سلسله نشست های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
 نشست تخصصی | انقلاب اسلامی و توسعه اقتصاد
وسائل ـ ایران توانست در کمترین زمان بزرگترین نیازهای اقتصادی را در زمان انقلاب رفع بکند و حجم وابستگی به کشورهای خارجی را به شدت کاهش دهد و اقتصاد تک محصولی را بازسازی کند و بار اقتصاد را از روی دوش نفت بردارد. عامل اصلی این پیشرفت و توسعه نیروی انسانی داخلی است.
یادداشت| عوامل تخریب ‌ نشاط اجتماعی و چند راهکار
 یادداشت| عوامل تخریب ‌ نشاط اجتماعی و چند راهکار
وسائل - نگاهى به وضعیت عمومى جامعه، در مقایسه با سال‌هاى گذشته، شاهد افزایش انتقادها، افزایش بدبینى و بى ‌اعتمادى و مسائلى از این قبیل در جامعه هستیم.
گزارش مقاله| امنیت و رفتار امنیتی در دوران امام هادی(ع)
 گزارش مقاله| امنیت و رفتار امنیتی در دوران امام هادی(ع)
وسائل- مطالعه سیره عملی‌ ائمه‌ اطهار علیه السلام در طول‌ زعامت‌ و امامت‌ ایشان، نشان می‌ دهد‌ که به رعایت مسائل‌ حفاظتی‌ و امنیتی اهتمام داشته و با استفاده از شیوه های مختلف و با انجام اقدامات حفاظتی، ضریب‌ امنیت‌ خویش را ارتقاء بخشیده و دشمنان را‌ از‌ دسترسی به‌ اطلاعات‌ مهم‌ و ارزشمند، ناکام ساخته اند‌.

نشست تخصصی | انقلاب اسلامی و توسعه اقتصاد
سلسله نشست های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
 نشست تخصصی | انقلاب اسلامی و توسعه اقتصاد
1397/06/25
وسائل ـ ایران توانست در کمترین زمان بزرگترین نیازهای اقتصادی را در زمان انقلاب رفع بکند و حجم وابستگی به کشورهای خارجی را به شدت کاهش دهد و اقتصاد تک محصولی را بازسازی کند و بار اقتصاد را از روی دوش نفت بردارد. عامل اصلی این پیشرفت و توسعه نیروی انسانی داخلی است.
یادداشت| عوامل تخریب ‌ نشاط اجتماعی و چند راهکار
 یادداشت| عوامل تخریب ‌ نشاط اجتماعی و چند راهکار
1397/06/25
وسائل - نگاهى به وضعیت عمومى جامعه، در مقایسه با سال‌هاى گذشته، شاهد افزایش انتقادها، افزایش بدبینى و بى ‌اعتمادى و مسائلى از این قبیل در جامعه هستیم.
گزارش مقاله| امنیت و رفتار امنیتی در دوران امام هادی(ع)
 گزارش مقاله| امنیت و رفتار امنیتی در دوران امام هادی(ع)
1397/06/25
وسائل- مطالعه سیره عملی‌ ائمه‌ اطهار علیه السلام در طول‌ زعامت‌ و امامت‌ ایشان، نشان می‌ دهد‌ که به رعایت مسائل‌ حفاظتی‌ و امنیتی اهتمام داشته و با استفاده از شیوه های مختلف و با انجام اقدامات حفاظتی، ضریب‌ امنیت‌ خویش را ارتقاء بخشیده و دشمنان را‌ از‌ دسترسی به‌ اطلاعات‌ مهم‌ و ارزشمند، ناکام ساخته اند‌.
مبانی فقهی انتخاب زبان فارسی به عنوان خط و زبان رسمی کشور
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل پانزدهم(بخش پایانی)
 مبانی فقهی انتخاب زبان فارسی به عنوان خط و زبان رسمی کشور
1397/06/25
وسائل ـ آیا حکومت اسلامی می‌تواند زبانی غیر از زبان قرآن و روایات معصومین (علیهم السلام) را زبان رسمی خود معرفی نماید؟ این انتخاب قانونگذاران اساسی کشورمان بر مبنای ادله فقهی صورت گرفته است؟
معرفی کتاب| بررسی سیاستگذاری دفاعی و مفاهیم مرتبط
 معرفی کتاب| بررسی سیاستگذاری دفاعی و مفاهیم مرتبط
1397/06/24
وسائل- در قرن بیستم قدرت نظامی به مهم ترین مولفه موثر در شکل دادن به نظام بین الملل تبدیل شد. در حال حاضر و به رغم پیدایش مولفه های غیر نظامی موثر در عرصه بین المللی، قدرت نظامی و راهبردهای نظامی جایگاه مهمی در نظام بین الملل، کنش متقابل دولت ها و تامین امنیت ملی و بین المللی ایفا می کند.
نشست تخصصی | انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی
سلسله نشست های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
 نشست تخصصی | انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی
1397/06/22
وسائل ـ مردم سالاری دینی به حکومتی گفته می شود که روش حکمرانی دموکراتیک را به رسمیت شناخته است و می خواهد قوانین و ارزشهای الهی را در عرصه زندگی سیاسی اجتماعی با روش دموکراتیک در جامعه پیاده کند و بنابراین این ایده را می توان به عنوان یک ایده مفهومی غیرمتناقض از آن یاد کرد.
مسئولیت فقه، هدایت تمدن سازی به معنای تغییر سبک زندگی است
در دوره های علمی و فرهنگی «مسجد تمدن ساز» عنوان شد؛
 مسئولیت فقه، هدایت تمدن سازی به معنای تغییر سبک زندگی است
1397/06/22
وسائل- حجت الاسلام کشوری با تبیین این مطلب که تمدن سازی همان تغییر سبک زندگی است، گفت: بدون ارزیابی شاخص های پیشرفت یک جامعه، تمدن سازی فقط یک شعار شکست خورده است.
