معرفی کتاب| جمهوری اسلامی و کارآمدی آن در اندیشه شهید مطهری
وسائل ـ یکی از عمده‌ترین مباحثی که در سال‌های اخیر و پس از سه دهه از شکل گیری نظام اسلامی از سوی دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی مورد توجه جدی قرار گرفته، بحث کارآمدی نظام جمهوری اسلامی است.
نشست تخصصی| حاکمیت «الله» مهمترین اصل در تمدن اسلامی است
 نشست تخصصی| حاکمیت «الله» مهمترین اصل در تمدن اسلامی است
وسائل، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در سمینار بین‌المللی شاخص‌های تمدن نوین اسلامی با اشاره به شاخص‌های تمدن نوین اسلامی، گفت: حاکمیت «الله» در سایه اراده انسان مهم‌ترین اصل در تمدن اسلامی است.
فقه تغییر و لزوم تفقه درباره تغییرات بر پایه تکنولوژی
گزارش نشست تخصصی:
 فقه تغییر و لزوم تفقه درباره تغییرات بر پایه تکنولوژی
وسائل ـ از آنجایی که تغییر مقیاس به تغییر موضوع و تغییر حکم می‌انجامد، بایستی موضوع را در مقیاس کلان و حکومتی دید، وقتی مقیاس نگاه ما به تکنولوژی از فرد و خرد به حکومت تغییر یافت، درک از موضوع تغییر و به تبع حکم هم متفاوت می‌شود؛ مثل بانک‌ها در شرایط فعلی؛ لذا بهتر است در مواجه به این سنخ از الزامات توجه کنیم.

معرفی کتاب| جمهوری اسلامی و کارآمدی آن در اندیشه شهید مطهری
 معرفی کتاب| جمهوری اسلامی و کارآمدی آن در اندیشه شهید مطهری
1397/02/01
وسائل ـ یکی از عمده‌ترین مباحثی که در سال‌های اخیر و پس از سه دهه از شکل گیری نظام اسلامی از سوی دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی مورد توجه جدی قرار گرفته، بحث کارآمدی نظام جمهوری اسلامی است.
نشست تخصصی| حاکمیت «الله» مهمترین اصل در تمدن اسلامی است
 نشست تخصصی| حاکمیت «الله» مهمترین اصل در تمدن اسلامی است
1397/02/01
وسائل، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در سمینار بین‌المللی شاخص‌های تمدن نوین اسلامی با اشاره به شاخص‌های تمدن نوین اسلامی، گفت: حاکمیت «الله» در سایه اراده انسان مهم‌ترین اصل در تمدن اسلامی است.
فقه تغییر و لزوم تفقه درباره تغییرات بر پایه تکنولوژی
گزارش نشست تخصصی:
 فقه تغییر و لزوم تفقه درباره تغییرات بر پایه تکنولوژی
1397/02/01
وسائل ـ از آنجایی که تغییر مقیاس به تغییر موضوع و تغییر حکم می‌انجامد، بایستی موضوع را در مقیاس کلان و حکومتی دید، وقتی مقیاس نگاه ما به تکنولوژی از فرد و خرد به حکومت تغییر یافت، درک از موضوع تغییر و به تبع حکم هم متفاوت می‌شود؛ مثل بانک‌ها در شرایط فعلی؛ لذا بهتر است در مواجه به این سنخ از الزامات توجه کنیم.
معرفی کتاب| نظام سیاسی و دولت مطلوب در اندیشه سیاسی شیخ مفید، سیدمرتضی و شیخ طوسی
 معرفی کتاب| نظام سیاسی و دولت مطلوب در اندیشه سیاسی شیخ مفید، سیدمرتضی و شیخ طوسی
1397/02/01
وسائل ـ کتابی با عنوان «نظام سیاسی و دولت مطلوب در اندیشه سیاسی شیخ مفید، سیدمرتضی و شیخ طوسی» به ارائه آرا و نظرات سیاسی آنها و ترسیم جامعه سیاسی مطلوب و نظام سیاسی امامت پرداخته شده است و درصد ارائه خط مشی ها و راهبردها و رویکردهای سیاسی- شیعی است.
نظریه دولت در فقه شیعه (۱)
نقد و بررسی مقاله؛
 نظریه دولت در فقه شیعه (۱)
1397/02/01
وسائل ـ ما اصل حاکمیت را تابع «صرف عقد و قرارداد» نمی‌دانیم تا خودحاکمان و یا مردم بتوانند دامنه اختیارات و وظائف شرعی حاکم را یا مردم را هرگونه که میل کردند، کم و زیاد کنند؛ حاکمان، تماما اجیر ووکیل مردم نیستند گرچه خادم مردم هستند؛ اما حدود وظائف و اختیارات حکومت را شارع، معلوم کرده و وفاء به هر عهد و هر قانونی نیز تنهابا استناد به شرع، واجب می شود و تابع امیال حاکمان یا مردم نیست.
فقه های مضاف تشنه ساختار و نیازمند بازسازی است
 فقه های مضاف تشنه ساختار و نیازمند بازسازی است
1397/01/30
وسائل - عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ضرورت ارائه ساختار و تقسیمی فراگیر و مبتنی بر معیار برای فقه های مضاف گفت: می توان فقه مضاف را به چهار دسته کلان "فقه اشیاء و موجودات"، "فقه پدیده ها"، "فقه نهادها" و"فقه ساحت ها". تقسیم کرد.
