آیت الله مقتدایی/ ولایت فقیه

کلیه مطالب آیت الله مقتدایی/ ولایت فقیه

آیت الله مقتدایی مطرح کرد/ جلسه 41
ولایت فقیه| لزوم تبعیت فقها از احکام حکومتی
1 2 3 4... 10