استاد ارسطا
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین کرد/ جلسه35
ملاک تشخیص قاضی جور
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه34
جواز تصرف در مالی که از قاضی جور به متحاکم می‌رسد
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تببین کرد/ جلسه33
حکم گرفتن دین از مدیون با دستور قاضی جائر
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه32
بررسی روایت علی بن مهزیار در زمینه رجوع به قاضی جور
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین کرد/ جلسه31
صورت جواز رجوع به قاضی جائر
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه30
چند نکته کلیدی از مقبوله عمر بن حنظله
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 29
تصرف مالک در عین مال مغصوبه با حکم قاضی جائر جایز است
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 28
ترافع به قاضی جائر در صورت امکان مراجعه به قاضی عادل مطلقا حرام است
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد/ جلسه 27
بررسی صور مراجعه به قاضی جور
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 26
مراجعه به قاضی جور برای مضطر طبق قاعده لاضرر و نفی حرج جایز است
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 24
آیه 60 سوره نساء برحرمت رجوع به قاضی منصوب از قِبل سلطان جائر دلالت دارد
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد/ جلسه 23
تصویری صحیح از جمع بین استحباب قضاوت و وجوب کفایی تصدی امر قضا
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین کرد/ جلسه 20
موارد تبدیل وجوب کفایی قضا به وجوب عینی در کلام شهید ثانی
1 2 3