معرفی مقاله| چارچوبی نظری برای مطالعه تحول دولت در اسلام
وسائل- دولت به رغم برخورداری از اصول ثابت، اما عینیت یافتگی این اصول ثابت (زور، مشروعیت، قلمرو) در قالب دولت های معین (دولت مدینه ،دولت اموی، دولت عباسی، عثمانی و...) بسیار متفاوت است و شاید از همین رو بتوان از الگوهای متفاوت عینیت یافتگی (تکوین و تحول دولت) در تاریخ اسلام سخن گفت.
معرفی مقاله| ولی فقیه مشروطه؛ آخوند خراسانی (اعمال ولایت فقیه و اعتقاد به حق ویژه حکومت برای فقها)
 معرفی مقاله| ولی فقیه مشروطه؛ آخوند خراسانی (اعمال ولایت فقیه و اعتقاد به حق ویژه حکومت برای فقها)
وسائل- آخوند خراسانی، علاوه بر اینکه از لحاظ نظری، «ولایت را حق و یژة فقیهان» شمرده، در عمل هم به عنوان «ولی فقیه» در نهضت مشروطه و در اجتماع حضور داشته و فعالیت کرده است یعنی عملاً از جایگاه ولی فقیه، احکام صادر کرده است. نه اینکه از جایگـاه یک فقیه، فتوا داده باشد، بلکه به قول خودش: «حکم الهی صادر» کرده اسـت.
معرفی مقاله| کارویژه های حزب در حکومت اسلامی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب
 معرفی مقاله| کارویژه های حزب در حکومت اسلامی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب
وسائل- در اندیشه رهبر معظم انقلاب حزب یک امر ضروری است؛ زیرا یک نیروی فعال بدون تشکل و سازماندهی سیاسی امکان ندارد بتواند کارش را انجام دهد لذا ایشان نقیصه بزرگ مبارزات تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را نبود حزب و تحزب می داند.

معرفی مقاله| چارچوبی نظری برای مطالعه تحول دولت در اسلام
 معرفی مقاله| چارچوبی نظری برای مطالعه تحول دولت در اسلام
1397/06/05
وسائل- دولت به رغم برخورداری از اصول ثابت، اما عینیت یافتگی این اصول ثابت (زور، مشروعیت، قلمرو) در قالب دولت های معین (دولت مدینه ،دولت اموی، دولت عباسی، عثمانی و...) بسیار متفاوت است و شاید از همین رو بتوان از الگوهای متفاوت عینیت یافتگی (تکوین و تحول دولت) در تاریخ اسلام سخن گفت.
معرفی مقاله| ولی فقیه مشروطه؛ آخوند خراسانی (اعمال ولایت فقیه و اعتقاد به حق ویژه حکومت برای فقها)
 معرفی مقاله| ولی فقیه مشروطه؛ آخوند خراسانی (اعمال ولایت فقیه و اعتقاد به حق ویژه حکومت برای فقها)
1397/05/11
وسائل- آخوند خراسانی، علاوه بر اینکه از لحاظ نظری، «ولایت را حق و یژة فقیهان» شمرده، در عمل هم به عنوان «ولی فقیه» در نهضت مشروطه و در اجتماع حضور داشته و فعالیت کرده است یعنی عملاً از جایگاه ولی فقیه، احکام صادر کرده است. نه اینکه از جایگـاه یک فقیه، فتوا داده باشد، بلکه به قول خودش: «حکم الهی صادر» کرده اسـت.
معرفی مقاله| کارویژه های حزب در حکومت اسلامی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب
 معرفی مقاله| کارویژه های حزب در حکومت اسلامی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب
1397/04/21
وسائل- در اندیشه رهبر معظم انقلاب حزب یک امر ضروری است؛ زیرا یک نیروی فعال بدون تشکل و سازماندهی سیاسی امکان ندارد بتواند کارش را انجام دهد لذا ایشان نقیصه بزرگ مبارزات تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی را نبود حزب و تحزب می داند.
معرفی مقاله| نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی
 معرفی مقاله| نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی
1397/04/07
وسائل- نقش قدرت طلبی در کارکردهای حزب و نفی این تفکر در اندیشه اسلام ناب مهمترین ایراد وارده بر احزاب سیاسی در نظام های دموکراتیک است، لذا در دیدگاه اسلامی می بایست به جای تعریف احزاب بر اساس قاعده قدرت، تشکیلات را بر اساس مبنای کارآمد سازی نظام اسلامی تعریف نمود.
مقاله| چرا باید به رسانه، نگاه فقهی داشته باشیم؟
از اخلاق رسانه تا فقه رسانه؛ اثری از عبدالمجید تناور/ 3
 مقاله| چرا باید به رسانه، نگاه فقهی داشته باشیم؟
1397/04/06
وسائل ـ فقه رسانه از جمله فقه مضاف است که به بررسی احکام فقهی در موضوعات رسانه‌ای می‌پردازد. در واقع فقه رسانه، ترکیبی اضافی است که این ترکیب بیانگر مفهوم حیطه‌ای از علم فقه است که موضوعات رسانه‌ای در آن بررسی می‌شود.
مقاله| چرا باید به رسانه، نگاه فقهی داشته باشیم؟
از اخلاق رسانه تا فقه رسانه؛ اثری از عبدالمجید تناور/ 2
 مقاله| چرا باید به رسانه، نگاه فقهی داشته باشیم؟
1397/04/04
وسائل ـ فقه رسانه از جمله فقه مضاف است که به بررسی احکام فقهی در موضوعات رسانه‌ای می‌پردازد. در واقع فقه رسانه، ترکیبی اضافی است که این ترکیب بیانگر مفهوم حیطه‌ای از علم فقه است که موضوعات رسانه‌ای در آن بررسی می‌شود.
