26 دی 1394 : 23:16
اصول نظام سازی فقهی/ 2

عرفی‌سازی سیاسی در عصر غیبت همان سکولاریسم است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – نظام، الگویی متشکل از مجموعه‌ای منظم، هماهنگ و به هم پیوسته از باورها و ارزش‌ها برای سامان‌بخشی به بُعدی از ابعاد زندگی اجتماعی و در راستای دستیابی به هدفی مشخص است و هر نظام کارآمد متشکل از چهار رکن ساختار کلی، روابط منسجم، عقلانیت و سرعت در جهت هدف است.
23 دی 1394 : 22:36
اصول نظام سازی فقهی / 1

سکولاریسم در حوزه تکوین زیربنای سکولاریسم تشریعی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – استاد حوزه علمیه قم سکولاریسم در حوزه تکوین را زیربنای سکولاریسم تشریعی خواند و گفت: سکولاریسم و لائیسیته در قانون اساسی کشورهای مختلف دارای دو تفسیر است؛ ضدیت و مخالفت حکومت با دین (مانند قانون اساسی ترکیه) و بی‌تفاوتی حکومت نسبت به دین (ماند قانون اساسی فرانسه).
۲