند و امر جهاد را به دست داشتند جائر بودند. یعنی تا زمانی که صفات مورد اشاره برای حاکم اسلامی در مسئولین حکومت نباشد انجام حج بر اقامه جهاد اولویت دارد و حتی جهاد در معیت این گروه جائر حرام نیز شمرده می شود.
فقه رسانه | رسانه باید جامعه را اسلامی کند تا به تمدن اسلامی دست یابیم
استاد رفعتی نایینی/ 46
 فقه رسانه | رسانه باید جامعه را اسلامی کند تا به تمدن اسلامی دست یابیم
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی گفت: یکی از کارکردهای مذموم رسانه ها که اکثر رسانه های غربی و غیر شرعی در اهداف خود دارند این است که جامعه را سرگرم کنند که اصلاً فکر نکنند حتی یکی از اهداف پخش مسابقات ورزشی برای این است که در مسائل سیاسی فکر نکنند زیرا زمانی که جوان در مسائل سیاسی تفکر کند، برای حاکمان دردسر درست می کند برای همین یکی از مأموریت های رسانه، تخدیر و خام کردن جامعه است.

مراتب امر به معروف| بررسی ابعاد امر به معروف و نهی از منکر قلبی
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 226
 مراتب امر به معروف| بررسی ابعاد امر به معروف و نهی از منکر قلبی
1397/06/25
وسائل- امر به معروف قلبی یعنی اعتقاد داشته باشد آن کار که دارد ترک می شود واجب است یا آن کاری که در حال انجام است حرام است مثلا اگر شخصی غیبت می‌کند مرحله‌ی اولی این است که اعتقاد داشته باشد در قلبش که غیبت حرام است و یا اگر نماز را دارد ترک می‌کند اعتقاد در قلبش داشته باشد که این نماز واجب است
جهاد| بررسی دلالت روایت دعائم الاسلام بر جهاد ابتدایی در عصر غیبت
آیت الله کعبی/ جلسه 94
 جهاد| بررسی دلالت روایت دعائم الاسلام بر جهاد ابتدایی در عصر غیبت
1397/06/24
وسائل- وجه ترک جهاد و تقدیم حج بر جهاد از سوی امام سجاد(ع) در روایت دعائم الاسلام این است که کسانی که در راس حکومت بودند و امر جهاد را به دست داشتند جائر بودند. یعنی تا زمانی که صفات مورد اشاره برای حاکم اسلامی در مسئولین حکومت نباشد انجام حج بر اقامه جهاد اولویت دارد و حتی جهاد در معیت این گروه جائر حرام نیز شمرده می شود.
فقه رسانه | رسانه باید جامعه را اسلامی کند تا به تمدن اسلامی دست یابیم
استاد رفعتی نایینی/ 46
 فقه رسانه | رسانه باید جامعه را اسلامی کند تا به تمدن اسلامی دست یابیم
1397/06/24
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین رفعتی نائینی گفت: یکی از کارکردهای مذموم رسانه ها که اکثر رسانه های غربی و غیر شرعی در اهداف خود دارند این است که جامعه را سرگرم کنند که اصلاً فکر نکنند حتی یکی از اهداف پخش مسابقات ورزشی برای این است که در مسائل سیاسی فکر نکنند زیرا زمانی که جوان در مسائل سیاسی تفکر کند، برای حاکمان دردسر درست می کند برای همین یکی از مأموریت های رسانه، تخدیر و خام کردن جامعه است.
بررسی انواع و مراتب امر به معروف و نهی از منکر
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 225
 بررسی انواع و مراتب امر به معروف و نهی از منکر
1397/06/22
وسائل-مشهور فقها قائلند که بین انواع ثلاثه امر به معروف ترتب وجود دارد به این معنا که اگر شرایط برای امر به معروف قلبی فراهم بود وظیفه‌ی ما انجام آن امر به معروف و نهی از منکر قلبی است و وقتی می‌توانیم به نوع دوم که لسانی هست منتقل بشویم که آن نوع اول به جمیع اصنافه المندرجه تحته شرایط را نداشته باشد اما اگر احتمال می‌دهیم با ترش رویی کردن، بی‌اعتنایی کردن یا سر برگرداندن،‌ بدون این که حرفی به او بزنیم اگر با این کارها آن مرتدع می‌شود از آن محرمی که دارد انجام می‌دهد یا فاعل می‌شود نسبت به آن واجبی که دارد ترک می‌کند حق نداریم به او بگوییم با کلام به او چیزی بگوییم.