نشست تخصصی| روش نظریه پردازی در علوم اجتماعی از دیدگاه شهید صدر
 نشست تخصصی| روش نظریه پردازی در علوم اجتماعی از دیدگاه شهید صدر
1397/01/30
وسائل- عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان روش نظریه پردازی در علوم اجتماعی برگرفته از دیدگاه شهید صدر گفت: در نخستین مرحله، مسئله شناسی حائز اهمیت است که مدل مفهومی مسئله شناسی، محورهای شناخت مسائل کلان، گزینش مسئله ای راهبردی، پیامدشناسی مسئله، احراز اهمیت راهبردی مسئله و تبیین مسئله است.
کارآمدی علم کلام در نظام اسلامی
در نشست «فلسفه علم کلام» مطرح شد؛
 کارآمدی علم کلام در نظام اسلامی
1397/01/29
وسائل ـ در گذشته نظام فقه به صورت مجتهد و مقلد بود؛ اما بعد از شکل‌گیری نظام اسلامی، حکومت چگونه باید جامعه را اداره کند؟ چگونه اقتصاد و فرهنگ را ارائه کند؟ این ممکن نمی‌شود مگر اینکه فقهی برای اداره جامعه وجود داشته باشد؛ از این رو لازم است تا فقها بسترشناسی مناسبی انجام داده و به صورت نظام واره عمل کنند.
تفکر حوزه جدا از انقلاب و سیاست، تهدید کننده است
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی:
 تفکر حوزه جدا از انقلاب و سیاست، تهدید کننده است
1397/01/29
وسائل ـ تولیت آستان قدس رضوی گفت: این طرز تفکر که فقط حوزه ما حوزه علمی باشد و با انقلاب و سیاست کاری نداشته باشد تهدید کننده حوزه‌ها است.
ولایت مطلقه فقیه| چیستی، چرایی و نقش تسهیل‌گرایانه در حکومت اسلام
یادداشت؛
 ولایت مطلقه فقیه| چیستی، چرایی و نقش تسهیل‌گرایانه در حکومت اسلام
1397/01/29
وسائل ـ ولایت فقیه یکی از راه حل‌هایی است که برای حل بن‌بست غیبت امام معصوم مطرح شده است؛ این نظریه پس از تثبیت اصل اجتهاد و خلق مقام مرجعیت قوت بیشتری پیدا کرد و باعث شد تا فقیهان به تدریج قدرت بیشتری پیدا کرده و برخی وظایف امام معصوم در قبال جامعه را به انجام رسانند.
یادداشت| توصیفی از فضای تقابل قائلین و مخالفین امکان تحقق تمدن اسلامی
 یادداشت| توصیفی از فضای تقابل قائلین و مخالفین امکان تحقق تمدن اسلامی
1397/01/27
وسائل- تمدن و مدنیت در واقع قالبی است که گرایش‌ها و ارزش ها در آن جریان پیدا می کند و کالبدی است که گرایش‌ها و ارزش‌های انسان‌ها در آن تأثیر دارند؛ که از همینجا مشخص می شود تمدن یک جامعه متأثر از گرایش‌ها و ارزش‌های انسانی است و لذا مفهوم «تمدن اسلامی» معنی خواهد داشت.
معرفی کتاب| اندیشه سیاسی ابن رشد
 معرفی کتاب| اندیشه سیاسی ابن رشد
1397/01/26
وسائل- اندیشه سیاسی ابن رشد جزئی از فلسفه سیاسی اوست که در آن، از ضرورت اهتمام به ایجاد مدینه فاضله به مثابه الگویی قابل تحقق، بحث شده است.
گفت وگو| حوزه نجف در متن تحولات سیاسی معاصر
 گفت وگو| حوزه نجف در متن تحولات سیاسی معاصر
1397/01/23
وسائل- حجت الاسلام رهدار در خصوص فقه سیاسی حوزه نجف اظهار کرد: حوزه نجف در مقیاس فقه سیاسی نسبت به حوزه قم در رتبه بعد قرار داد؛ در عین حال این دو کانون تقابل ندارند بلکه در طول همدیگر بوده اند. عقب ‌ماندگی حوزه نجف متأثر از شرایط تاریخی است، نه متاثر از فقد تئوریک.
معرفی پایان نامه| سیره‌ی سیاسی و فرهنگی امام موسی کاظم (ع) و زمانه‌ی او
 معرفی پایان نامه| سیره‌ی سیاسی و فرهنگی امام موسی کاظم (ع) و زمانه‌ی او
1397/01/23
وسائل- مبنای اندیشه‌ی سیاسی امام، همچون پدران بزرگوارش؛ باور به تشکیل حکومت دینی بر پایه‌ی حاکمیت الهی و نه انسانی، و نفی حاکمیت‌های خاندانی، قبیله‌ای و قومی بود.
گفت وگو| توانایی فقه حکومتی در مواجه با تمدن غرب
محقق و پژوهشگر حوزوی/ بخش 2
 گفت وگو| توانایی فقه حکومتی در مواجه با تمدن غرب
1397/01/23
وسائل- ابوالحسن حسنی بر این باور است که فقه فردی توانایی مقابله با غرب را ندارد؛ زیرا فقه فردی تمام مظاهر غرب را می‌پذیرد و فقط سعی می‌کند یک صورت شرعی به آن بدهد. اما فقه حکومتی در برابر هر مظهری، مظهرسازی می‌کند و حتی کار را به جایی می‌رساند که غرب در برابر او ناچار به مظهرسازی می شود، یعنی غرب در برابر این فقه زمانی دچار چالش شد که این فقه فعال شد و موضوع‌سازی کرد.
RSS
1 2 3 4... 130