استاد ارسطا
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 38
فقه القضا| صرف وجود مصلحت مجوز قسم دروغ نیست
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین کرد/ جلسه35
ملاک تشخیص قاضی جور
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه34
جواز تصرف در مالی که از قاضی جور به متحاکم می‌رسد
1 2 3