05 تير 1397 : 16:55
آیت الله مقتدایی/ جلسه 31

ولایت فقیه| شاخصه های قیام مورد تأیید معصومین

وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به تایید و مورد رضایت معصومین بودن برخی قیام های صورت گرفته گفت: از قیام های به حق که در کلام معصوم نیز مورد تایید قرار گرفته است قیام مردی از قم و خروج یمانی است، که البته با دقت عقلی و روایی می توان کذب ادعای امروزی برخی مدعیان دروغین یمانی را فهمید.
03 تير 1397 : 17:23
آیت الله مقتدایی/ جلسه 30

ولایت فقیه| آیا روایت "کُلُّ رَایَةٍ" همه قیام های عصر غیبت را شامل می شود؟

وسائل- آیت الله مقتدایی در خصوص روایت "کل رایه" گفت: مطابق روایت عیص بن قاسم هر پرچمی که به سوی خویش دعوت کند صاحبش طاغوت است و هر پرچمی که به سوی امام مرضی دعوت کند نه تنها باطل نیست بلکه حق است لذا روایت «کل رأیة» گرچه از نظر سند معتبر است اما اطلاق آن با صحیحه عیص بن قاسم تخصیص می خورد و هر پرچمی صاحبش طاغوت نیست و تنها در صورتی که بخواهد به سوی خویش دعوت کند طاغوت و باطل است.
31 خرداد 1397 : 18:19
آیت الله مقتدایی/ جلسات 27 تا 29

ولایت فقیه| دلیل روایی بر بطلان قیام احمد الحسن

وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت عمربن حنظله گفت: این روایت اجازه پذیرش مهدی موعود قبل از علائم را مردود شمرده است نه اینکه هر قیامی مردود باشد. بلکه تنها قیام افرادی که خودشان را مهدی موعود می دانند نظیر قبل از بروز این علائم باطل است لذا برای اثبات حرمت قیام و تشکیل حکومت اسلامی این روایت قابل استناد نیست.
29 خرداد 1397 : 15:55
آیت الله مقتدایی/ جلسه 25 و 26

ولایت فقیه| "روایت ابوالمرهف" ناظر به شرایط عصر امام صادق است

وسائل- آیت الله مقتدایی در خصوص روایاتی که منع از قیام جهت تشکیل حکومت می کنند، گفت: روایات چهارگانه ای که مطرح شد نشان می دهد که اگر خود امام صادق علیه السلام یا ائمه دیگر، شیعیان حقیقی داشتند قیام می کردند و هیچ گاه خانه نشین نمی شدند پس روایت سدیر و ابوالمرهف قضیه خاص بوده است و قابل تعمیم به تمامی قیام ها نیست.
28 خرداد 1397 : 16:01
آیت الله مقتدایی/ جلسه 24

ولایت فقیه| آیا روایت سدیر می تواند مانع تشکیل حکومت در عصر غیبت شود؟

وسائل- آیت الله مقتدایی در جواب به کسانی که با الغای خصوصیت از روایت سدیر عدم تشکیل حکومت را نتیجه گرفته اند گفت: مشکل اساسی استدلال، الغای خصوصیت است؛ زیرا در جایی می توانیم از یک مورد الغای خصوصیت کنیم و به عموم تعدی کنیم که خصوصیت و وجه خاصی در روایت نباشد اما اگر بدانیم به علت خاصی امام این مساله را به شخصی بیان فرموده است نمی توانیم الغای خصوصیت کنیم.
21 خرداد 1397 : 14:49
آیت الله مقتدایی/ جلسه 23

ولایت فقیه| زعامت فقیه جامعه الشرائط ملاک مشروعیت قیام در عصر غیبت

وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت عیون اخبار الرضا درباره قیام زید گفت: از تعلیلی که امام رضا(ع) در خصوص قیام زید بیان می کنند روشن می شود تنها قیامی مشروع است که دعوت به امام و یا نائب امام داشته باشد و در عصر غیبت اگر طبق زعامت ولی جامع الشرائط، دعوت صورت گیرد جایز است و مورد نهی نیست.
20 خرداد 1397 : 15:41
آیت الله مقتدایی/ جلسه 22

ولایت فقیه| قیام زید پاسخی به شبهه ممنوعیت تشکیل حکومت اسلامی

وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به قیام زید گفت: امام صادق علیه السلام در روایت عیص بن قاسم، خروج زید بن علی علیه السلام را تأیید کرده اند چرا که ملاک دعوت حق و باطل دعوت شخص است که آیا دعوت به سمت امام حق است یا به سوی خویشتن دعوت می کند لذا نه تنها این روایت دلالت بر بطلان قیام نمی کند بلکه اگر قیامی دعوت به سوی حق کرد، قطعاً درست است و این روایت دلالت بر جواز دارد.
19 خرداد 1397 : 14:07
آیت الله مقتدایی/ جلسه 20 و 21

ولایت فقیه| بررسی روایات معارض با تشکیل حکومت در عصر غیبت

وسائل- آیت الله مقتدایی با اشاره به روایت عیص بن قاسم که قیام و تشکیل حکومت را حرام می داند، گفت: زمان امام صادق علیه السلام برخی سادات خروج می کردند تا انتقام خون سیدالشهدا علیه السلام را بگیرند یا به این عنوان که مهدی موعود ما هستیم عده ای اطرافشان جمع می شدند و این مساله سنتی شده بود که حضرت می خواستند از آن جلوگیری شود.
17 خرداد 1397 : 14:29
آیت الله مقتدایی/ جلسه 19

ولایت فقیه| بررسی روایت زراره بر تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت

وسائل- آیت الله مقتدایی به روایت زراره که برخی برای ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت استفاده کردند اشاره کرد و گفت: استظهار از روایت زراره برای تشکیل حکومت در عصر غیبت مورد قبول نیست؛ زیرا پنجمین پایه از اسلام ولایت عملی است اما خصوص ولایت معصوم علیه السلام را در بردارد و مراد آن ولایت است که پایه دین است نه مطلق الحکومة که بتوانیم در عصر غیبت نیز از آن استفاده کنیم.
12 خرداد 1397 : 12:52
آیت الله مقتدایی/ جلسه 18

ولایت فقیه| نقد استدلال آیت الله منتظری بر ضرورت تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت

وسائل- آیت الله مقتدایی در نقد استدلال دراسات بر ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت با استفاده از روایت «بنی الاسلام علی خمس» گفت: این شأن که اگر شخصی در طول مدت عمر شب تا به صبح نماز بخواند و روزها را روزه بگیرد و ... اما ولایت ولی خدا را نداشته باشد، هیچ حقی در ثواب از طرف خداوند ندارد و مومن نیست. این مربوط به ولایت فقیه نیست و مختص معصومین علیهم السلام است.