فقه تربیت| تطور در خلقت یکی از مظاهر شگفت‌انگیز خلقت است
آیت الله اعرافی/ 27
 فقه تربیت| تطور در خلقت یکی از مظاهر شگفت‌انگیز خلقت است
1397/06/22
وسائل ـ آیت الله اعرافی گفت: خلقت در آیه 14 سوره نوح به تنوع خلقت و تجلیات گوناگون و چهره‌های متنوع به‌ عنوان یک پدیده شگفت ‌انگیز از عالم خلقت اشاره ‌شده است که این تنوع و تکثر و تجلیات گوناگون یک پدیده ویژه‌ای در این عالم است یعنی شکوهی در خلق چندگونه و با چهره‌های گوناگون، شرایط مختلف و تابلوهای متنوع هست و شما آن تجلی شگفت ‌انگیز، گوناگون و متنوع را می‌بینید.
جهاد| دلالت روایت علی بن ابراهیم بر مطلق جهاد اعم از دفاعی و ابتدایی است
آیت الله کعبی/ جلسه 93
 جهاد| دلالت روایت علی بن ابراهیم بر مطلق جهاد اعم از دفاعی و ابتدایی است
1397/06/22
وسائل- برخی علما ذکر کرده اند که سیوف ذکر شده روایت علی بن ابراهیم ممکن است مخصوص جهاد دفاعی باشد یعنی اگر مشرکین یا اهل ذمه بر مسلمانان هجوم کنند، آن زمان جهاد دفاعی واجب می شود، نه جهاد ابتدایی. و منظور از «شاهره»، یعنی اینکه در دفاع، باید برافراشته شود اما جواب روشن است که حدیث عام است و غیر مخصص و وجهی برای تخصیص آن به دفاع وجود ندارد.
فقه بانکداری| در باب محاسبه بین استقراض حاکم شرع و قرض دادن مکلف صاحب مال نیست
استاد ملکی ابرده/جلسه ۸۳ و ۸۴
 فقه بانکداری| در باب محاسبه بین استقراض حاکم شرع و قرض دادن مکلف صاحب مال نیست
1397/06/22
وسائل – حجة الاسلام ملکی ابرده بعد از بررسی و بیان نظر مختار در مساله «تعجیل در زکات قبل از حلول وقت» به ادامه بررسی این اشکال پرداخت: اگر یسر زکاتی یا یسر طبیعی برای آخذ زکات، در روز موعود موجود باشد، چگونه این زکات مستحب به جای زکات واجب قرار بگیرد؟
فقه الاقتصاد | لزوم توجه دولت ها و حکومت ها به تجارت بین الملل
استاد غرویان / جلسه ۴8 و 49 و 50
 فقه الاقتصاد | لزوم توجه دولت ها و حکومت ها به تجارت بین الملل
1397/06/22
وسائل_ حجة الاسلام غرویان در ادامه بحث«تجارت بین الملل» در ابتدای درس بعد از مطرح کردن روایات اقتصادی به سوالی پیرامون «فرابورس» پرداخت.
معرفی کتاب|کتاب اسداءالرغاب در بین کتب دیگر در باب حجاب امتیازی ویژه دارد
 معرفی کتاب|کتاب اسداءالرغاب در بین کتب دیگر در باب حجاب امتیازی ویژه دارد
1397/06/22
وسائل- کتاب اسداء الرغاب که نام کامل آن «إسداء الرغاب بکشف الحجاب عن وجه السّنة و الکتاب، بإثبات وجوب التستّر علی النّساء و الاحتجاب» است را به جرأت می توان یکی از بهترین تألیفات فقیهان امامی درباره حجاب و لزوم پوشش بر بانوان دانست. از ویژگی‌های منحصر به فرد این کتاب علاوه بر نبوغ فقهی نویسنده و تتبع تحسین برانگیز آن، تسلط فوق العاده نویسنده به اشعار و ادبیات عرب است. بر این اساس نویسنده همچنان‌که توانسته متن اصلی کتاب را با واژگان مسجع و تشبیهات و استعارهای فراوان زیبا جلو نماید، توانسته است که برای اثبات دیدگاه‌های خود درباره معنای الفاظ یا هیئات به شواهد متعدد شعر جاهلی یا صدر اسلام استناد نماید.
