30 دی 1396 : 21:26
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 43 و 44:

قیمت و قدرت خرید در کالا از عناوین موثره در مثلیت است

وسائل _ در باب قرض الحسنه بنوک قائل می شویم که هم مالکیت حقوقی و هم مالکیت حقیقی در نظام بانکداری اسلام می توانند موضوع مبادلات خود را قدرت خرید پول ها قرار دهند.
26 دی 1396 : 22:58
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 41 و 42

زمان و مکان در مالیت بعضی از اشیاء دخالت دارند

وسائل _ اداء دین به صرف اداء دین و مثل تحقق نمی یابد و در صورتی اداء دین با عین و مثل قابل قبول است که مالیتش محفوظ باشد لذا تحفظ بر مالیت در پول های رایج از شرایط اداء دین می باشد
12 دی 1396 : 20:30
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 39 و 40:

اعتبار قدرت خرید نسبت به تحقق مال اعتباری

وسائل _اگر پول رایج باشد کما هو المختار هیچ شبهه ای در اعتبار قدرت خرید نسبت به تحقق این مال اعتباری وجود ندارد زیرا هر تفصیلی که برای مالیت در پول اعتباری بشود رجوع می کند به فلسفه وجودی این موجود اعتباری و فلسفه وجودش جز قیمت و قدرت مبادلی نمی باشد.
06 دی 1396 : 19:14
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 37 و 38:

درهم و دینار در عهد پیامبر ارزش ذاتی داشته اند

وسائل_ درهم و دینار در عهد پیامبر از جنس طلا و نقره بوده است و خود این دو ارزش ذاتی داشته اند و قیاس پول های رایج به این دو قیاس مع الفارق است.
28 آذر 1396 : 22:48
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 35 و 36:

قوت خرید پول ها از صفات مثل است

وسائل _ پولهای رایج امروزی افراد حقیقی یا اعتباری مال هستند و این اموال مثلیه می باشند و قوت خرید این پول ها از صفات مثل است پس باید محفوظ بماند یعنی مثلیت پول ها به این است که قوت خرید در آنها لحاظ گردد.
18 آذر 1396 : 17:18
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 33 و 34

تورم مالی در یک اقتصاد مبتنی بر عدالت تعقیب می شود

وسائل_ تورم مالی اگر در یک اقتصاد بیمار ملاحظه نشود بلکه در یک اقتصاد مبتنی بر عدالت تعقیب شود در قرض ملاحظه می گردد و عرف عقلا قائلند به این که مالیتی را که مقرض به مقترض تحویل داده است پس از مدتی همان مالیت را می تواند تحویل بگیرد.
16 آذر 1396 : 15:15
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 31 و 32

قیمت شاکله اصلی پول های رایج است

وسائل _مغیر اصلی برای ملکیت و سلطنت و نقل دهنده این دو، قیمت می باشد و این قیمت شاکله اصلی پول های رایج است که در معاملات محور داد و ستد قرار می گیرند.
13 آذر 1396 : 23:58
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 29 و 30

برای ایجاد تعادل اقتصادی ماهیت اعتباری محوریت دارد

وسائل _ رفع فقر به حسب زمان ها و مکان ها در جوامع بشری تعین به اموال خاصی پیدا می کند که فعلا در زمان ما ماهیت اعتباری همه کاره می باشد برای ایجاد تعادل اقتصادی و از آنها تعبیر به نقود و فلوس می شود که در سه محور استاندارد است محور اول مبادله آسان محور دوم وسیله سنجش و محور سوم مخزن ثروت است.
11 آذر 1396 : 20:28
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 27 و 28

اگر مسلمانی در تمام اموال زکات ندهد مسلمان عاصی است

وسائل _ زکات در تمام اموال واجب است و اگر مسلمانی در تمام اموال زکات ندهد مسلمان معصیت کار است و بر معصیتش عقاب مترتب می شود و اگر آن نه مورد را زکات ندهد مسلمان نیست.
05 آذر 1396 : 18:33
بانکداری/استاد ملکی ابرده/جلسه 25 و 26:

زکات حقیقی در واقع تطهیر اموال است

وسائل _ عناوین موجوده مصطلحه در روایات مثل زکات اصطلاحی بیان مصادیق زکات است نه این که بیان مفهوم زکات باشد و بر این اساس همان طور که علامه در تفسیر المیزان فرموده است زکات حقیقی عبارت است از تطهیر اموال و تمام موارد اصطلاحی مصداق این مفهوم می باشند نه مقوم مفهوم!
۳