نشست تخصصی| انقلاب اسلامی و توسعه فقه سیاسی
سلسله نشست های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
 نشست تخصصی| انقلاب اسلامی و توسعه فقه سیاسی
1397/06/20
وسائل ـ فقه ما در چهل سال گذشته از حیث مسائل، سطح انتظار، روش شناسی، کتب نگاشته شده، مراکز پژوهشی و آموزشی، مقالات و پایان نامه های علمی، دوره های دانشگاهی، تعدد نظریه های فقه سیاسی، موضوع شناسی تخصصی و از حیث های متعدد دیگر توسعه داشته است.
امنیت متعالیه| عدم انسجام درونی بحران اصلی امنیت متعالیه است
پیش اجلاسیه نهایی کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه| بخش دوم
 امنیت متعالیه| عدم انسجام درونی بحران اصلی امنیت متعالیه است
1397/06/20
وسائل- در بحث مبانی یک پراکندگی را مشاهده می‌کنیم، مثلاً در یک نوشته‌ای از نظریه دو فطرت به عنوان بحث‌های خود نظریه استفاده شده است درجایی دیگر تیتر نظریه دو فطرت خورده است و درجایی دیگر فرا نظریه دو فطرت آورده شده است، که نا هماهنگی است و مشخص نمی‌کند که این بحث‌های دو فطرت خودش نظریه است یا فرا نظریه است.
نشست تخصصی| انقلاب اسلامی و توسعه فقه
سلسله نشست های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی
 نشست تخصصی| انقلاب اسلامی و توسعه فقه
1397/06/20
وسائل ـ نقش فقه در شکل گیری انقلاب اسلامی، توسعه فقه پس از انقلاب اسلامی، عوامل موثر در توسعه فقه در انقلاب اسلامی، ارزیابی تحولات فقه در انقلاب اسلامی و در نهایت بایسته های توسعه فقه در وضعیت کنونی از مهم ترین مباحث توسعه فقه در انقلاب اسلامی می باشد.
بررسی لزوم شرط بلوغ برای فردی که مورد امر و نهی قرار می گیرد
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 221
 بررسی لزوم شرط بلوغ برای فردی که مورد امر و نهی قرار می گیرد
1397/06/19
وسائل- چنانکه تبیین شد شرط اول راجع به آمر و ناهی بود و حکم به عدم لزوم آن دادیم اما شرط ثانی راجع به مأمور و منهی است که آیا در وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرط است که آن مأمور بالغ باشد یا آن منهی بالغ باشد یا نه این شرط نیست؟
 لیبرال زدگی مسؤولان؛ حاصل نبود الگوی جدید نگهبانی از نظام
در همایش« تبیین الگوی جدید نگهبانی از نظام» مطرح شد؛
  لیبرال زدگی مسؤولان؛ حاصل نبود الگوی جدید نگهبانی از نظام
1397/06/20
وسائل ـ حجت الاسلام کشوری گفت: در حال حاضر شورای نگهبان نظام مقایسه ای نمی کند و ذهنیت مسؤولان به سمت ذهنیت لیبرال می رود از طرفی ظرفیت حقوقی و قانونی در قانون اساسی برای این الگوی جدید از نظام وجود دارد.
نشست علمی| تبیین سنن اجتماعی قرآن
مدیر مرکز مطالعات اجتماعی پژوهشگاه المصطفی(ص):
 نشست علمی| تبیین سنن اجتماعی قرآن
1397/06/19
وسائل- حجت‌الاسلام والمسلمین حسن خیری ضمن تبیین برخی سنت‌های اجتماعی در قرآن گفت: نظام اجتماعی اسلام بر عقیده و نه نژاد، ملت، وطن ، بنیان شده است.
سکولاریسم تبیین‌های غیردینی را به جای تبیین‌های دینی می‌نشاند
در برنامه زاویه مطرح شد؛
 سکولاریسم تبیین‌های غیردینی را به جای تبیین‌های دینی می‌نشاند
1397/06/19
وسائل ـ حجت الاسلام علیرضا پیروزمند گفت: سکولاریسم در غرب دارای یک مبانی است که وقتی وارد حوزه و جامعه اسلامی و به‌ویژه حوزه و علی‌الخصوص فقه می‌شویم باید توجه کنیم به آن مبانی و اینکه آیا این مبانی آنجا هست که این واژه را به کار می‌بریم یا خیر؟
فقه حزب|بررسی ملاک مراجعه به عرف در موضوع شناسی فقهی
حجت‌الاسلام نعیمیان تبیین کرد/ بخش 5
 فقه حزب|بررسی ملاک مراجعه به عرف در موضوع شناسی فقهی
1397/06/19
وسائل ـ مرحوم نراقی فرمودند: هر آنچه که شارع متعال یا شریعت عهده دار شده است باید از زبان شارع آن را کشف کرد و در واقع تلقی شرعی باید به دست گرفت و این امر محدود به موضوعات مخترعه نمی شود؛ یعنی همان موضوعات عرفی نیز که مد نظر شارع قرار گرفته اند ممکن است تغییراتی در آنها ایجاد شده باشد یا در مد نظر شارع موضوعات با ویژگی خاصی باشد و مطلق موضوعاتی که در زبان عرف قرار گرفته اند مد نظر نباشند و توسعه و تضییق محتوایی در واژگان رخ داده باشد.
RSS
1 2 3 4... 147