فقه سیاسی| رابطه اکراه با سیاست و تدبیر کلان در قانون‌گذاری و اجرا
حجت‌الاسلام رضاییان/ جلسه 19
 فقه سیاسی| رابطه اکراه با سیاست و تدبیر کلان در قانون‌گذاری و اجرا
1397/06/22
وسائل ـ جعل قانون اصالتا بر اکراه نیست؛ یعنی در موردی که همه اکراه دارند جعل قانونی نمی شود، اما اگر به مرحله ای رسید که ضروری است ولو بقیه اکراه داشته باشند، این کار معقول است، بلکه ضرورت دارد منتهی دیگر اصل نیست؛ لذا در قانون گذاری اصل بر عدم اکراه است، اما در اراده و اجرا اصل بر اکراه است.
فقه سیاسی| بررسی جاِیز بودن پیوند عضو و اختیارات حاکم
حجت‌الاسلام ایزدهی/ جلسه29 (97-96)
 فقه سیاسی| بررسی جاِیز بودن پیوند عضو و اختیارات حاکم
1397/06/22
وسائل ـ شرع بین حیات نباتی و روحانی فرق می گذارد، مثل جنین که تا قبل از 4 ماهگی حیات جسمانی دارد؛ ولی حیات روحانی ندارد یا در مرگ مغزی که دیگر رشدندارد، ولی حیات روحانی دارد، از این‌رو می‌توان عضو مقطوعه را قبل از اینکه سرد شود و عنوان میته بر آن صدق کند پیوند زد.
فقه جهاد و دفاع| بررسی ادله وجوب دفاع از حریم خانواده
حجت الاسلام و المسلمین طائب/ 139
 فقه جهاد و دفاع| بررسی ادله وجوب دفاع از حریم خانواده
1397/06/21
وسائل- حجت الاسلام طائب در خصوص مسأله چهارم که مربوط به تجاوز به عرض و آبرو مانند چشم چرانی است گفت: اطلاقات روایاتی نظیر موثقه سکونی و صحیحه قیاس بن ابراهیم دلالت بر وجوب دفاع دارد.
تبیین راه شناخت عزائم امور یا امری که شارع راضی به تحقق آن در خارج
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 224
 تبیین راه شناخت عزائم امور یا امری که شارع راضی به تحقق آن در خارج
1397/06/21
وسائل- در مواردی که عملی حرام از طرف غیر ممیز یا مجنون یا غیر بالغ سر می زند اگر آن عمل از جمله اعمال حرامی است که بدلایل خاص می دانیم خداوند به هیچ طریقی وقوع آن را جایز نمی دادن واجب است امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آن فرد غیر بالغ برای جلوگیری از تحقق آن عمل خاص
جهاد| هدف از جهاد محو تمام صورت های کفر از زمین است
آیت الله کعبی/ جلسه 92
 جهاد| هدف از جهاد محو تمام صورت های کفر از زمین است
1397/06/21
وسائل- جهاد با کفار واجب است مگر اینکه از بین بروند و فتح برای مسلمانان حاصل شود. کفار نیز نابود نمی شوند مگر اینکه اسلام جهانی شوند. چون هرچقدر گستره دارالاسلام بیشتر شود، باز کفار و دولت طاغوتی وجود دارد که هم مرز اسلام محسوب می شود. این دار الاسلام باید به قدری توسعه یابد تا اینکه جهان از لوث شرک و کفر پاک شود.
اشتراط بلوغ| در عزائم امور بلوغ شرط وجوب امر به معروف نیست
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 223
 اشتراط بلوغ| در عزائم امور بلوغ شرط وجوب امر به معروف نیست
1397/06/21
وسائل- اگر آن فعلی که غیر بالغ انجام می‌دهد یا فعلی را که ترک می‌کند از عزائم امور باشد یا امری باشد که می‌دانیم شارع راضی به تحقق آن نیست در خارج، ولو تکلیف نکرده ولی راضی نیست این امر در خارج محقق بشود در این‌جا جلوگیری از تحقق آن امر یا ترک آن امر بر بالغین لازم است ولو غیر بالغی که مرتکب آن می شود تکلیف نداشته باشد.
RSS
1 2 3 4... 207