18 اسفند 1396 : 18:09
آیت الله اراکی / 24

​ فقه شهرسازی | نسبت احکام در فقه کلان و خرد- حرمت منع طریق در روایات عصر ظهور

وسائل - آیت الله اراکی گفت: برخی از مستحبات که در فقه خرد مستحب هستند؛ یعنی وقتی برای مردم بیان شده است برای همۀ افراد استحباب دارد اما وقتی در حجم فقه کلان می‌آید تبدیل به فقه واجب می‌شود.
20 بهمن 1396 : 11:09
سلسله دروس خارج فقه / نظام عمران و شهرسازی اسلامی/ ۱۹

اساس عمران شهری بر قاعده‌ لاضرر است

وسائل - آیت الله محسن اراکی در جلسه نوزدهم درس خارج فقه نظام عمران قاعده لاضرر را در عمران شهر بررسی کرد.
07 بهمن 1396 : 18:29
درس خارج فقه نظام عمران و شهرسازی اسلامی / ۱۸

بلندمرتبه‌سازی در شرع مذموم است

وسائل - آیت الله محسن اراکی در جلسه هجدهم درس خارج فقه نظام عمران بلند مرتبه سازی را از لحاظ شرعی مورد بررسی قرارداد.
28 دی 1396 : 17:00
سلسله دروس خارج فقه نظام عمران و شهرسازی اسلامی / جلسه۱۷

بزرگراه‌ها در ساختار شهر اسلامی

وسائل - آیت الله اراکی گفت: نباید در ساختمان عمران شهری افق برای مردم وقتی در کوچه یا خیابان راه می‌روند بسته باشد.
04 بهمن 1395 : 15:50
نظام عمران شهری/ استاد اراکی/ جلسه16

اهتمام به حفظ حریم اخلاقی و امنیت روانی در مسکن سازی

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه قم با استناد به روایات، حفظ امنیت اخلاقی ساکنین منزل را مورد بحث قرار داد و احداث خانه های مسکونی به نحوی که حریم درونی منازل مصون از دید و چشم انداز دیگران باشد را از وظایف سیستم مسکن سازی دانست.
25 دی 1395 : 14:24
نظام عمران شهری/ استاد اراکی/ جلسه15

دیدگاه متفاوت تمدن اسلام با غرب درباره نظام عمران شهری

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله اراکی به دیدگاه متفاوت تمدن اسلام و غرب درباره شهرسازی اشاره کرد و گفت: فرهنگ و تمدن اسلامی تعریفی مغایر با تعریف تمدن غربی از خانه و خانواده و محیط زندگی در شهر ارائه می دهد و بر اساس این تعریف در فرهنگ اسلامی است که مسکن واسع شرعاً مستحب است؛ چون شرایط مطلوب شرعی در خانه واسع قابل تأمین است.
20 دی 1395 : 10:39
نظام عمران شهری/ استاد اراکی/ جلسه14

وسعت محل سکونت از مؤلفه‌های شهرسازی در اسلام است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه قم ضمن بحث پیرامون روایات دالّ بر مطلوبیت وسعت محل سکونت گفت: وسعت محل سکونت یکی از مهمترین اصول شهرسازی در اسلام است و در روایات متعددی بر مطلوبیت سعه مسکن و کراهت ضیق آن اشاره شده است.
14 دی 1395 : 15:26
نظام عمران شهری/ استاد اراکی/ جلسه13

مهجوریت فقه محیط زیست در عین اهمیت

پایگاه اطلاع رسانی وسائل ـ آیت الله اراکی به روایات دالّ بر مطلوبیت و استحباب درختکاری اشاره کرد و گفت: فقه محیط زیست فقه مهمی است؛ یکی از شعبه های فقه که درباره آن کار چندانی صورت نگرفته است فقه محیط زیست است.
۲