28 اسفند 1396 : 22:53
استاد غرویان /جلسه ۳۷ و ۳۸

فقه الاقتصاد| وام های بانکی در قالب یازده عقد اسلامی است

وسائل _ استاد غرویان با اشاره به شرایط تسهیلات بانکی گفت: در مورد متقاضیان وام، بانک ها دو شرط اساسی را لحاظ می کنند: اولا فعالیت فردی که پول را می گیرد متناسب با شرایط بانک باشد. ثانیا فرد توانایی پرداخت اقساط وام را دارا باشد.
26 اسفند 1396 : 01:53
استاد غرویان /جلسه 35 و 36

فقه اقتصاد| چاپ کردن پول زیاد از نظر روانی تاثیر منفی بر اقتصاد دارد

وسائل _ حجت الاسلام غرویان در درس فقه اقتصاد گفت: بانک یک جایی است که یک عده ای پول از آن خارج می کنند و یک عده ای پول در آن واریز می کنند که این گردش مالی بانک را می رساند و این خودش یک اعتبار مهم برای بانک است.
24 اسفند 1396 : 14:58
آیت الله کعبی/ جلسه 56

جهاد| هدف از جهاد براندازی طاغوت و استقرار حکومت الهی است

وسائل- اسلام در هر زمانی حامی مظلوم است و با ظالمین جهاد می کند. اصل جهاد، با طواغیت است نه مطلق کفار. کافر طاغوت و فاسد و ظالم و مستکبر و متجاوز منظور است. لذا همه آیات قتال در قرآن بدون استثنا معلل اند و این تعلیل ها توضیحی برای عنوان سبیل الله است که از اجمال خارج می کند.
22 اسفند 1396 : 17:59
فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 33 و 34

نقدینگی وسیع تر از حجم پول است

رسائل _ هر چه با پول بیشتر بتوان خرید کرد مقدار ارزش و قدرت خرید پول همانقدر است و هر چه قدرت خرید پول بیشتر شود، سطح عمومی قیمت پایین می آید، اما اگر قدرت خرید پول بیاید پایین سطح عمومی قیمت بالا رفته است.
20 اسفند 1396 : 16:06
آیت الله کعبی/ جلسه 55

جهاد| حرمت جهاد ابتدایی تحت فرماندهی حاکم جائر

وسائل- زمانی که رهبر جهاد، جائر باشد، جهاد دیگر فی سبیل الله نیست. بنابراین دعوت کفار به اسلام تحت پرچم حاکم جائر معنا ندارد. داعی باید شرایط دعوت به خدا را داشته باشد. لذا ائمه(ع) اجازه همکاری با حاکمان بنی امیه و بنی عباس در جنگ های آن دوران را نمی دادند
16 اسفند 1396 : 15:35
آیت الله کعبی/ جلسه 54

جهاد| تبیین اقسام جهاد مبتنی بر روایت "الاسیاف"

وسائل- خداوند پیامبر اسلام(ص) را به پنج شمشیر مبعوث کرد. سه شمشیر آن از غلاف درآمده و تعطیل بردار نیست تا زمانی که خورشید از مغرب به در آید؛ و منظور روز قیامت است.یک شمشیر هم بسته شده است که کشیده شدن آن با دیگری و به دست دیگری است و حکم آن با ماست.
06 اسفند 1396 : 15:36
خارج فقه جهاد/ آیت الله کعبی/ جلسه 53

جهاد نبرد با حکومت های طاغوتی است نه ملت های غیر مسلمان

وسائل- پیامبر اسلام(ص) ملت ها را مخاطب قرار نداده، بلکه حکومت ها را خطاب قرار داده است. یعنی اسلام، در دعوت به جهاد، دنبال نجات ملت ها و مقابله با حکومت های طاغوتی است. یعنی ملت ها دشمن اسلام نیستند و اسلام نیز دشمن ملت ها نیست.
05 اسفند 1396 : 21:14
فقه الاقتصاد /استاد غرویان /جلسه 31 و 32

مالیات غیرمستقیم از تمام مردم جامعه اخذ می شود

رسائل _ اگر اسکناس بیش از حد چاپ شود و پشتوانه نداشته باشد ارزش اسکناس پایین می آید و این باعث می شود که جامعه فقیر شود و کم کم مردم به فکر مهاجرت بیافتند. و همچنین رکود ایجاد می شود.
28 بهمن 1396 : 17:14
خارج فقه جهاد/ آیت الله کعبی/ جلسه 52

جایگاه جهاد در نامه های پیامبر گرامی اسلام

وسائل-بخشی از سیره پیامبر اکرم(ص) شامل مکاتبات آن حضرت به روم و ایران است. این نامه ها در موضوع جهاد با کفار قابل بحث است که آیا مخاطب رسول گرامی اسلام، کفر به ما هو کفر است، یا حکومت های طاغوتی است. به نظر می رسد از مکاتبات، به دست می آید مخاطب طاغوت است.
۵