10 دی 1394 : 16:55
درس خارج فقه نظام عمران شهری استاد اراکی/ 3

بر اساس روایات راه بندان و سد طریق حرام است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله اراکی در سومین جلسه درس خارج فقه نظام عمران شهری به تبیین و تعریف حریم اشیا در حوزه شهری پرداخت و گفت: برای هر شیئی که بناست در شهر در جمع سایر اشیا حضور داشته باشد، باید حریم مناسب آن رعایت شود.
29 آبان 1394 : 00:38
درس خارج فقه نظام عمران شهری استاد اراکی/ 2

استفاده از حق در صورت اضرار به دیگران ممنوع است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله محسن اراکی در دومین جلسه درس خارج عمران و شهرسازی اسلامی، بحث حریم در فقه اسلامی را ادامه داد و ملاک کلی در حریم را عدم اضرار دانست.
28 آبان 1394 : 19:46
درس خارج فقه نظام عمران شهری استاد اراکی/ 1

از روایات استنباط می شود برای هر ساخت و سازی باید حریم متناسب آن رعایت شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در اولین جلسه درس خارج فقه نظام عمران شهری، در ضمن بحث حریم مسجد، توضیح داد که چگونه در فقه اسلامی نظام محله های یک شهر تبیین شده است و در بحث حریم خانه ها، رعایت نکردن فاصله لازم بین خانه ها را شرعاً نامطلوب دانست.
۴