مقاله| چرا باید به رسانه، نگاه فقهی داشته باشیم؟
از اخلاق رسانه تا فقه رسانه؛ اثری از عبدالمجید تناور/ 1
 مقاله| چرا باید به رسانه، نگاه فقهی داشته باشیم؟
1397/04/03
وسائل ـ فقه رسانه از جمله فقه مضاف است که به بررسی احکام فقهی در موضوعات رسانه‌ای می‌پردازد. در واقع فقه رسانه، ترکیبی اضافی است که این ترکیب بیانگر مفهوم حیطه‌ای از علم فقه است که موضوعات رسانه‌ای در آن بررسی می‌شود.
مقاله| نگاهی گذرا به فلسفه سیاسی اسلام
آیت الله مصباح یزدی برشمرد؛
 مقاله| نگاهی گذرا به فلسفه سیاسی اسلام
1397/03/19
وسائل- اسلام مانند اکثریت مکاتب سیاسی، وجود حکومت را به‌ عنوان قدرتی که بتواند جلو تخلفات را بگیرد لازم می‌شمرد و نبودن حکومت را مستلزم تعطیل قوانین و بروز هرج و مرج و پایمال شدن حقوق ضعیفان می‌داند.
معرفی مقاله|شورا در اسلام و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران
 معرفی مقاله|شورا در اسلام و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران
1397/03/09
وسائل- شورا و مشورت در اسلام و نقش آن در دو ناحیه مشروعیت حاکم و مکانیزم تصمیم گیری‌های کلان حکومت و نقش مردم در نظام ج. ا. ا. وجهه همت این مقاله است.
معرفی مقاله| مدارای سیاسی در چارچوب های کلان فلسفه سیاسی اسلامی
 معرفی مقاله| مدارای سیاسی در چارچوب های کلان فلسفه سیاسی اسلامی
1397/03/08
وسائل- نهادینه شدن عنصر مدارای سیاسی در تعاملات اجتماعی، آثار و برکات فراوانی برای جوامع انسانی به همراه دارد. ازاینرو، متون فلسفه سیاسی اسلامی اهتمام ویژه ای به ترسیم نظام سیاسی ـ اجتماعی بر مبنای عنصر مدارا داشته اند؛ به طوریکه مباحث صبر، حلم، تحمل، مدارا وغیره به عنوان یکی از مباحث عمده در ابواب مختلف فلسفه سیاسی اسلامی مطرح شده است.
معرفی مقاله| نقش انقلاب اسلامی در ارتقای عدالت براساس آموزه های اسلامی
 معرفی مقاله| نقش انقلاب اسلامی در ارتقای عدالت براساس آموزه های اسلامی
1397/03/06
وسائل- انقلاب اسلامی با تحول در مفهوم عدالت، قرائتی نو از آن ارائه داد و عدالت را در منظومه فکری شبکه ارتباطی مفاهیم دینی بازسازی کرد و با حقوقی سازی مفهوم آن و ارتقای عدالت به مثابه سنجه اصلی در ارزیابی میزان کارآمدی دولت ها و نظامات اجتماعی، جایگاه آرمانی آن را در تراز رسالت عامه انبیای الهی بازتولید نمود.
معرفی مقاله| سیاست اخلاقی در اندیشه صدرالمتألهین
 معرفی مقاله| سیاست اخلاقی در اندیشه صدرالمتألهین
1397/02/30
وسائل- در اندیشه سیاسی ملاصدرا رهبری در عصر غیبت انتصابی است البته انتصابی بودن رهبری به معنای نادیده گرفتن مردم نیست بلکه انتصاب الهی در مقام ثبوت و نقش مردم در مقام اثبات حائز اهمیت است لذا اگر یاری مردم نباشد رهبر الهی در عرصه رهبری نمی تواند اعمال قدرت کند.
مقاله| اندیشه سیاسی فردوسی
 مقاله| اندیشه سیاسی فردوسی
1397/02/25
وسائل- شاخص های وضعیت مطلوب و آرمانی در نظر فردوسی عبارتند از : عقلانیت، عدالت محوری، مشاوره حاکمیت با خبرگان، تدین حاکمیت و مردم، صفات شخص حاکم، داشتن شهروندان خوب، داشتن روابط بین الملل دوستانه، عمل به تعهدات داخلی و خارجی، شکل ساختاری حکومت = پادشاهی.
معرفی مقاله| اندیشه سیاسی از منظر «کتاب الحجه» کافی
 معرفی مقاله| اندیشه سیاسی از منظر «کتاب الحجه» کافی
1397/02/19
وسائل- شیخ کلینی بسیاری از مباحث اندیشه سیاسی مانند: اصل ضرورت حکومت و مسائل مربوط به مبانی مشروعیت الهی حکومت، رابطه حکومت و مشروعیت و ماهیت مشروعیت در اندیشه سیاسی اسلام، صفات حاکم، مقبولیت رهبر در فلسفه سیاسی اسلام، جایگاه مردم در حکومت و قانون گذاری و مدیریت اجتماعی و به طور کلی دیدگاه های کلان نسبت به نظام سازی سیاسی را در ضمن روایات مختلف مطرح کرده است.
مقاله| نگرشى به مکتب سامراء
 مقاله| نگرشى به مکتب سامراء
1397/02/17
وسائل- مکتب سامراء منحصر در شیوه آموزش و تدریس نبوده بلکه یک جهان بینى و نگرشى است فقیهانه به اسلام به عنوان مکتبى ناظر به دنیا و آخرت و به عنوان شیوه اى براى زندگى و اداره جامعه.
RSS
1 2 3 4... 19