08 آبان 1396 : 23:51
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 23 و 24

ارزش پول به قیمت آن است

وسائل _ امام در تحریر می گوید در صورتی یک پولی از ارزش بیافتد و کالا با آن معامله انجام نشود برای پس گرفتن آن پول باید با ارزش درهم و دیناری که آن پول داشته است محاسبه شود که این نشان دهنده این است که ارزش پول به قیمت آن است.
07 آبان 1396 : 20:29
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 21 و 22

ملاک داد و ستد قرضی مالیت حقیقی نیست

وسائل _ اگر کسی جنسی را از اجناس هشتگانه به قرض شخصی داد که قیمت ذاتی دارد وقتی که بعد از تمام مدت، مقترض خواست بدهی خود را اداء کند در این موقعیت ملاک داد و ستد قرضی، مالیت بما هی مالیت نمی باشد بلکه ملاک ذات شیء و اعیانی است که مورد نظر مقرض و مقترض است.
06 آبان 1396 : 19:15
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 19 و 20

ضرورت پول بدیهی است

وسائل _ همین علوم اقتصادی رایج که از کلمات آن ها برای موضوع سازی استفاده می شود دلیل است که پول هم یک امر ضروری است و بر همین اساس هم در تاریخ از ابتدای زندگی اجتماعی اشیائی بوده اند که نقش پول را بازی می کردند.
03 آبان 1396 : 20:32
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 17 و 18

مثلی بودن پول نقشی در مالیت آن ندارد

وسائل _ پول، مالی اعتباری است و مثلیت در باب پول نقشی در مالیتش ندارد یعنی مالیت این پول ها به جنس آنها نیست. بنابراین تقسیم اموال به مثلی و قیمی اگر هم خاصیتی داشته باشد فقط به درد اموال ذاتی می خورد نه اعتباری و پول اعتباری است.
03 آبان 1396 : 00:41
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 15 و 16:

محل نزاع در بحث پول و بانک ملکیت اعتباری محض است

وسائل _ ملکیت اعتباری که عبارت است از سلطنتی که عقلا برای اشخاص نسبت به اشیاء مختلف به حسب مصالحی قائل هستند که نه جوهر است و نه عرض بلکه اعتبار محض می باشد و ما بازاء خارجی ندارد . این قسم ، محل نزاع در بحث پول و بانک است.
01 آبان 1396 : 22:33
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 13 و 14

ملاک قیمی و مثلی بودن کالا، تشخیص عرف است

وسائل _ از نظر فقیه مثلی و قیمی؛ با توجه به نگاه عرف و عقلا، مثلی و قیمی می‌شوند و در زمان‌ها و مکان‌های دیگر، متفاوت خواهد بود و فقیه نیز در هر زمانی، باید براساس نظر عرف همان زمان، حکم کند.
30 مهر 1396 : 17:43
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 11 و 12

مالیت پول، اثباتی ولی مالیت کالاها ثبوتی است

وسائل _ پول مالیت اثباتی است یعنی در عالم ظاهر که می خواهد تبادل صورت گیرد مالیت دیده می شود ولی کالاها مالیت ثبوتی دارند یعنی ارزش ذاتی دارند.
29 مهر 1396 : 17:53
بانکداری/محسن ملکی ابرده/جلسه 9 و10

پول واحد ارزش و رایج ‌ترین واسطه دادوستد و وسیله پرداخت است

وسائل _ فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده‌ای، نخست باید ماهیت و ویژگی‌های آن را بشناسد و آن گاه موضوع و فرع فقهی شناخته شده را به اصل برابر آن برگرداند تا احکام پی درپی آن را بیان کند.
06 مهر 1396 : 11:23
بانکداری/حجت الاسلام ملکی ابرده/جلسه 5و6

ممکن است عدالت باشد ولی نظم نباشد

وسائل _ حجت الاسلام ملکی ابرده در جلسات پنجم و ششم درس گفتار فقه بانکداری اسلامی نسبت نظم و عدالت و اصول سه گانه نظام اقتصادی اسلام را مورد بررسی قرار داد.
۴