28 بهمن 1398 : 14:17
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷

فقه سیاسی | آیا دستورات سه گانه آیه ۱۵۹ سوره اعراف واجب است؟

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به اینکه بسیاری از مفسران سیاق آیه ۱۵۹ اعراف را دال بر وجوب نمی‌دانند گفت: گرچه عفو، استغفار و مشورت که آیه بیان می‌کند اگر حمل بر وجوب کنیم موافقی در بین فقها نداریم و برخی از رفتار‌های پیامبر خدا غیر از این وجوب را می‌گوید، اما اگر گفته شود برخی از رفتار‌های پیامبر موردی بوده لذا باید بین احکام حکومتی و غیر آن تفاوت قائل شد، بحث متفاوت می‌شود.
06 بهمن 1398 : 17:55
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۳

فقه سیاسی | تبیین ضوابط تشخیص فقه اجتماعی

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه سوم درس خارج فقه سیاسی، ضوابط تشخیص فقه اجتماعی را در سه امر تکرار پذیری، اثر گذاری تدریجی و نیاز به تدبر (مدیریت) تبیین کرد.
15 شهريور 1397 : 15:29
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 53

فقه القضا| بررسی احتمال رشوه در أخذ جُعل از سوی قاضی

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به احتیاط واجب امام(ره) در ترک أخذ جعل از سوی قاضی، گفت: یک وجه این احتیاط وجوبی احتمال رشوه بودن جعل است که روایت یوسف بن جابر از امام باقر(ع) نیز این مطلب را تأیید می کند.
10 شهريور 1397 : 15:03
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 52

فقه القضا| وجوب تمام مستحبات فردی در نگاه اجتماعی

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا قوام جامعه اسلامی را در گرو اهتمام به مستحباتی همچون ایثار، کمک به نیازمندان و ارتباط پسندیده با همسایگان، دانست و گفت: بنابراین از نگاه اجتماعی تمام مستحبات فردی، واجب اجتماعی هستند.
07 شهريور 1397 : 17:05
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 51

فقه القضا| أخذ أجرت از سوی قاضی مانعی ندارد

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن تبیین اقوال مختلفی که در بحث اخذ اجرت قاضی، وجود دارد، این کار را برای قاضی جایز دانست و گفت: تا اینجای بحث به این نتیجه رسیدیم که مانعی در این زمینه وجود ندارد.
03 شهريور 1397 : 15:30
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 50

فقه القضا| حکومت اسلامی می‌تواند برای برخی از واجبات نظامیه رزق بپردازد

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با تأکید بر تفاوت رزق و اجرت، گفت: حکومت اسلامی می تواند در برابر عمل قاضی به او رزق بپردازد و مهم نیست که او چه تعداد پرونده را بررسی می کند، همین که متصدی امر قضا باشد برای حکومت مطلوبیت دارد.
29 مرداد 1397 : 13:07
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 49

فقه القضا| برخی بیت المال را متعلق به همه مسلمین نمی‌دانند

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به دیدگاه برخی از فقها نسبت به مسأله بیت المال، گفت: برخی معتقدند این طور نیست که بیت المال متعلق به همه مسلمین باشد و این طور هم نیست که مشترک میان مسلمین باشد.
24 مرداد 1397 : 13:06
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 48

فقه القضا| نسبت خزانه دولت با بیت‌المال باید مشخص شود

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به ضرورت پرداختن به بحث بیت المال در فقه، گفت: یکی از ثمرات آن این است که مشخص کنیم آیا این خزانه دولت همه اش بیت المال است یا خیر؟ آیا باید همه بیت المال باید به صورت مساوی تقسیم شود یا بخشی از آن؟
18 مرداد 1397 : 14:10
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 47

فقه القضا| رد اشکالات صاحب جواهر نسبت به عدم جواز ارتزاق قاضی از بیت المال

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رد اشکالات صاحب جواهر در مسأله عدم جواز ارتزاق قاضی از بیت المال، گفت: اولا قاضی برای کاری که انجام می‌دهد اجرت نمی‌گیرد بلکه ارتزاق او از بیت‌المال است و ثانیا در امور عبادی برای نیت عبادت می توان پول گرفت هرچند برای خود آن نتوان اجری دریافت کرد.