03 ارديبهشت 1397 : 14:03
آیت‌الله اراکی/ جلسه 38

بررسی مسأله‌ اعلمیت ولی فقیه

وسائل ـ اگر در فتوا هم قائل به شرط اعلمیت قائل هستیم اعلمیت به این معناست که تفاوت چشمگیری در بین اعلم و غیر اعلم باشد و موجب آن شود که دیگر نتوان صدق وصف عالم بر غیر اعلم نسبت به اعلم را عرفاً لحاظ کرد.
02 ارديبهشت 1397 : 11:02
آیت‌الله اراکی/ جلسه 37

نظام سیاسی اسلام| اقامه عدالت و جمع کردن بساط تبعیض بر حاکمان اسلامی واجب است

وسائل ـ ما نمی‌گوییم همه یک رنگ و یک شکل باشند و همه از لحاظ توانایی اقتصادی در یک سطح باشند؛ اما نباید طوری باشد که جامعه تبدیل به جامعۀ سیران و گرسنگان شود؛ به یک جمع، سیری بیش از حد و به یک جمع دیگر گرسنگی بیش از حد برسد، وظیفۀ عالمان هم این است که برخیزند و این وضعیت را اصلاح کنند.
27 فروردين 1397 : 14:56
آیت‌الله اراکی/ جلسه 35

نظام سیاسی اسلام| بررسی دلالت روایات درباره شرط فقاهت حاکم اسلامی

وسائل ـ استاد خارج فقه حوزه علمیه قم با بررسی ششمین روایت از مجموعه روایات دال بر شرطیت فقاهت در ولایت امر پرداخت و گفت: قطع مجتهد برای مقلد قطع موضوعی است نه طریقی، اما برای خود مجتهد طریقی است پس اگر مخالف با واقع بود معذور و قاصر است؛ البته نه به معنای اینکه قطع او مصیب و حق است زیرا حکم خدا برای او عوض نمی‌شود؛ بلکه فقط از او رفع عقاب می‌شود.
22 فروردين 1397 : 09:18
آیت‌الله اراکی/ جلسه 35

نظام سیاسی اسلام| جهاد و هجرت دو عنصر خروج از حاکمیت طاغوت

وسائل ـ استاد خارج فقه حوزه علمیه قم گفت: عدم جواز خضوع به حاکمیت طاغوت یا باید با جهاد شکل بگیرد که علیه او قیام شود و قدرت را از دست او گرفته و به اهل حق دهند یا به‌ وسیلۀ هجرت است که از تحت سلطۀ او خارج شوند.
21 فروردين 1397 : 12:29
آیت‌الله اراکی/ جلسه 34

نظام سیاسی اسلام| اعلمیت و مقبولیت دو شرط کسب قدرت در مکتب انبیا است

وسائل ـ در مکتب انبیا آن چیزی که شرط به قدرت رسیدن است دو شرط اعلمیت و مقبولیت است؛ البته باید دانست که در مکتب انبیا این‌ قدرت با برهان و اقناع مردم ایجاد می‌شود و یا این روش مردم وادار به اطاعت می‌شوند.
19 اسفند 1396 : 15:54
آیت‌الله اراکی/ جلسه 33

نظام سیاسی اسلام| اهمیت فقه نظام اجتماعی در مدیریت جامعه

وسائل ـ کسی که می‌خواهد مدیرکل تشکیلاتی شود و مثلاً مدیرکل بانک شود نمی‌تواند فقه بانک را ندانسته و مدیر شود؛ بلکه باید در آن عرصه مسلط باشد، البته شاید به دلیل اینکه مدیر دسته چندم است و تصمیم‌گیرنده اصلی نیست، فقاهت هم در او شرط نباشد منتها باید از نظر فقهی و شرعی آشنا به مسائل شغلی خود باشد.
12 اسفند 1396 : 18:07
نظام سیاسی اسلام/ آیت‌الله اراکی/ جلسه 32

بررسی مفهوم خلافت الهی در قرآن کریم

وسائل ـ مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم در ادامه سلسله درس ولایت فقیه خود گفت: خلیفۀ خدا بر روی زمین یک نفر بیشتر نیست و او شخص رسول اکرم (ص) است و سایرین همه خلفای ایشان هستند.
09 اسفند 1396 : 11:15
نظام سیاسی اسلام/ آیت‌الله اراکی/ جلسه 31

فقاهت و حجیت حکم ولی امر در آیینه روایات

وسائل ـ آیت‌الله محسن اراکی در سی‌و یکمین جلسه در خارج فقه ولایت فقیه و نظام‌سازی، به تشریح ادله فقاهت ولی امر در روایات بر اساس مقبوله عمر بن حنظله پرداخت.
07 اسفند 1396 : 12:42
نظام سیاسی اسلام/ آیت‌الله اراکی/ جلسه 30

نحوه تشخیص حکم مولوی از ارشادی

وسائل ـ امری که شارع می‌تواند آن را تشریع کند -هر امری که در این حوزه باشد- اگر صادر شد حتماً امر مولوی است و نمی‌تواند امر ارشادی باشد ولو حکم عقل هم داشته باشیم، زیرا حکم عقل در حکم مؤید حکم شارع است.
۳