22 مهر 1396 : 16:27
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه59 و 60

بررسی دلالت خطبه فدکیه بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر

وسائل - امر به معروف به خاطر مصلحت عموم مردم و مصلحت در روایت با مصلحت در فارسی فرق دارد،مصلحت در زبان فارسی امری است که گاهی به همراه نفع و منفعت نمی باشد بلکه به معنای غرض مخفی می باشد ولی مصلحت در زبان عرب به معنایی اعم از منفعت و مصلحت در فارسی می باشد در اینجا یعنی به سبب جلب نفع برای مردم.
12 مهر 1396 : 16:48
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه57 و 58

ترک امر به معروف و نهی از منکر سبب هلاکت امت‌ها می‌شود

وسائل - اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر نکند، در روایت از او تعبییر به مراهن و همراهی کننده با منکر تعبییر شده بود ،لذا امکان دارد که امر به معروف توسعه داشته باشد نه اینکه فقط مستقیما امر به منکر یا نهی از معروف نماید ،بلکه کسی که تشویق به امر به معروف نمی کند یا نهی از منکر نمی نماید او نیز همراهی با منکر یا عدم همراهی با معروف دارد یعنی در مسیر ترغیب به منکر و نهی از معروف قرار دارد
02 مهر 1396 : 14:06
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه55 و 56

تارک امر به معروف در جامعه اسلامی همچون مرده‌ای در میان زندگان است

وسائل - روایات ما حی به حیات ایمانی و حیات طیبه گفته می شود ومیت به کسی گفته می شود که فاقد تمامی ابعاد حیات ایمانی و طیبه می باشد .لذااین شخص دچار عمی و کوری دل وفواد وبصر و...گردیده است و مدارک ادراک معنوی او به طور کامل از بین رفته است وبنابر این اهل عمل ورشد نمی باشد،و واضح است که اتصاف به این صفات برای شخصی است که تارک واجب گردیده است و از هر کسی تعبییر به میت بین الاحیاء نمی شود.
26 شهريور 1396 : 15:55
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه53 و 54

بررسی سندی و دلالی روایت أَبِی عِصْمَةَ

وسائل - در باب صحت سند این روایت با توجه به توثیق عام برخی از روایان حدیث ؛ سند روایات بعد از صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر توثیق می‌شود ونیاز به بررسی ندارد لذا اگر تا قبل ازایشان سند صحیح باشد بعد از ایشان نیاز به بررسی سندی ندارد حتی اگر مرسل باشد به علت اینکه این سه بزرگوار از غیر ثقه روایت نکرده‌اند.
20 شهريور 1396 : 18:07
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه51 و 52

بررسی دلالت روایت محمد بن عرفه بر وجوب امر به معروف

وسائل - زمانی که امر به معروف ونهی از منکر را ترک نمایند در نتیجه ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی از آنجا که بدون پشتیبان می‌گردد، بعد از گذشت مدتی ارزش و اقتدار و اعتبارخود را از دست می‌دهند در این لحظه نقطه مقابل آن جایگزین معروف می‌شود و درنقطه مقابل منکری را که با نهی کردن باید جلوی فراگیر شدنش گرفته شود با ترک نهی از منکر نمودن در طی مدتی این ضد هنجار در جامعه تبدیل به هنجار می‌شود.
02 شهريور 1396 : 16:03
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه49 و 50

معنا و دلایل به کارگیری لفظ ویل برای تارکان امر به معروف

وسائل - ویل نام چاهی در جهنم است وبه همین سبب تاویل ویل در قرآن اشاره به عذاب واهل جهنم بودن می‌باشد، لذا ویل ل یعنی وعده به عذاب مانند ویل للکافرین، وجالب است که در اکثر مواردی که ویل در قرآن به کاررفته به همراه آن لعن نیز وجود دارد که بیانگر دوری از رحمت خداوند می‌باشد.
30 مرداد 1396 : 14:19
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه47 و 48

معنا و معیار افضلیت در روایات امر به معروف

وسائل - اگر کسی در عبادت و اطاعت خود امر به معروف ونهی از منکر نداشته باشد مانند این است که سایر اجزاء دین راهم ندارد، و دیندار محسوب نمی‌شود. لذا روایت بر وجوبی بیش از وجوب در حد متعارف دلالت می‌کند، چرا که نفرمود اگر امر به معروف ونهی از منکر ننمود عقاب می‌شود بلکه فرمودند اگر این کار را نکند دین ندارد
24 مرداد 1396 : 15:30
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه45 و 46

عنوان افضل الاعمال برای امر به معروف در روایات دلالت بر وجوب ندارد

وسائل- یکی از خصائص ائمه (ع) که شاید از تمام خصایص آن‌ها برتر است بحث توجه بر تربیت افراد می‌باشد لذا در هنگام پاسخ‌ به پرسش ها رویکرد ایشان استکمال و تربیت نفوس بوده است وبه همین جهت گاهی چیزی را که واجب بوده نسبت به کسی به تمامه بیان می‌کردند و نسبت به دیگری به طور ناقص و یا امر مستحبی را برای شخصی به گونه ای تبیین می‌کردند که برداشت وجوب می‌کرد و به دیگری می‌گفتند استحباب دارد.
19 مرداد 1396 : 14:12
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه43 و 44

سیره و افعال معصومین دلالت بر وجوب امر به معروف دارد

وسائل - پیرامون وجوب امر به معروف ونهی از منکر در روایات ادعای تواتر نقل گردیده است و روایات وارده در باب اهمیت و فضیلت امر به معروف و نهی از منکر و عواقب ترک آن متواتر می‌باشد البته نه به این معنی که لفظ ایجاب یا وجوب به تواتر وارد شده باشد، بلکه مراد تواتر معنوی است که گاهی مدلول مطابقی وگاهی مدلول التزامی وگاهی مدلول تضمنی می‌باشد.
08 مرداد 1396 : 13:14
دوره فقه امر به معروف/استاد الهی خراسانی/ جلسه41 و 42

وجوب امر به معروف در تمامی ادیان و امت ها مورد تایید است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل - امر به‌ معروف و نهی از منکر واجب مشترک بین تمام امت‌ها است، واجبی است اجتماعی که منشأ آن مسئول بودن تمام افراد نسبت به هم است و به همین علت دعوت به‌حق یا خیر و امر به‌ معروف و نهی از منکر و ابراز موضع در برابر منکر وظیفه عمومی افراد است.
۳