آیت الله مقتدایی/ ولایت فقیه

کلیه مطالب آیت الله مقتدایی/ ولایت فقیه

درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 99
آیا مردان می توانند زنان را تعزیر کنند؟
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 98
ادله قرآنی بر مدیریت مردان
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 97
نگاه فقه به ولایت زنان/ آیا زنان می توانند ولی فقیه شوند؟
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 96
مهمترین شاخصه انتخاب استانداران از نگاه امیرمؤمنان
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 95
بررسی ادله روایی لزوم شرط شجاعت برای ولی فقیه
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 94
بررسی شرط شجاعت حاکم اسلامی در خطبه 173 نهج البلاغه
درس خارج ولایت فقیه، آیت الله مقتدایی/ جلسه 93
روایت سدیر بن حکیم بر لزوم شجاعت ولی فقیه دلالت دارد
1 2 3 4... 8