حضرت آیت الله نوری همدانی

کلیه مطالب حضرت آیت الله نوری همدانی

وقف/ آیت‌‌الله نوری‌همدانی /جلسه 112:
در هیچ صورتی امور اجتماعی نباید مختل شود
وقف/ آیت‌‌الله نوری‌همدانی /جلسه 111:
در وقف فوت موجر یا مستاجر باعث بطلان آن است
وقف/ آیت‌‌الله نوری‌همدانی /جلسه 110:
تقسیم وقفی که برای آیندگان است جایز نیست
وقف/ آیت‌‌الله نوری‌همدانی /جلسه 109:
به نظر حضرت امام (ره) افراز وقف از مال طلق جایز است
وقف/ آیت‌‌الله نوری‌همدانی /جلسه 108:
وقف باید تحت نظر ولی فقیه باشد
وقف/ آیت‌‌الله نوری‌همدانی /جلسه 107:
بیع وقف پر اختلاف‌ترین مباحث فقهی است
وقف/ آیت‌‌الله نوری‌همدانی /جلسه 106:
کاتب چه خوب باشد و چه بد باشد شناختش لازم نیست
وقف/ آیت‌‌الله نوری‌همدانی /جلسه 105:
اختلاف نظر جدی در بیع وقف، میان صاحب جواهر و مشهور علما
وقف/ آیت‌‌الله نوری‌همدانی /جلسه 104:
موضوع عندالشرع با موضوع عندالعقل فرق دارد
وقف/ آیت‌‌الله نوری‌همدانی /جلسه 103:
بنابر نظر صاحب جواهر عنوان وقف ملاک و معیار بیع وقف است
وقف/ آیت‌‌الله نوری‌همدانی /جلسه 102:
در بسیاری از مباحث وقف باید به سراغ ولی فقیه رفت
وقف/آیت‌الله نوری‌همدانی/ جلسه101:
استثنائات چهارگانه بیع وقف بنا بر نظر حضرت امام (ره)
وقف/آیت‌الله نوری‌همدانی/جلسه 100:
وقف با وصف خاص به حبس بر می گردد
وقف/ آیت‌الله نوری‌همدانی/ جلسه 99
خدشه صاحب جواهر به اصل عدم جواز بیع وقف
در نودوهشتمین جلسه درس خارج آیت‌الله نوری‌همدانی مطرح شد :
موارد جواز بیع وقف بنا بر نظر حضرت امام (ره)
1 2 3 4... 12