07 دی 1395 : 15:55
نظام عمران شهری/ استاد اراکی/جلسه12

لزوم استفاده ضابطه‌مند از وسائل نقلیه غیرموتوری در کلان‌ شهرها

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله اراکی به روایات وارده دالّ بر مطلوبیت فضای سبز در نظام عمران شهری اشاره کرد و گفت: یکی از آسیب‌ها و خصلت‌های بد فرهنگ غرب، نفی غیر خود و نفی هرچیزی است که غیر از محصول خودش باشد، سبک زندگی که اکنون به آن مبتلا هستیم سبک زندگی غربی است؛ شیوه‌ای از زندگی که مبتنی بر عجله و استفاده زیاد از وسائل موتوری است.
01 دی 1395 : 12:30
نظام عمران شهری/ استاد اراکی/جلسه11

تأثیر فضای سبز شهری در افزایش معنویت جامعه

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی، ایجاد فضای سبز در محیط شهری را شرعاً مطلوب دانست و گفت: وقتی فضای شهر مناسب باشد، وضع معنوی شهر نیز مناسب خواهد شد و این امر خود موجب آمرزش گناهان و معاصی خواهد شد.
09 آبان 1395 : 14:33
نظام عمران شهری/ استاد اراکی/جلسه10

ممنوعیت بیگانه‌گرایی و استفاده از نمادهای هویتی غرب در عمران شهری

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله اراکی در نخستین جلسه درس خارج عمران و شهرسازی اسلامی به بحث تقلید و استفاده از نمادهای شهری بیگانه و الگو برداری از سبک معماری غیر اسلامی پرداخت و با استناد به روایات شریفه گفت: شیوه شهرسازی بیگانگان نباید الگوی جامعه اسلامی قرار بگیرد و تبعیت از آنها در این زمینه شرعاً ممنوع است.
03 خرداد 1395 : 16:24
درس خارج نظام عمران شهری استاد اراکی/9

ساختمان سازی بیش از نیاز شرعاً مذموم است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در نهمین جلسه درس خارج عمران و شهرسازی اسلامی ، با ورود به بحث ساختمان سازی در نظام عمران شهری، با استناد به روایات موجود ، ساختمان سازی بیش از حد نیاز را شرعاً مذموم دانست واز تجاری سازی ساختمان و انبوه سازی های بی ضابطه انتقاد کرد.
01 خرداد 1395 : 15:42
درس خارج نظام عمران شهری استاد اراکی/8

تعریض راه می بایست متناسب با استفاده افراد باشد

پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل – آیت الله اراکی در هشتمین جلسه درس خارج عمران و شهرسازی اسلامی ، با اشاره به مطلوبیت مؤکد خدمات رفاهی بین راهی در شرع ، کمبود چنین خدماتی در کشور را از جمله علل بالابودن آمار تصادفات در جاده ها دانست و ضمن تأکید بر وظیفه دولت در فراهم سازی شرایط چنین خدماتی ، تصریح کرد : ایجاد اماکن استراحت برای رانندگان در جاده ها علاوه بر آنکه تصادفات بین جاده ای را کاهش می دهد ، موجب ایجاد اشتغال نیز خواهد شد.
21 فروردين 1395 : 13:34
درس خارج نظام عمران شهری استاد اراکی/7

کاستن از عرض راه ها حتی برای دولت هم ممنوع است- استحباب خدمات بین راهی و ساختن استراحتگاه

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در ادامه بررسی احکام راه ها، دسته های دیگر روایات را تبیین و ضمن بیان مطلوبیت شرعی تعریض راه ها، تأکید کرد: حتی دولت نیز نمی تواند اقدام به کاستن عرض راه ها کند. وی همچنین با ابراز تأسف از کمبود خدمات رفاهی بین راهی در کشور، ارائه چنین خدماتی را بر عهده مردم و دولت دانست.
15 فروردين 1395 : 11:15
درس خارج نظام عمران شهری استاد اراکی/6

حق عبور از مسیر و راه، یک حق شرعی همگانی است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در ششمین جلسه درس خارج عمران و شهرسازی اسلامی ، پس از اثبات حرمت هرگونه ایجاد مزاحمت برای تردد عموم مردم در مسیر راه ها، با استناد به برخی روایات ، عبور و مرور و دسترسی به راه تردد را براساس دسته دیگری از روایات باب، یک حق شرعی همگانی دانست.
22 اسفند 1394 : 15:38
در نشست تخصصی فقه شهر و شهرنشینی مطرح شد:

5 ضابطه شرعی در بلند مرتبه سازی- تقدیر از مباحث فقهی آیت الله اراکی در شهر سازی

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ دومین نشست تخصصی «فقه شهر و شهرنشینی» با عنوان «بررسی فقهی بلند مرتبه سازی در شهر اسلامی» با حضور اساتید و فضلای حوزه علمیه مشهد و پژوهشگران دانشگاهی در محل سالن اجتماعات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.
10 بهمن 1394 : 12:12
درس خارج نظام عمران شهری استاد اراکی/5

در روایات، مزاحمت برای عابرین معابر عمومی حرام و رفع مانع مستحب است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اراکی در پنجمین جلسه درس خارج نظام عمران شهری به بیان دو دسته روایاتِ مربوط به احکام الطریق پرداخت. روایاتی که اصلاح راه و رفع مانع از آن را مستحب می داند و هرگونه ایجاد مزاحمت برای عابرین را حرام و مذموم می شمرد.
16 دی 1394 : 10:54
درس خارج نظام عمران شهری استاد اراکی/ 4

سد طریق علاوه بر حرمت موجب ضمان است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله محسن اراکی در چهارمین جلسه درس خارج فقه نظام عمران شهری به بیان سه دسته از روایات مربوط به حکم وضعی و تکلیفی سد طریق پرداخت که علاوه بر حرمت، ترتب ضمان بر سد طریق وجود دارد.
۳