19 مهر 1396 : 19:39
ولایت و حکومت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی/ جلسه 50

نگاهی به اقوال فقهای قائل به تعمیم رؤیت هلال ماه

وسائل- حجت‌الاسلام و المسلمین یعقوبی گفت: در بحث رؤیت هلال ماه فقهای فحولی از قدما و متأخران و معاصران در هر دو سوی دو نظریه تعمیم و عدم تعمیم رؤیت هلال ماه قرار دارند.
19 مهر 1396 : 19:26
ولایت و حکومت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی/ جلسه 46

مروری بر ادله خاصه اثبات رؤیت هلال با حکم حاکم

وسائل- حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی با اشاره به ادله خاصه اثبات رؤیت هلال با حکم حاکم، گفت: روایات مخصوصی داریم که بحث رؤیت هلال را به اجازه یا اذن امام و یا به اعلام امام و معصوم(ع) موکول کرده است.
29 شهريور 1396 : 14:06
ولایت و حکومت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی/ جلسه 49

بررسی اتحاد و اختلاف افق‌ها در ثبوت رؤیت هلال

وسائل- حجت‌الاسلام و المسلمین یعقوبی گفت: مشهور فقهای امامیه این نظر را دارند که در هر شهری و کشوری که ماه را دیدند فقط برای همان‌ها حجت است و این حجت شامل شهرهای دوردست دیگر و کشورهای دیگر نمی‌شود.
13 شهريور 1396 : 18:12
ولایت و حکومت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی/ جلسه 48

بررسی دیدگاه فقها درباره ثبوت رؤیت هلال با حکم حاکم

وسائل- حجت‌الاسلام و المسلمین یعقوبی گفت: افزون بر سیره پیامبر و ائمه(ع)، در دیدگاه فقهاء نیز حکم حاکم در زمینهٔ ثبوت رؤیت هلال نافذ بوده و مُثبِت رؤیت هلال است و احکام شرعی بر آن مترتب است.
11 شهريور 1396 : 20:49
ولایت و حکومت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی/ جلسه 47

سیره پیامبر و ائمه نشان‌دهنده ثبوت رؤیت هلال از طریق حکم حاکم است

وسائل- حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی گفت: یکی از ادله یا مؤیداتی که ثبوت رؤیت هلال از طریق حکم حاکم را ثابت می‌کند، سیره پیغمبر و اهل بیت (ع) است.
05 شهريور 1396 : 12:53
ولایت و حکومت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی/ جلسه 45

ثبوت رؤیت هلال با حکم حاکم شرع مورد قبول اکثریت فقها است

وسائل- حجت‌الاسلام و المسلمین یعقوبی گفت: اکثر فقها بر این هستند که برای اثبات رؤیت هلال افزون بر رؤیت مستقیم، شهادت رجلین عدلین، تواتر و شیاع و گذشتن 30 روز از ماه قبل راه پنجمی هم به نام حکم حاکم شرع وجود دارد.
26 مرداد 1396 : 12:06
ولایت و حکومت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی/ جلسه 44

تأملاتی پیرامون ارتباط ثبوت رؤیت هلال با مبحث ولایت فقیه

وسائل- حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی با اشاره به راه‌های اثبات رؤیت هلال، گفت: در این راستا افزون بر دیدن مستقیم و شهادت عدلین و گذشت 30 روز از ماه قبلی، حکم فقیه حاکم جامع‌الشرایط هم مُثبِت رؤیت هلال است.
22 مرداد 1396 : 16:54
ولایت و حکومت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی/ جلسه 43

نصب الهی مهم‌ترین دلیل مشروعیت حاکم اسلامی است

وسائل- حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی گفت: در نگاه تشیع کانال مشروعیت حاکم اسلامی نصب خدا است که پیامبر و معصوم را نصب می‌کند و در عصر غیبت هم نصب فقیه توسط ائمه معصومین است.
19 مرداد 1396 : 14:37
ولایت و حکومت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی/ جلسه 42

بیعت مشروعیت نمی آورد بلکه زمینه‌ساز مقبولیت ولایت و حکومت است

وسائل- حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی گفت: بیعت مردم زمینه‌ساز مقبولیت و مبسوط الید شدن امام و ولی فقیه است نه مشروعیت آنها؛ زیرا پیغمبر، امام معصوم و ولی فقیه مشروعیت خود را از خداوند گرفته‌اند.
15 مرداد 1396 : 16:00
ولایت و حکومت؛ حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی/ جلسه 41

نقد و بررسی نقش بیعت در مشروعیت امامت و ولایت

وسائل- حجت‌الاسلام والمسلمین یعقوبی با بیان اینکه بیعت در مشروعیت ولایت نقش ندارد؛ زیرا مشروعیت ولایت امری الهی است، افزود: بیعت علت ولایت و نفوذ ولایت نیست؛ بلکه زمینه پذیرش امامت و ولایت است.